lest2V dňoch 29. marca – 1. apríla 2021 sa študenti 3. ročníka študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť FZ KU v Ružomberku zúčastnili v rámci odbornej praxe cvičenia Udalosť s hromadným postihnutím osôb.

 

Cvičenie bolo realizované vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej spolu s ďalšími členmi OZ Salus Vitalis, ktoré združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci, najmä prostredníctvom poskytovania život zachraňujúcich úkonov.

Katedra Urgentnej zdravotnej starostlivosti realizuje odbornú prax aj v spolupráci s ďalšími zmluvnými organizáciami. Študenti 1. ročníka absolvujú Kurz Vodnej záchrannej služby, ktorý zabezpečuje Slovenský červený kríž v Liptovskom Mikuláši (v rozsahu 55 hodín). Študenti 2. ročníka absolvujú Kurz Horskej záchrannej služby, ktorý zabezpečuje Horská záchranná služba SR a ich výcvikové a tréningové centrum (letná a zimná časť v rozsahu 30 + 20 hodín). Študenti v 2. a 3. ročníka absolvujú Kurz taktickej medicíny, ktorý zabezpečuje OZ Salus Vitalis a ich inštruktori, profesionálni vojaci zdravotníci (v rozsahu 50 + 50 hodín). Zároveň v každom ročníku absolvujú vo Vojenskom výcvikovom priestore - Lešť Kurz Udalosť s hromadným postihnutím osôb (UHPO). V 1. a 2. ročníku študenti spoznávajú pacientsku stranu UHPO najprv ako figuranti, v 3. ročníku už opakovane riešia UHPO v jednotlivých pozíciách veliteľ zdravotníckeho zásahu, triedič ranených, veliteľ hniezda ranených a veliteľ odsunu postihnutých osôb.

 

lest

 

Ak ide o iné odbory na FZ KU, tie vykonávajú svoju odbornú prípravu v nemocniciach a podľa študijného programu na príslušných oddeleniach, lôžkových, vyšetrovacích a zobrazovacích. Všetky kurzy a hodiny odbornej praxe sú pre študentov povinné, nakoľko fakulta pripravuje študentov na výkon práce v regulovaných zdravotníckych povolaniach. Ich financovanie je zabezpečené dotáciou z MŠVVaŠ a sú účelovo viazané na zabezpečenie odborných praxí.  

 

O štúdium na FZ KU v Ružomberku je zaznamenaný dlhodobý záujem, ktorý v posledných rokoch presahuje kapacitné možnosti fakulty. Hlavným dôvodom je kvalita a atraktívnosť realizovaného štúdia a zároveň vysoká uplatniteľnosť absolventov. Dlhodobo má FZ KU viac ako 97% zamestnanosť absolventov všetkých uskutočňovaných študijných programov. Absolventi študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť majú uplatnenie v povolaní zdravotnícky záchranár v nasledovných zložkách Integrovaného záchranného systému: v Záchrannej zdravotnej službe, na Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, v Hasičskom záchrannom zbore, vo Vojenskom zdravotníctve, v Horskej záchrannej službe, v Banskej záchrannej službe a na urgentných príjmoch v nemocniciach.

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner