RUŽOMBEROK (25. marca 2011) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v piatok 18. marca 2011 zmenil svoje predošlé rozhodnutie a vyhlásil, že umiestnenie krížov v školských triedach neporušuje práva nekatolíkov. Súd v rozhodnutí konštatoval, že mu neboli poskytnuté dostatočné dôkazy, že by tieto symboly mohli negatívne ovplyvniť nekatolícke deti. Uznal zároveň, že ide o katolícke symboly, no prítomnosť v triedach sa nedá považovať za "náboženskú indoktrináciu". Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku (KU) prof. Tadeusz Zasępa víta rozhodnutie sudcov ESĽP a považuje ho za spravodlivé a múdre.

„Túžime Vám vyjadriť svoju vďačnosť za hlasovanie a za výrok, ktorý nevidí rozpor so zákonom pri umiestňovaní krížov. Chápeme toto dôležité rozhodnutie ako predpoveď, že budúcu kultúru vytvorí spoločné úsilie všetkých ľudí, žijúcich ušľachtilými myšlienkami a kreatívnych. Všetkých ľudí, ktorí, veriac v určitý svet hodnôt, budú tento svet hodnôt vo svojom živote uskutočňovať a tvoriť tak novú tradíciu, svoju vlastnú i prostredia, v ktorom žijú, tradíciu celej komunity žijúcej spoločným rytmom,“ píše  rektor KU v otvorenom liste sudcom. Z tejto tradície, z individuálneho i komunitného prežívania hodnôt, bude podľa jeho slov vznikať poézia  a hudba, bude vznikať nový štýl kultúry, nový štýl života. „Tieto kultúrne diela budú danú komunitu vyjadrovať a zároveň ju budú tvoriť, prehlbovať tradíciu, naplňovať ju živým obsahom. Čo iné je totiž kultúra, ak nie tradícia človeka, ktorý, hľadajúc zmysel svojho jestvovania na zemi i svojho pravého povolania, nachádza tento zmysel i vydáva o tom svedectvo svojím životom? Ctihodní sudcovia, myslíme si, že Vaše rozhodnutie je takýmto svedectvom a ďakujeme zaň.“

V mene akademickej obce univerzity rektor v novembri 2009 otvoreným listom vyzval sudcov ESĽP k zrušeniu pôvodného rozsudku. Aktivitu Kríž pre Taliansko ako prejav nesúhlasu s rozhodnutím súdu usporiadalo aj Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka pri KU. Do Ružomberka ako znak solidarity s obyvateľmi Talianska vtedy prišli desiatky krížov od známych aj neznámych darcov, aktivitu podporili aj slovenské osobnosti.

ESĽP so sídlom v Štrasburgu v utorok 3. novembra 2009 vyhovel Talianke Soile Lautsiovej, ktorá sa sťažovala na kríže zavesené na stenách v školách v severnom Taliansku. Podľa nej prítomnosť náboženských symbolov v triedach porušuje sekulárne princípy, na ktorých by verejné školy mali fungovať. Európsky súd priznal Lautsiovej odškodnenie 5 000 eur, ktoré jej mala vyplatiť talianska vláda.

Otvorený list rektora KU prof. Tadeusza Zasępu sudcom ESĽP (en)