Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 nepriaznivo ovplyvňuje oblasť realizácie akademických mobilít. Alternatívou sú tzv. virtuálne mobility. Katedra ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku prijala počas letného semestra akademického roka 2020/2021 kolegyne zo zahraničia v rámci virtuálnych mobilít.

mgr. chrudimskáV dňoch 18. – 21.5.2021 sme „virtuálne“ privítali na Katedre ošetrovateľstva Mgr. Lucii Chrudimskou, DiS. pôsobiacu na Univerzite Pardubice, Fakulte zdravotnických studií, Oddělení ošetřovatelství, ktorá v rámci programu Erasmus+ prednášala pre študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa študijného programu ošetrovateľstvo. Témy prednášok pre študentov našej fakulty sa týkali aktuálnej problematiky: Úvod do komunikace ve zdravotnictví - specifika komunikace ve zdravotnictví, Péče o chrup a dutinu ústní, Hygiena (nejen) rukou aneb minima pro ochranu našeho zdraví nejen v době covidové.

prof. kucharskaAko odborník na komunikáciu a dentálnu hygienu priniesla študentom informácie, ktoré vychádzajú z jej klinickej praxe. Študentom bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo bola prof. dr. hab. Ewou Kucharskou odprezentovaná aj online prednáška s názvom Osteoporoza chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Prof. Dr. hab. Ewa Kucharska je lekárka internistka, špecialista na reumatológiu a verejné zdravie, zakladateľka poradne na liečbu osteoporózy, za čo bola ocenená cenou Lekár roka, riaditeľka centra VADIMED Krakow. Pracuje ako vedúca katedry gerontológie, geriatrie a sociálnej práce na Akademii Ignatianum w Krakowie. Prednášajúca informovala o špecifikách starostlivosti o pacientov s osteoporózou, edukácii a o sceeningu osteoporózy. Prednáška bola rozšírená o bohatú diskusiu zo strany študentov.

chrudimska bez dobrej komunikácie nie je možná dobrá starostlivosť špatenková králová 2009Do virtuálnych mobilít sa v tomto akademickom roku zapojili aj pracovníci Katedry ošetrovateľstva FZ KU. PhDr. Jozef Babečka, PhD. sa v dňoch 19. – 20.4.2021 zúčastnil virtuálnej mobility na Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, Zdravotne sociálnej fakulte. Výučba bola určená študentom magisterského štúdia v odbore ošetrovateľstvo so zameraním na problematiku edukácie pacientov so zdravotným znevýhodnením. V dňoch 29.  – 30.3.2021 a 3. – 6.5.2021 sa virtuálnej mobility Erasmus+ uskutočnenej na Univerzite Pardubice zúčastnili PhDr. Lukáš Kober, PhD, MPH. a PhDr. Jozef Babečka, PhD.

online prednáška pľPrednášky pre študentov ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie boli zamerané na Dopad pandémie COVID-19 na ošetrovateľstvo a pôrodnú asistenciu na Slovensku, Význam ošetrovateľských asociácií – prečo sa sestry a pôrodné asistentky potrebujú združovať v komorách a asociáciách?, Manažment pacienta s malígnou ranou, Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti. Počas výučby boli prítomné aj lektorky z domácej univerzity, ktoré zaujal aktuálny stav v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia na Slovensku, ovplyvnený pandémiou COVID-19. Rozvoj spolupráce vnímame pozitívne a táto pokračovala aj aktívnou účasťou PhDr. Lukáša Kobera, PhD., MPH na medzinárodnej konferencii v Pardubiciach. Zástupcovia Univerzity Pardubice sa naopak zúčastnili e-konferencie Sestry ako vedúci hlas. Výmena informácií v rámci Erasmus + bola zameraná na prebiehajúce výskumné projekty na oboch univerzitách a rozvoj ďalšej spolupráce, či už medzi pedagógmi, ako aj možností tzv. windows mobility zameranej na výmenu študentov. Ďalej prebiehala diskusia o vplyve pandémie na vzdelávanie sestier na Slovensku.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner