RUŽOMBEROK (6. júla 2010) – Imatrikuláciou nových študentov začala v pondelok 5. júla Detská univerzita Katolíckej univerzity v Ružomberku (DU KU). Školské lavice za vysokoškolskú aulu vymenilo tento rok vyše 60 školáčikov vo veku od siedmich do 14 rokov z celého Slovenska. Najmladšími účastníkmi sú Ružomberčanky šesťročná Jasmína a sedemročná Adelka. Pre malých vysokoškolákov pripravili organizátori bohatý program simulujúci skutočný život na univerzite. Jeho súčasťou sú prednášky, cvičenia, za absolvovanie ktorých zbierajú školáci kredity do indexov, informovala o tom koordinátorka DU KU Janka Majherová. Okrem povinností v posluchárňach čakajú účastníkov detskej univerzity zaujímavé voľnočasové aktivity v okolí Ružomberka.

Podľa Janky Majherovej sú v programe pripravené prednášky o ochrane Zeme, hľadaní pravdy, používaní počítačov, praktické cvičenia z výtvarnej výchovy a matematiky. Všetky informácie sprostredkúvajú vysokoškolskí pedagógovia hravou formou atraktívnou pre deti.

T2.sk_057Mladých školákov pozdravil aj rektor KU prof. Tadeusz Zasępa, ktorý ich privítal a poprial im veľa zážitkov. „Je úžasné, že akciu plnú detskej radosti a úsmevov sme začali na sviatok svätého Cyrila a Metóda, ktorí doniesli na územie dnešného Slovenska kresťanskú lásku. Zároveň položili základy svojbytnej kultúry poskytnutím možnosti hovoriť, modliť sa a čítať písmo sväté vo svojej reči. Ich odkaz chceme odovzdať týmto krásnym a dobrým deťom so žiarivými očami, otvoreným srdcom a mysľou na prijímanie nových poznatkov," povedal v príhovore počas slávnostnej imatrikulácie rektor.

DU KU zaznamenáva každý rok rastúci záujem detí, dôkazom sú aj niekoľkí účastníci, ktorí absolvovali aj predošlé dva ročníky. Doteraz ju ukončilo 110 absolventov. Od roku 2008 DU organizuje Pedagogická fakulta KU, v aktuálnom ročníku na jej priebehu spolupracuje aj Fakulta zdravotníctva KU. Program zabezpečuje 15 vysokoškolských pedagógov a 20 dobrovoľných pomocníkov, súčasných poslucháčov učiteľstva na KU. Partnermi podujatia sú Mesto Ružomberok, Žilinský samosprávny kraj a spoločnosť Lamitec.

Viac informácii o DU KU nájdete na stránke http://du.ku.sk.