BRATISLAVA/RUŽOMBEROK (1. decembra 2010) – Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu indikátorov kvality slovenských univerzít. V roku 2010 dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl. Vyplýva to z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá v stredu 1. decembra zverejnila Správu za rok 2010 – Hodnotenie verejných vysokých škôl a fakúlt. „Teší nás, že ARRA zaznamenala výrazný trend zvyšovania kvality na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Je pre nás povzbudením do ďalšej náročnej práce, keď si naše úspechy všímajú a pozitívne posudzujú aj nezávislí hodnotitelia,“ uviedol rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

{audio}mp3/radiozurnal20101204180000.mp3{/audio} Slovenský rozhlas dňa 4. 12. 2010 o hodnotení ARRA.

V skupine filozofické vedy dosiahla Filozofická fakulta KU hodnotenie 60,3 bodu, čo ju v aktuálnom hodnotení zaradilo na tretie miesto. V kategórii pedagogických vied skončila Pedagogická fakulta KU šiesta v poradí so ziskom 41,7 bodu. Fakulta zdravotníctva KU bola hodnotená v skupine medicínskych vied piata v poradí s bodovým hodnotením 23,6. V skupine teologických vied zaradila ARRA Teologickú fakultu KU so ziskom 37,3 bodu na štvrté miesto medzi univerzitami, ktorých súčasťou sú teologické fakulty.

Podľa hodnotenia ARRA napríklad Filozofická fakulta KU je potvrdením faktu, že aj mladšie fakulty sa môžu dostať v hodnotení vyššie, keď na tom systematicky pracujú. „(...) Ešte pred štyrmi rokmi bola na tom porovnateľne s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, dnes je s hodnotením takmer na dvojnásobku a je veľmi blízko prvej trojici fakúlt v skupine,“ pripomínajú, pričom pozitívne hodnotia príspevok + 6,6 bodu FF KU k celkovému pozitívnemu rastu indikátorov kvality KU za minulý rok. Na významnejšie bodové zisky v skupine pedagogických vied upozorňuje ARRA aj v prípade Pedagogickej fakulty KU (+ 10,8 bodu), ktorá si tým zabezpečila posun v poradí o dve miesta. „Opätovne treba konštatovať, že k internacionalizácii pedagogickej vedy dochádza len pomaly – pri zahraničných grantoch zaznamenali úspech len Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Pedagogická fakulta UK a Pedagogická fakulta KU,“ informuje v správe ARRA.

Hodnotiaca správa ARRA zohľadňuje dosiahnuté výsledky slovenských vysokých škôl v jedenástich kategóriách, podľa odborného zamerania fakúlt (prírodné vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, právne vedy, ekonomické vedy, pedagogické vedy, ostatné spoločenské vedy, teologické vedy, filozofické vedy, umenia). Zameriava sa na posúdenie ich výsledkov v niekoľkých oblastiach, napríklad pomer učiteľov a študentov, záujem o štúdium, vydané publikácie a citácie s odkazmi na vydané vedecké práce, počet študentov doktorandského štúdia a počet jeho absolventov, podiel vedeckých grantových prostriedkov z domácich a zahraničných zdrojov a pod. ARRA je nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2004 s cieľom hodnotiť kvalitu slovenských vysokých škôl a vedeckých ustanovizní. Počas svojej existencie pripravila a zverejnila šesť správ hodnotiacich slovenské vysoké školy. Realizovala tiež rôzne projekty a štúdie, napríklad identifikáciu slovenských vedcov porovnateľných so svetovou špičkou v projekte Vedecká špička, štúdiu mapujúcu záujem zamestnávateľov o absolventov vysokých škôl, porovnanie vedeckej výkonnosti českých a slovenských vysokých škôl a ďalšie.

KU je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách univerzity sa dnes vzdeláva 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.