pedagogika 2Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo spustila 3. mája 2021 prieskum študentskej spokojnosti pod názvom „Akademická štvrťhodinka“. Prieskum mapuje pohľady vysokoškolákov na ich vzdelávanie. Hlas študentov tak môže mať reálny dopad na zlepšovanie kvality vzdelávania, vysokoškolského prostredia, ale aj systémové zmeny v školstve.

 

Prieskumu sa môžu zúčastniť všetci študenti (I. a II. stupňa), ktorým bude v týchto dňoch zaslaný unikátny odkaz na ich študentský mail. Čas na vyplnenie dotazníka je do 30. mája 2021. Zistenia budú k dispozícii vysokým školám, aby s nimi mohli ďalej pracovať a vzdelávanie zlepšovať. Viac informácií nájdete na prieskum.saavs.sk.