Poslanie Fakulty zdravotníctva KU

Poslaním fakulty je prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu vychovávať a vzdelávať odborníka, ktorý je spôsobilý utvoriť si celistvý obraz o svete, vie sa správne zorientovať v kresťanskom posolstve podľa učenia Katolíckej cirkvi, ktorý rešpektuje dôstojnosť ľudskej osoby od jej počatia až po prirodzenú smrť a má zmysel pre ideál kresťanského spôsobu života. Neoddeliteľnou súčasťou poslania fakulty je prispievať k humanizácii ľudskej spoločnosti cestou vedeckého výskumu.

O štúdium na fakulte sa môže uchádzať každý, kto spĺňa všeobecné podmienky prijatia a rešpektuje špecifický charakter a poslanie fakulty a univerzity. Fakulta napĺňa svoje poslanie výchovno-vzdelávacou, vedeckou, hospodárskou činnosťou, ako aj inými činnosťami súvisiacimi s poslaním fakulty.

 

História Fakulty zdravotníctva KU

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku je najmladšou fakultou univerzity. Táto inštitúcia bola zriadená uznesením rektora KU v Ružomberku z 27. júna 2005, po predchádzajúcom schválení Akreditačnou komisiou Slovenskej republiky. Fakulta vznikla transformáciou Ústavu zdravotníctva a sociálnej práce, ktorý bol súčasťou Pedagogickej fakulty. V prvých rokoch fakulta sídlila v areáli Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - Fakultnej nemocnice. V decembri 2008 sa realizovala kúpa budovy na Námestí A. Hlinku a následne v júli 2009 sa začalo so stavebnými úpravami budovy pre výučbu. Začiatkom roka 2010 sa Fakulta zdravotníctva presťahovala do nových priestorov na Námestí A. Hlinku 48, kde sídli doteraz. Ciele a úlohy školy sú realizované v úzkej spolupráci s Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP Ružomberok – Fakultnou nemocnicou, kde prebiehajú klinické praxe. Na fakulte sa postupne vytvorila katedra ošetrovateľstva, katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti, katedra fyzioterapie, katedra rádiologickej techniky, katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a katedra verejného zdravotníctva. Kultúrna, vedecká a vzdelávacia formácia študentov je založená na humanistických a kresťanských princípoch.  

 

INFORMAČNÝ BULETÍN FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA

 

Dlhodobý zámer

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner