Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) podľa očakávania naďalej zostáva univerzitnou vysokou školou. V lise, ktorý bol doručený v pondelok 18. apríla 2011 rektorovi KU prof. Tadeuszovi Zasępovi to písomne potvrdzuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca. Informuje, že univerzita v stanovenej lehote prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii za jej činnosť v rokoch 2002-2007 a zistené nedostatky odstránila, čo konštatovala na svojom zasadnutí dňa 24. februára v Žiline aj Akreditačná komisia.

List ministra ŠVVaŠ SR Eugena Jurzycu