RUŽOMBEROK (29. septembra 2010) – Mimoriadny prínos Tomáša kardinála Špidlíka pre teológiu, kultúru „dvoch pľúc“ kresťanstva a rozvoj katolíckeho vzdelávania ocenila v stredu 29. septembra Katolícka univerzita v Ružomberku (KU), ktorá mu počas slávnostného zhromaždenia pri príležitosti otvorenia nového akademického roka udelila čestný titul doctor honoris causa in memoriam. Doktorát z rúk rektora KU prof. Tadeusza Zasępu prevzal provinciál Spoločnosti Ježišovej v Českej republike páter František Hylmar.

T2.sk_027„Dnes odovzdávaný doktorát honoris causa in memoriam Tomášovi kardinálovi Špidlíkovi, ktorý sa koná niekoľko dní po blahorečení kardinála Johna Newmana, otvára našej univerzite ešte širšiu cestu k poznaniu a múdrosti, k spájaniu Východu a Západu a k spojeniu s Kristovou Cirkvou zastupovanej na zemi Petrom našich čias,“ povedal vo svojom príhovore rektor. Podľa Hylmara bol kardinál Špidlík jednou z najväčších osobností, človek s hlbokou ľudskosťou a bezprostrednosťou. „Keby ešte žil, jeden z veľkej rady jeho čestných doktorátov by určite bral najmä ako príležitosť na stretnutie s ľuďmi a odovzdávanie kresťanského ducha humanity,“ poznamenal provinciál.

Vedecká rada KU rozhodla o udelení čestného doktorátu kardinálovi Tomášovi Špidlíkovi ešte 7. apríla. „Keď som mu to oznámil, veľmi sa potešil, no vtedy som netušil, že sa slávnosti odovzdania nedožije.  Zomrel koncom apríla a čestný doktorát sme mu už nestihli odovzdať. Teraz sme to učinili aspoň symbolicky, aby sa naši študenti dozvedeli viac o veľkom človekovi s otvoreným dobrým srdcom a zmyslom pre humor,“ zaspomínal rektor Tadeusz Zasępa.

T2.sk_058Ako ďalej zdôraznil vo svojom príhovore: „Katolícka univerzita – mimoriadne potrebná v každej spoločnosti – musí poukazovať na potrebu obmedziť moc techniky a ekonomiky, ktorá je v súčasnosti neohraničená, a riadiť sa zásadami etiky a múdrosti, ktorej prameňom je Boh.“ Podľa jeho slov, v aktuálnom akademickom roku sa univerzita zameria na prípravu pravidiel hodnotenia kvality vzdelávania, na väčšiu podporu mobilít študentov a pedagógov a prípravu študijných predmetov v anglickom jazyku. „Posledné dva roky v živote našej univerzity boli a sú naplnené úsilím o zvýšenie kvality našej vedeckej, výskumnej, vzdelávacej i formačnej činnosti, napĺňaním a dokumentáciou plnenia univerzitných kritérií v rámci komplexnej akreditácie, čo sme písomne oznámili ministrovi školstva už 5. marca,“ uviedol v závere rektor, pričom pripomenul, že KU plní kritériá pre začlenenie medzi univerzitné vysoké školy a očakáva potvrdenie svojho statusu.

Nový akademický rok 2010/2011 sa na štyroch fakultách KU začal pre 7 779 poslucháčov, z nich 4 172 sa vzdeláva v dennej a 3 607 v externej forme štúdia. Do prvých ročníkov v bakalárskych a magisterských študijných programoch nastúpilo spolu 2 982 študentov, 1 331 z  nich v externej forme štúdia.

Profil oceneného J. Em. kardinála Tomáša Špidlíka, Dr. h. c. KU in memoriam