14 5 2021 sestramMedzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní.

 

Je povzbudivé vidieť, ako mnoho krajín, politikov, či komunít chváli a ďakuje sestrám a pôrodným asistentkám. Napriek tomu musia sestry a pôrodné asistentky stále obhajovať svoje postavenie a pripomínať aké nezastupiteľné a dôležité je ich povolanie v systéme zdravotníctva.

Medzinárodný deň sestier sa oslavuje po celom svete pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA), rovnako, ako Medzinárodná rada sestier (ICN) a Medzinárodná rada pôrodných asistentiek (ICM) pripomína verejnosti, že tento sviatok poskytuje príležitosť poukázať na nezastupiteľné miesto sestier a pôrodných asistentiek, vyzdvihnúť prínos ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie a zamyslieť sa nad náročnou prácou a odbornou starostlivosťou, ktorú poskytujú sestry a pôrodné asistentky (PA) každý deň v roku, dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni. Každoročne pripomíname tieto dôležité dni, aby si verejnosť uvedomila prínos sestier a pôrodných asistentiek a uznala ich zásluhy. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier zorganizovala SKSaPA prvýkrát v histórii online e-konferenciu. Predsedom organizačného výboru bol PhDr. Lukáš Kober, PhD., MPH, odborný asistent Katedry ošetrovateľstva FZ KU v Ružomberku, ktorý zároveň pôsobí aj ako riaditeľ kancelárie SKSaPA. E-konferencie sa zúčastnilo viac ako 4000 účastníkov. Medzi autormi mohli účastníci počuť aj prezentáciu PhDr. Márie Lehotskej, PhD. Hlavnými bodmi programu boli témy, ktoré sa venovali dopadu pandémie na ošetrovateľstvo, ale aj vzdelávanie a študentov. Na konferencii odzneli aj príhovory predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, zo zahraničia sa účastníkom prihovorila prezidentka Európskej federácie sestier Elizabeth Adams a Generálny tajomník Medzinárodnej rady sestier Howard Catton.

Téma Dňa sestier 2021: „Sestry ako vedúci hlas - vízia pre budúcnosť zdravotnej starostlivosti“. # IND2021 sa zameria na zmeny a inovácie v ošetrovateľstve a na to, ako to v konečnom dôsledku ovplyvnia budúcnosť zdravotnej starostlivosti. Sestry a pôrodné asistentky musia upozorňovať na nedostatky, aby im bola venovaná primeraná pozornosť a boli vypočuté ich hlasy, hlasy ich zástupcov k návrhom a tvorbe stratégií, aby s nimi diskutovali o nedostatkoch a potrebe zmien predtým, než sa o nich rozhodne. Bezpečnosť a spokojnosť zdravotníckych pracovníkov počas tejto pandémie aj po jej odznení bude rozhodujúca, aby sa ostali starať o našich pacientov.

S pokorou vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým sestrám, ktorí denne zápasia o zdravie našich pacientov, podieľajú sa na vzdelávaní študentov, napomáhajú inováciám, vyslovujú otázky, hľadajú riešenia a odpovede, skúšajú nové postupy, učia sa , pracujú na svojom profesionálnom raste a v neposlednom rade robia dobré meno nášmu stavu.

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner