RUŽOMBEROK (12. mája 2010) - Slávnostným zhromaždením akademickej obce vyvrcholili v stredu 12. mája oslavy 10. výročia Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU). Slávnosti sa zúčastnili viacerí významní hostia zo Slovenska i zahraničia, akademickí funkcionári, predstavitelia samosprávy, pedagógovia a študenti. Akademickej slávnosti predsedal rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý vo svojom príhovore upriamil  pozornosť na súčasnosť univerzity, ktorá sa podľa jeho slov vo svojej vzdelávacej aj vedeckej činnosti venuje kresťanskej kultúre.

"S kresťanským profilom nášho akademického prostredia sa spájajú vedecké aktivity v tých disciplínach, ktoré sa u nás rozvíjajú. Keďže si uvedomujeme, že na iných vedeckých pracoviskách sa takýmito otázkami nezaoberajú, takto my reagujeme na túto spoločenskú potrebu. Naďalej chceme prinášať do slovenskej vedy a kultúry naše osobité reflexie," uviedol rektor. Podľa jeho slov je to zvlášť potrebné najmä v oblasti výskumu národných dejín, pri ktorom je nevyhnutné poznať dejiny západného i východného kresťanstva a cirkevné dejiny až po naše časy, časy mučeníckych svedkov a obnovy tej Cirkvi, ktorá mala zaniknúť. "V tejto súvislosti treba poznamenať, že ak tí, ktorí skúmajú naše dejiny, nebudú zohľadňovať tento kresťanský prúd, ťažko sa im podarí vystihnúť slovenskú mentalitu a postoje Slovákov v dejinách a ukázať bohatý kultúrny ornament národného života spojený s kresťanstvom," pripomenul Tadeusz Zasępa.

V závere poďakoval všetkým učiteľom, zamestnancom, priateľom KU, ale aj absolventom a študentom, ktorí sa na úspechu univerzity v mnohých oblastiach podieľali. "Stojte na strane pravdy, dobra a života. Usilujte sa zachrániť ľudský charakter pokroku, pokoj, podobu ľudskej lásky, úctu ku každému človeku," vyzval rektor.

Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie najvyšších ocenení - Veľkej zlatej, striebornej a bronzovej medaily a Medaily za zásluhy o vznik KU osobnostiam a inštitúciam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom počas desiatich rokov existencie univerzity zaslúžili o jej rozvoj. Oslavy 10. výročia pokračujú 13. mája jedným zo sprievodných podujatí - futsalovým turnajom o putovný pohár rektora KU. V dňoch od 17. do 21. mája sa budú pedagógovia, študenti a priatelia univerzity zúčastňovať ďakovnej púte do Ríma, ktorá je spojená s audienciou u pápeža Benedikta XVI.

KU vznikla v roku 2000 ako nástupkyňa Pedagogického inštitútu sv. Ondreja a neskôr Katecheticko-pedagogickej fakulty sv. Ondreja Trnavskej univerzity v Trnave. Pri vzniku mala dve fakulty - pedagogickú a filozofickú, neskôr pribudla teologická fakulta a fakulta zdravotníctva.

V súčasnosti univerzita vzdeláva 7 800 študentov, 5 000 v dennej a 2 800 v externej forme štúdia, vrátane 339 doktorandov. Od roku 2004 je mimoriadnym a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU deviata najlepšia univerzita na Slovensku. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) hodnotila v roku 2009 KU ako "skokana" roka v progresivite rozvoja.

Viac informácií o výročí nájdete na špacializovanej stránke www.ku.sk/jubileum.

Fotogaléria z osláv 10. výročia KU (autor: Anton Kulan)