RUŽOMBEROK/VARŠAVA (19. novembra 2008) – Otázkam vzájomnej spolupráce vo vzdelávaní, vede a vysokoškolskom výskume medzi Poľskou republikou a Slovenskom sa venovalo pracovné stretnutie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusza Zasępu, prorektora pre vedu a rozvoj – prvého prorektora KU doc. Petra Olekšáka a štátnej tajomníčky poľského Ministerstva vzdelávania a vyššieho školstva prof. Grażyny Prawelskej – Skrzypek.

rektorvprTémou rokovania, ktoré sa uskutočnilo v utorok 18. novembra v sídle ministerstva vo Varšave, boli aj medializované informácie ohľadom habilitácií a inaugurácií poľských občanov na KU. Štátna tajomníčka mala otázky ohľadom počtu udelených habilitácií. Prijala však vysvetlenie, že od začiatku roku 2008 sa na KU habilitovalo sedem Poliakov z odborov sociálna práca a teória vzdelávania náboženskej výchovy - katolíckej, z ktorých sa v Poľskej republike habilitovať nedá. Nikto z účastníkov habilitačného konania neprišiel na ružomberskú univerzitu ako súkromná osoba, ale s odporúčaním vedeckej rady ich domovskej vysokej školy v Poľsku.

Napriek tomu, že KU nepoznala žiadne oficiálne písomné námietky poľských profesorov, predstaviteľov poľského ministerstva školstva, ani akreditačnej komisie k habilitáciám na KU, prof. Zasępa sa o problémy osobne zaujímal aj 22. októbra. Na Rektoráte KU vtedy prijal členov medzivládnej komisie pre zahraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Poľskou republikou, v ktorej má zastúpenie aj slovenské ministerstvo školstva a ministerstvá národného vzdelávania, vied a vyšších škôl z Poľskej republiky. Zástupcovia z Poľskej republiky sa na uvedenom stretnutí s rektorom vyjadrili, že medializované informácie ohľadom habilitácií na KU v poľskej tlači vnímajú ako účelovú, diskreditačnú kampaň súkromných osôb. Prof. Prawelska – Skrzypek poďakovala rektorovi a KU za doterajšiu dobrú spoluprácu a vyjadrila nádej, že v nej budú obe strany pokračovať.