Študijný program LVMvZ pripravuje kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov na vykonávanie rôznych laboratórnych vyšetrovacích metód. Na prijatie na štúdium je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzači o štúdium musia spĺňať kritériá zdravotnej spôsobilosti, ktoré sú pre nich stanovené vo Vyhláške Ministerstva  zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2009 Z. z. Predpokladajú sa tiež osobnostné predpoklady a manuálne zručnosti pre prácu v laboratóriu zdravotníckeho zariadenia, záujem o tímovú prácu a  spoluprácu s klinickými odborníkmi pri riešení diagnostických problémov pacientov. Od uchádzačov sa vyžaduje aktívny prístup k štúdiu a záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.

 

 

Absolventi získajú odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód predovšetkým v laboratóriách klinickej biochémie, mikrobiológie, hematológie a transfúziológie, imunológie a patologickej anatómie štátnych i súkromných zdravotníckych zariadení. Tiež sa môžu uplatniť na pracoviskách hygienickej služby, prípadne vo výskumných zdravotníckych pracoviskách.  
Po predpísanej odbornej praxi majú možnosť špecializácie v špecializačných odboroch.

 

Garant: doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD.

 

Katedra, na ktorej sa štúdium uskutočňuje: Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

 Prijímacie konanie

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner