RUŽOMBEROK (24. septembra 2010) - Kumrán, Nový zákon a vplyv Zvitkov od  Mŕtveho mora na chápanie biblických textov boli hlavnými témami hosťovských prednášok prof. Florentina Garcíu Martíneza na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU). Jeho prednášky zazneli na pôde TF KU 20. a 24. septembra a na Teologickom inštitúte TF KU v Spišskom Podhradí 21. a 24. septembra. Návšteva sa konala na pozvanie Katedry histórie a biblických vied TF KU. Profesora Martíneza z poverenia rektora KU prijal aj prorektor pre výchovu a mobility doc. Róbert Lapko v utorok 21. septembra na rektoráte KU, kde rokovali o možnostiach ďalšej spolupráce.

T2.sk_006"Profesor Martínez je členom medzinárodného tímu na identifikáciu a zverejňovanie Zvitkov od Mŕtveho mora a patrí medzi rešpektovaných a svetovo uznávaných odborníkov na uvedenú oblasť. Mimoriadne nás teší, že prijal pozvanie práve na Katolícku univerzitu v Ružomberku, ktorej sa týmto otvárajú možnosti pre ďalšiu vedeckú zahraničnú spoluprácu," vysvetlil prorektor Róbert Lapko. Ako dodal, prednášky profesora Martíneza sa streli s veľkým záujmom študentov i pedagógov. "O tom, že na Slovensku a našej univerzite vidí odborný vedecký potenciál, svedčí aj fakt, že prednášky ukončil výzvou, aby študenti pokračovali v analýze a interpretácii objavených Zvitkov od Mŕtveho Mora."

Spoluprácu s belgickou Katolíckou univerzitou v Leuvene inicioval pred niekoľkými rokmi terajší rektor KU prof. Tadeusz Zasępa. V súčasnosti sa okrem aktívnej spolupráce teologických fakúlt v Košiciach a v Leuvene pripravuje spolupráca ostatných fakúlt oboch univerzít, informoval prorektor Róbert Lapko. Prvú študentskú mobilitu na pracovisku profesora Martíneza aktuálne uskutočňuje poslucháč teológie TF KU Lukáš Durkaj, v minulom roku sa učiteľskej mobility zúčastnil pedagóg doc. František Trstenský.

Florentin G. Martínez bol od roku 1980 profesorom na univerzite v Groningene v Holandsku, kde v rokoch 1992 - 2008 stál na čele Inštitútu pre Kumrán. V ostatných rokoch učil aj na Katolíckej univerzite v Leuvene v Belgicku, kde je v súčasnosti emeritným profesorom.