RÍM (17. mája 2010) - O možnostiach budúcej spolupráce rokovali v pondelok 17. mája zástupcovia z Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) s predsedom Talianskej biskupskej konferencie kardinálom Angelom Bagnascom. Oficiálnej návštevy, ktorá sa uskutočnila v rámci ďakovnej púte KU v Ríme, sa zúčastnili rektor univerzity prof. Tadeusz Zasępa, prvý prorektor, prorektor pre vedu a rozvoj prof. Peter Olekšák, veľký kancelár KU a košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, spišský biskup Mons. František Tondra, predseda správnej rady Nadácie na podporu KU a žilinský biskup Mons. Tomáš Galis.

Kardinál Bagnasco sa zaujímal o súčasnosť univerzity, jej aktuálne rozvojové projekty a budúcnosť. "Informovali sme o projekte vybudovania novej Univerzitnej knižnice KU, o postupe prác a o tom, aký je zámer ďalšieho rozvoja univerzity," priblížil priebeh návštevy rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. Podvečer delegácia večerala v súkromí s kardinálom Jozefom Tomkom.

Ďakovná púť takmer 200 učiteľov, zamestnancov, študentov a priateľov KU, ktorá sa v Ríme koná v týždni od 17. do 21. mája pri príležitosti 10. výročia univerzity, pokračuje v utorok 18. mája popoludní slávením bohoslužby v Bazilike Santa Maria Maggiore, ktorej bude predsedať Jozef kardinál Tomko. V bohatom programe, ktorý pre pútnikov pripravila KU v spolupráci s cestovnou kanceláriou Awertour, spoznajú aj vzácne historické a kultúrne pamiatky talianskej metropoly - Svätopeterské námestie, Vatikánske múzeá, Baziliku sv. Petra a Sixtínsku kaplnku, Baziliku Sv. Pavla za hradbami, Baziliku Sv. Jána v Lateráne, Sväté schody, ktoré sa nachádzajú v budove Scala Santa, Baziliku sv. Kríža, Lateránsku baziliku a iné dominanty.

Pútnici sa stretnú napríklad aj s prefektom Kongregácie pre katolícku výchovu kardinálom Zenonom Grocholewskim. Ústrednou udalosťou bude prijatie pútnikov pápežom Benediktom XVI. počas generálnej audiencie spojenej s požehnaním.

Fotogaléria z ďakovnej púte KU v Ríme (autor: Anton Kulan)