dsc 0733Dňa 10. júna 2021 bol Akademickým senátom FZ KU opätovne zvolený za dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. Jeho funkčné obdobie začína dňom 1. augusta 2021 so súhlasom J.E. Mons. Bernarda Bobera, Veľkého kancelára KU zo dňa 22. júna 2021.


Pri tejto príležitosti dňa 21.júla 2021 rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. odovzdal za účasti doc. MUDr. Jozefa Domenika, PhD. (predsedu Akademického senátu Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku) menovací dekrét opätovne zvolenému dekanovi prof. MUDr. Antonovi Lackovi, CSc. a poprial mu pevné zdravie a veľa úspechov v tejto náročnej funkcii.

Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 nepriaznivo ovplyvňuje oblasť realizácie akademických mobilít. Alternatívou sú tzv. virtuálne mobility. Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku prijala počas letného semestra akademického roka 2020/2021 kolegyne zo zahraničia v rámci virtuálnych mobilít.

mgr. chrudimskáV dňoch 18. – 21.5.2021 sme „virtuálne“ privítali na Katedre ošetrovateľstva Mgr. Lucii Chrudimskou, DiS. pôsobiacu na Univerzite Pardubice, Fakulte zdravotnických studií, Oddělení ošetřovatelství, ktorá v rámci programu Erasmus+ prednášala pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa študijného programu ošetrovateľstvo. Témy prednášok pre študentov našej fakulty sa týkali aktuálnej problematiky: Úvod do komunikace ve zdravotnictví - specifika komunikace ve zdravotnictví, Péče o chrup a dutinu ústní, Hygiena (nejen) rukou aneb minima pro ochranu našeho zdraví nejen v době covidové.

zeleznoV termíne 20.-21. mája 2021 sa v priestoroch areálu Železnô uskutočnilo odborné podujatie pre študentov študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť FZ KU s názvom „Taktika a medicína“.

 

Cvičenie bolo realizované pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej  spolu s ďalšími členmi OZ Salus Vitalis (Mgr. Zuzana Bulková) a inštruktormi, profesionálnymi vojakmi zdravotníkmi - Mgr. Branislav Hrnčiar a PaedDr. Vladimír Blahuta. Obsahom cvičenia boli teória a prax v oblasti taktickej pohotovostnej starostlivosti - Tactical Emergency Casualty Care (TECC).

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner