BRATISLAVA (18. mája 2009) - Význam rodiny v spoločnosti je podľa organizátorov svetového kongresu Rodina a média, ktorý sa konal v septembri 2008 na Katolíckej univerzite v Ružomberku (KU), nezastupiteľný a vyžaduje si veľkú pozornosť. Morálne i ekonomicky pevná a fungujúca rodina má prispievať k podstatnému zotaveniu sa spoločnosti po rôznych ekonomických a spoločenských krízach. Uviedli to v pondelok 18. mája novinárom pri prezentácii zborníka Rodina a média, ktorý sumarizuje prednášky a príspevky od 30 prednášajúcich zo 16 krajín z ružomberského kongresu.
V duchu zodpovednosti za budúce generácie vyzvali organizátori kongresu rodičov k úlohe vychovávať a rozvíjať deti a mládež v duchu úcty ku každej ľudskej bytosti, osobitne k najslabším a najbezbrannejším. "Naliehavo žiadame médiá, aby boli spojencami rodiny, ak chcú pravdivo napĺňať podstatu svojho poslania, ktorým je služba verejnosti a dôstojnosti našich blížnych v plnom rešpektovaní Pravdy, uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Cez svoje vysielacie kanály, cez noviny, televízne obrazovky, rádiá a na internete by mali médiá podporovať rodinné hodnoty a verejné programy v službe rodiny. Deklaráciu, ktorou organizátori kongresu vyzývajú k ochrane rodiny ako základu prosperujúcej spoločnosti, môže verejnosť podporiť na internetovej stránke www.rodinaamedia.sk.

Rektor KU zdôrazdnil obrovský vplyv médií na rodinu, najmä deti. Štatistické výsledky mediálnej spotreby z Americkej filmovej asociácie podľa neho ukazujú, že kým mladý človek dovŕši 17 rokov, strávi 63 835 hodín pozeraním filmov, televíznych programov, hraním videohier a počúvaním hudby. Štúdia vedená Dr. Jeffrey G. Jognsonom z Columbia University a Newyorským štátnym psychiatrickým inštitútom skúmala v roku 2002 deti v 707 rodinách po dobu 17 rokov. Adolescenti a mladí dospelí, ktorí sledovali televíziu viac než sedem hodín týždenne, mali vyššiu pravdepodobnosť (od 16 do 200%) agresívneho konania alebo trestných činov v neskorších rokoch. "Jognsonova štúdia, ktorú na kongrese Rodina a média v Ružomberku predstavil Dr. Ted Baehr z USA, zistila spojenie medzi násilím a sledovaním akýchkoľvek, nielen násilných programov," podotkol Tadeusz Zasępa.

Dodal, že potreba mediálnej výchovy je nevyhnutá najmä pre nekritické prijímanie mediálnych odkazov v rodinách. Z výskumu, ktorý v roku 2004 na Slovensku realizoval Dr. Ondrej Krajňák, napríklad vyplýva, že deti sa o televíznych programoch najčastejšie rozprávajú so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Naopak, najmenej so svojím vychovávateľom alebo učiteľom. Až 90 % rodičov nikdy neoslovilo televíziu a nenapísalo svoju reakciu na nejaký televízny program. Až 13,5 % žiakov sa nikdy nestretlo s násilným programom na obrazovkách slovenských televízií. Len výnimočne sa stretlo 30 % a niekedy až 38 % žiakov. Iný názor majú rodičia a televízni tvorcovia. Rodičia v 69 % priznávajú, že programov s násilnými scénami je veľa a sotva 23 % si myslí, že primerane. Že je programov s násilnými scénami priveľa si myslí aj 84,6 % slovenských televíznych tvorcov.

Kongres rodiny, ktorý KU v roku 2008 zorganizovala na požiadanie World Organisation for the Family z Washingtonu a nadácie Famille de Demain so sídlom v Bruseli, sa uskutočnuje od roku 1981. Jeho prvé ročníky sa konali v Latinskej Amerike, prvý európsky kongres rodiny bol v roku 1986 v Paríži. Poslednými hostiteľskými mestami boli Moskva, Lublin a Kyjev. V Ružomberku kongres navštívilo vyše 400 účastníkov, vystúpilo 30 prednášajúcich zo 16 krajín sveta. Záštitu nad ním prevzali predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. František Tondra, prvá dáma SR Silvia Gašparovičová a európsky komisár Ján Figeľ. Tvárou kongresu bola herečka Michaela Čobejová a bratia Timkovci z kapely No Name. Hymnu kongresu Svet sa nás týka nahralo osem známych spevákov, napríklad aj Robo Opatovský, Zuzana Smatanová a Tomáš Bezdeda.

KU vznikla v roku 2000, pri vzniku mala dve fakulty – pedagogickú a filozofickú. O dva roky neskôr sa stala verejnou vysokou školou. Na štyroch fakultách – Pedagogickej, Filozofickej, Teologickej a Fakulte zdravotníctva KU vlani vzdelávala 10 500 študentov, 6 000 v dennej a zvyšok v externej forme štúdia.