KOŠICE (5. mája 2010) - Veľvyslanci krajín Európskej únie (EÚ) sa v stredu 5. mája stretli v Košiciach, aby sa v reálnom prostredí regiónu oboznámili s problematikou a špecifikami prostredia východu krajiny Slovenska. Vypočuli si správy zamerané na  konkrétne otázky prostredia so zameraním na dva kľúčové smery. Problematiku ekonomiky a rozvoja oblasti východného Slovenska predniesol Dr. Štefan Šalapa z Oldbury consultant limited. Otázkam z oblasti celkovej sociálnej situácie so zameraním na rodinu, menšiny a sociálne problémy východu sa venovali doc. Róbert Lapko a doc. Martin Uháľ, ako zástupcovia Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Inštitútu aplikovanej etiky. Okrem otázok bioetiky sa inštitút  zaoberá aj otázkami aplikácie etiky do rôznych oblastí spoločenskej praxe so zameraním na kľúčové oblasti verejného života - spoločnosť, politiku a obchod.