Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov FZ KU sú na stránke univerzitnej knižnice.

 

1.             

Neinvazívna diagnostika kardiovaskulárnych ochorení

Lacko, A., Bestvina, D.

211 s., 2001, VA Lipt. Mikuláš, ISBN 80-8040-139-X

2.             

Vplyv ionizujúceho žiarenia na organizmus na úrovni buniek

Lacko, A., Bestvina, D.

55 s., 2001, VA Lipt. Mikuláš, ISBN 80-8040-154-3

3.             

Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva

Kuberová, H.

104 s., 2003, ISBN 80-89039-18-9

4.             

Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo

Lacko, A.

95 s., 2003, ISBN 80-89039-34-0

5.             

Vnútorné lekárstvo I

Lacko, A.  a kol.

160 s., 2003, ISBN 80-89039-35-9

6.             

Základy nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo

Lacko, A.

60 s., 2003, ISBN 80-89039-36-7

7.             

Špecifiká výučby ošetrovateľstva a komunikačného vzťahu sestra – klient v ošetrovateľskom procese

Lacko, A., Akimjak, A., Javorka, L., Domenik, J., Kobela, J., Lacková, L., Kuberová, H., Kadučáková, H.

135 s., 2003, ISBN 80-89039-40-5

8.             

Vnútorné lekárstvo II

Lacko, A.  a kol.

115 s., 2003, ISBN 80-89039-73-1

9.             

Vnútorné lekárstvo III

Lacko, A.  a kol.

148 s., 2003, ISBN 80-89039-74-X

10.         

Špecifiká vzdelávania vojenských profesionálov so zreteľom na objektivizáciu vývoja stresovej situácie

Lacko, A., Čombor, I., Bestvina, D.

138 s., 2003, VA Lipt. Mikuláš, ISBN 80-8040-208-6

11.         

Nové prístupy k funkčnej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení

Lacko, A. a kol.

160 s., 2004, ISBN 80-89039-60-X

12.         

Základy biofyziky

Chrapan, J., Mrštiak, E.

140 s., 2004, ISBN 80-89039-62-6

13.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2005/2006

Kolektív autorov

39 s., 2005, ISBN 80-8084-030-X

14.         

Historický prehľad vývoja výživy človeka

Květenský, J., Lacko, A.

35 s., 2005, ISBN 80-8084-040-7

15.         

Psychiatria

Krížová, M., Hlaučo, S.

74 s., 2005, ISBN 80-8084-050-4

16.         

Metodika k príprave záverečnej práce

Kadučáková, H., Malíková, K., Simočková, V., Magerčiaková, M., Džumelová, M., Lehotská, M., Moraučíková, E.

51 s., 2006,  ISBN 80-8084-056-3

17.         

Ošetrovateľské teórie a modely a ich využitie v praxi 1. diel

Kuberová, H., Moraučíková, E., Lehotská, M.

99 s., 2006, ISBN 80-8084-093-8

18.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2006/2007

Kolektív autorov

98 s., 2006, ISBN 80-8084-099-7

19.         

Zborník abstraktov z konferencie RZD 2006

Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva

Kolektív autorov

90 s., 2006, ISBN 80-8084-125-X

20.         

Základy biofyziky I. časť

Chrapan, J., Komárek, K.,

144 s., 2006, ISBN 80-8084-129-2

21.         

Manuál k príprave a písaniu záverečnej práce

Malíková, K., Kadučáková, H., Simočková, V., Magerčiaková, M., Džumelová, M., Lehotská, M., Moraučíková, E., Vicáňová, M.

89 s., 2006, ISBN 80-89138-64-0

22.         

Vývoj kojencov. Prvých 365 dní v živote dieťaťa.

Theodor Hellbrügge

182 s.

23.         

Zborník z konferencie RZD – 2006  „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva“

Kolektív autorov

379 s., 2007, CD, ISBN 978-80-8084-126-3

24.         

Neinvazívna funkčná diagnostika kardiovaskulárnych ochorení

Lacko, A., Mokáň, M., Květenský, J. a kol.

146 s. , 2007, ISBN 978-80-968742-9-3

25.         

Nové trendy v nukleárnej medicíne

Lacko, A., Mokáň, M., Bestvina, D., Chalachánová, I., Valko, P., Čombor, I.

79 s., 2007, ISBN 978-80-968742-8-6

26.         

Záťažové (stresoidné) situácie vo výučbovom procese a ich objektivizácia vyšetrením autonómneho nervového systému

Lacko, A., Mokáň, M., Lacková, L., Bestvina, D., Čombor, I., Mištuna, D., Lesňáková, A.

103 s., 2007, ISBN 978-80-969713-0-5

27.         

Bioetics Challenges of the Present Times

Littva, V., Mikuláš, D.

98 s., 2007, ISBN 978-80-8084-138-6

28.         

Prvá pomoc v prednemocničnej starostlivosti

Kolkus, M., Berešík, M., Kozák, P., Jacková, J.

140 s., 2007, ISBN 978-80-8084-148-5

29.         

Človek z pohľadu pastorálnej medicíny a bioetiky

Bošmanský, K., Lacko, A.

126 s., 2007, ISBN 978-80-8084-149-2

30.         

Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo I.

Lacko, A., Renker, B., Hruboň, A., Chrúst, P., Záň, J., Minčík, I., Tupý, J., Mitura, J., Machynka, P., Šušolíková, A.

186 s., 2007, ISBN 978-80-8084-150-8

31.         

Vnútorné lekárstvo pre ošetrovateľstvo II.

Lacko, A., Renker, B., Hruboň, A., Chrúst, P., Záň, J., Minčík, I., Tupý, J., Mitura, J., Machynka, P., Šušolíková, A.

170 s., 2007, ISBN 978-80-8084-146-1

32.         

Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo I.

Květenský, J., Lacko, A. , Osina, O., Lesňáková, A., Scholtzová, I., Tupý, J., Turzová, I.

134 s., 2007, ISBN 978-80-8084-205-5

33.         

Klinická propedeutika pre ošetrovateľstvo II.

Lacko, A., Květenský, J., Záň, J., Kočner,

122 s., 2007, ISBN 978-80-8084-206-2

34.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2007/2008

Kolektív autorov

72 s., 2007, ISBN 978-80-8084-207-9

35.         

Edukácia v ošetrovateľstve 1

Magerčiaková, M.

106 s., 2007, ISBN 978-80-8084-221-5  (2008 – druhé vydanie, dotlač)

36.         

Základy ošetrovateľstva. Pomôcka pre zdravotnícky kurz.

Kolektív autorov.

158 s. , 2007, ISBN 978-80-8084-229-1

37.         

Zborník abstraktov z konferencie RZD  II. - 2007

Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva

Kolektív autorov

114 s., 2007, ISBN 978- 80-8084-232-1

38.         

Základy ošetrovateľských techník I.

Farkášová, D., Horanská, V., Hudáková, P., Lengyelová, A., Lizáková, Ľ., Olejárová, Z., Simočková, V., Vranaiová, K.

158 s., 2007, ISBN 978-80-8084-240-6

39.         

Ošetrovateľská etika

Šoltés, L., Davideková, M., Gažiová, M.

66 s., 2008, ISBN 978-80-8084-280-2

40.         

Základy ošetrovateľskej komunikácie

Džumelová, M., Malíková, K., Hudáková, Z.

66 s., 2008, ISBN 978-80-8084-281-9

41.         

Biometrické minimum pre ošetrovateľov

Popovič, L.

92 s., 2008, ISBN 978-80-8084-297-0

42.         

Základy ošetrovateľských techník II.

Farkášová, D., Horanská, V., Hudáková, P., Lengyelová, A., Lizáková, Ľ., Olejárová, Z., Simočková, V., Vranaiová, K.

114 s., 2008, ISBN 978-80-8084-298-7

43.         

Zborník z konferencie RZD 2007 – II. ročník  „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“

Kolektív autorov

632 s., 2008, CD, ISBN 978-80-8084-306-9

44.         

Príprava a písanie záverečnej práce

Malíková, K., Kadučáková, H., Magerčiaková, M., Džumelová, M., Lehotská, M., Moraučíková, E., Vicáňová, M.

64 s., 2008, ISBN 978-80-8084-329-8

45.         

Ošetrovateľské teórie a modely a ich využitie v praxi 1

Kuberová, H., Moraučíková, E., Lehotská, M.

100 s., 2008, ISBN 978-80-8084-333-5

46.         

Ošetrovateľské teórie a modely a ich využitie v praxi 2

Kuberová, H., Moraučíková, E., Lehotská, M.

74 s., 2008, ISBN 978-80-8084-334-2

47.         

Propedeutika vedeckej práce pre ošetrovateľov

Popovič, Ľ.

80 s., 2008, ISBN 978-80-8084-335-9

48.         

Zborník prednášok z odborno-pracovného seminára „Verejné zdravotníctvo, zdravotnícky manažment a samospráva z pohľadu praxe“

Kolektív autorov

77 s., 2008, CD, ISBN 978-80-8084-336-6

49.         

Zborník z konferencie „Bioetika a zdravotnícka etika na slovenských vysokých školách“

Kolektív autorov

72 s., 2008, CD, ISBN 978-80-8084-345-8

50.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2008/2009

Kolektív autorov

76 s., 2008, ISBN 978-80-8084-350-2

51.         

Onkologické ošetrovateľstvo – všeobecná časť(1)

Hudáková, Z., Fialová, A., Kokoruďová, J., Kožíková, A., Krupová, D., Kundisová, J., Zavacká, A.

146 s., 2008, ISBN 978-80-8084-363-2 (2012 – dotlač)

52.         

Kinestetika ako pohybový a komunikačný koncept interakcie medzi sestrou a pacientom

Kadučáková, H.

82 s., 2008, ISBN 978-80-8084-366-3

53.         

Kinestetika v ošetrovateľstve (pracovný zošit)

Kadučáková, H.

70 s., 2008, ISBN 978-80-8084-367-0

54.         

Didaktika ošetrovateľstva

Kuberová, H.

196 s., 2008, ISBN 978-80-8084-386-1

55.         

Psychiatrické ošetrovateľstvo

Horanská, V., Hudáková, P., Jakabovičová, A., Lakatošová, E., Lengyelová, A., Lizáková, L., Olejárová, Z., Simočková, V., Vranaiová, K.

130 s., 2008, ISBN 978-80-8084-387-8

56.         

Situaciones de estrés en el proceso educativo y su objetivización examinando el sistema nervioso autónomo

Lacko, A., Mokáň, M., Lacková, L., Mištuna, D., Čombor, I. a kol.

110 s., 2008, Kraków, ISBN 978-83-60837-14-6

57.         

New trends in nuclear medicine

Lacko, A., Mokáň, M., Bestvina, D. a kol.

79 s., 2008, Kraków, ISBN 978-83-60837-11-5

58.         

Non-invasive functional diagnosis of cardiovascular diseases

Lacko, A., Mokáň, M., Květenský, J. a kol.

164 s., 2008, Kraków, ISBN 978-83-60837-12-2

59.         

Stress situations in the process of education and their objectivization by the examination of the autonomous nerve system

Lacko, A., Mokáň, M., Lacková, L., Mištuna, D., Čombor, I. a kol.

106 s., 2008, Kraków, ISBN 978-83-60837-13-9

60.         

Základy biofyziky II. časť

Chrapan, J., Komárek, K.,

242 s., 2009, ISBN 978-80-8084-296-3

61.         

Zborník z konferencie RZD 2008 – III. ročník  „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“

Kolektív autorov

537 s., 2009, CD, ISBN 978-80-8084-407-3

62.         

Zborník z konferencie „Starostlivosť o pacienta zo sociálne slabších skupín“

Kolektív autorov

155 s., 2009, CD, ISBN 978-80-8084-408-0

63.         

Zborník z konferencie „Zdravie a etika“

Kolektív autorov

125 s., 2009, CD, ISBN 978-80-8084-409-7

64.         

Infekčná mononukleóza

Lesňáková, A.

62 s., 2009, ISBN 978-80-8084-414-1

65.         

Mikrobiológia, epidemiológia

Timko, J.

92 s., 2009, ISBN 978-80-8084-422-6    (2011 – dotlač)

66.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2009/2010

Kolektív autorov

80 s., 2009, ISBN 978-80-8084-478-3

67.         

Propedeutika vedeckej práce v ošetrovateľstve II.

Popovič, Ľ.

82 s., 2009, ISBN 978-80-8084-498-1

68.         

Problematika drogových závislostí a ich prevencia

Stančiak, J., Novotný, J., Kopáčiková, M.

221 s., 2009, CD, ISBN 978-80-8084-499-8

69.         

Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva

Simočková, V., - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 163 s., 2009, ISBN 978-80-8084-517-9

70.         

Zborník abstraktov na konferenciu „Dialóg ako cesta spolužitia“

Kolektív autorov

20 s., 2009, ISBN 978-80-8084-485-1

71.         

Zborník abstraktov z konferencie RZD IV. Ročník - 2009

Nové poznatky v oblasti medicínskych vied a ošetrovateľstva

Kolektív autorov

26 s., 2009, ISBN 978-80-8084-507-0

72.         

Zborník z konferencie „Zdravie a kvalita života“

Kolektív autorov

205 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-532-2


73.         

Zborník z konferencie „Dialóg ako cesta spolužitia“

Kolektív autorov

275 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-538-4

74.         

Zborník z konferencie RZD 2009 – IV. ročník  „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva a vojenského zdravotníctva“

Kolektív autorov

498 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-539-1

75.         

Zborník z konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“

Kolektív autorov

235 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-548-3

76.         

Tuberkulóza pre prax sestry

Solovič, I., Rozborilová, E., Littva, V., Švecová, J.

196 s., 2010, ISBN 978-80-8084-582-7

77.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2010/2011

Kolektív autorov

88 s., 2010, ISBN 978-80-8084-599-5

78.         

Zborník z 2. medzinárodnej konferencie „Etické aspekty ošetrovateľskej starostlivosti v teórii a praxi“

Kolektív autorov

189 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-616-9

79.         

Zborník z konferencie RZD 2010 – V. ročník  „Nové poznatky v oblasti medicínskych vied, ošetrovateľstva, bioetiky a vojenského zdravotníctva“

Kolektív autorov

612 s., 2010, CD, ISBN 978-80-8084-629-9

80.         

Malígne nádory kostí u detí a mladistvých. Osteosarkóm.

Žilínek, V.

82 s., 2010, ISBN 978-80-8084-636-7

81.         

Zdravotná sociálna výchova v rómskych komunitách

Kolektív autorov

186 s., 2010, ISBN 978-80-8084-647-3

82.         

Didaktika ošetřovatelství

Kuberová, H.

248 s., 2010, Praha, Portál, ISBN 978-80-7367-684-1

83.         

Polohovanie pacientov pomocou pohybu

Hudáková, Z.

106 s., 2011, ISBN 978-80-8084-657-2

84.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2011/2012

Kolektív autorov

96 s., 2011, ISBN 978-80-8084-748-7

85.         

Drogová závislosť a prevencia

Stančiak, J., Novotný, J.

103 s., 2011, EXPOL Pedagogika, Bratislava, ISBN 978-80-8091-240-6

86.         

Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo

Simočková, V.

216 s., 2011, Osveta, ISBN 978-80-8063-362-2

87.         

Polohovanie pacientov pomocou pohybu – pracovný zošit

Hudáková, Z.

52 s., 2011, ISBN 978-80-8084-658-9

88.         

Zborník z medzinárodnej konferencie „Rodina v zdraví a chorobe“

Kolektív autorov

263 s., 2011, CD, ISBN 978-80-8084-778-4

89.         

Zborník z konferencie RZD 2011  - VI. ročník

Kolektív autorov

544 s., 2011, CD, ISBN 978-80-8084-801-9

90.         

Eliminácia stresogénnych faktorov v ošetrovateľskej starostlivosti o chirurgických pacientov

Magerčiaková, M.

124 s., 2011, ISBN 978-80-8084-808-8

91.         

Zborník z konferencie „Medziodborová spolupráca pri riešení ochorenia mozgu a chrbtice“

Kolektív autorov

281 s., 2011, CD, ISBN 978-80-8084-811-8

92.         

Metódy sledovania plodnosti. Prirodzená cesta k potomstvu.

Naďová, M., Simočková, V., Javorka, Ľ.

128 s., 2012, Osveta, ISBN 978-80-8063-386-8

93.         

Zborník z konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie“

Kolektív autorov

186 s., 2012, CD, ISBN 978-80-8084-862-0

94.         

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2012/2013

Kolektív autorov

116 s., 2012, ISBN 978-80-8084-908-5

95.         

Zborník z konferencie RZD 2012  - VII. ročník

Kolektív autorov

715 s., 2012, CD, ISBN 978-80-8084-951-1

96.         

Farmakoterapia seniora z pohľadu sestry

Zrubáková, K., Magerčiaková, M., Boroňová, J., Krajčík, Š., Turacová, M.

116 s., 2012, ISBN 978-80-8084-963-4

97.         

Onkologické ošetrovateľstvo – špeciálna časť(2)

Hudáková, Z., Novysedláková, M.

202 s., 2012, ISBN 978-80-8084-973-3

98.         

Klinická propedeutika pre nelekárske vedy

Lacko, A., Straka, J., Tupý, J., Kodaj, J., Záň, J., Rusnák, R.

180 s., 2012, ISBN 978-80-8084-974-0

99.         

Vybrané kapitoly z fyziológie

Lacko, A., Straka, J., Tupý, J., Rusnák, R.

128 s., 2012, ISBN 978-80-8084-975-7

100.     

New posibilities of non-invasive cardiovascular diagnostics

Selected studies

Lacko, A.,

139 s., 2012,  Fribourg, Suisse, ISBN   978-2-9700795-8-3

101.     

Medicina interna I. Cardiología y angiología

Lacko, A.,

81 s., 2012, Fribourg, SUISSE, ISBN 978-2-9700795-7-6

102.     

Zborník z konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii“

Kolektív autorov

159 s., 2013, CD, ISBN 978-80-561-0008-0

103.     

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2013/2014

Kolektív autorov

121 s., 2013, ISBN 978-80-561-0042-4

104.     

Zborník z konferencie RZD 2013  - VIII. ročník

Kolektív autorov

702 s., 2013, CD, ISBN 978-80-561-0061-5

105.     

Zborník z medzinárodnej konferencie „Rodina – zdravie - choroba“

Zrubáková, K., Novysedláková, M.

417 s., 2014, CD, ISBN 978-80-561-0117-9

106.     

Pôrodná asistencia 1. Tehotenstvo

Simočková, V.

158, 2014, ISBN 978-80-561-0128-5

107.     

Zborník z konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi ošetrovateľstva a pôrodnej asistencii“

Kolektív autorov

159 s., 2013, CD, ISBN 978-80-561-0008-0

108.     

Zborník z medzinárodnej konferencie „Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov“

Kadučáková, H., Magerčiaková, M.

110 s., 2014, CD, ISBN 978-80-561-0137-7

109.     

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2014/2015

Lehotská, M., Svorad, J.

125 s., 2013, ISBN 978-80-561-0154-4

110.     

Metódy nukleárnej medicíny v klinickej praxi

Lacko, A., Mokáň, M.

178 s., 2014, ISBN 978-80-561-0155-1

111.     

Zborník z konferencie RZD 2014  - IX. ročník

Kolektív autorov

909 s., 2014, CD, ISBN 978-80-561-0180-3

112.     

Zborník z konferencie „Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci“

Novysedláková, M., Kadučáková, H., Magerčiaková, M.

316 s., 2014, CD, ISBN 978-80-561-0189-6

113.     

Mikrobiológia, epidemiológia

Timko, J.

94 s., 2015, ISBN 978-80-561-0210-7   

114.     

Základy hygieny

Rovný, I., Lesňáková, A., Spálová, M.

145 s., 2015, ISBN 978-80-561-0212-1

115.     

Pôrodná asistencia 2. Pôrod a šestonedelie

Kopáčiková, M.

119 s., 2015, ISBN 978-80-561-0215-2

116.     

Vybrané kapitoly z fyziológie

Lacko, A., Straka, J., Tupý, J., Rusnák, R.

128 s., 2015, ISBN 978-80-561-0227-5

117.     

Základy psychológie pre zdravotnícke odbory

Simočková, V.

142 s., 2015, ISBN 978-80-561-0237-4

118.     

Informácie o štúdiu. Akademický rok 2015/2016

Lehotská, M., Svorad, J.

115 s., 2015, ISBN 978-80-561-0261-9

119.     

Liečebný pedagóg v tíme starostlivosti o seniorov / Helena Kuberová, Martina Bystrá, Anna Plačková, Elena Hrbčová, Katarína Zrubáková. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. - 183 s. - ISBN 978-80-561-0388-3.

120.     

Zborník z konferencie RZD 2016  - XI. ročník

Kolektív autorov

433 s., 2016, CD, ISBN 978-80-561-0402-6

121.     

Zuzana Hudáková, Mária Kopáčiková, 2017. Příprava na porod : fyzická a psychická profylaxe /; rec. Lada Cetlová, Andrea Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Grada Publishing, 2017. - 136 s. - ISBN 978-80-271-0274-7.

122.     

Základy všeobecnej chirurgie / Marián Šanta, Róbert Rusnák, Imrich Andrási ;. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2017. - 250 s. - ISBN 978-80-263-1186-7.

123.     

Vybrané kapitoly z patológie : Anton Lacko, Adrian Kališ, Jaromír Tupý, Antonín Hruboň, Mária Gadušová, Ján Straka, Róbert Rusnák, Ján Hruška, Libor Danihel, Lukáš Zachar. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. - 152 s. - ISBN 978-80-561-0423-1.

124.     

Vybrané kapitoly z fyziológie pre nelekárske vedy : Anton Lacko, Mária Gadušová, Lucia Lacková, Jaromír Tupý, Ján Hruška. - 3. preprac. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. - 148 s. - ISBN 978-80-561-0432-3.

125.     

Základy klinickej propedeutiky pre nelekárske zdravotnícke vedy / Anton Lacko, Antonín Hruboň, Mária Gadušová, Helena Kadučáková, Marcela Ižová. - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. - 120 s. - ISBN 978-80-561-0501-6.

126.     

Zborník z konferencie RZD 2017  - XII. ročník

Kolektív autorov

534 s., 2017, CD, ISBN 978-80-561-0497-2

127.     

Pohybová aktivita a životný štýl vo vyššom veku  / Hudáková, Zuzana - 1. vyd. - Břeclav (Česko) : Sovenio, 2018. - 144 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-907337-0-1 doc. Hudáková

128.     

Problematika zdravia a života žien so zameraním na klimaktérium / Javorka, Karol; Kolarová,; Kopáčiková, Mária ; Vladimír Littva; Moraučíková, Eva; Šichman, Marek; - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2018. - 167 s. - slovenčina. - SD_Edition Res200. – ISBN

129.     

Zborník z konferencie: Rodina – zdravie - choroba

Kolektív autorov

128 s., 2018, CD, ISBN 978-80-561-0583-2

130.     

Úrazy hlavy a chrbtice / Andrási, Imrich; Sekerák, Michal ; Šanta, Marián;). - 1. vyd. - Brno (Česko) : Tribun EU, 2018. - 215 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-263-1440-0

131.     

Neurológia pre zdravotnícke nelekárske odbory  / Andrási, Imrich; Madarász, Štefan; Šanta; - 1. vyd. - Brno (Česko) : Tribun EU, 2018. - 355 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-263-1425-7

132.     

Zborník z konferencie: Interdisciplinárna kooperácia v ošetrovateľstve, pôrodnej asistencii a sociálnej práci

Kolektív autorov

135 s., 2018, CD, ISBN 978-80-561-0546-7

133.     

Základy psychológie pre zdravotnícke odbory / Simočková, Viera; - 2. aktual. vyd. - Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - 148 s. - slovenčina. - SD_EditionRes350. - ISBN 978-80-561-0550-4

134.     

Zborník z konferencie: Nové trendy vo vzdelávaní a praxi zdravotníckych pracovníkov

Kolektív autorov

191 s., 2018, CD, ISBN 978-80-561-0597-9

135.     

Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve: pre nelekárske zdravotnícke odbory / Andrási, Imrich ; Hruboň, Antonín; Ižová, Marcela; Kadučáková, Helena; Kober, Lukáš; Kopáčiková, Mária  ; Lacko, Anton; Lehotská, Magerčiaková, Mariana; Machynka, Peter; Moraučíková, Eva; Muchová, Gabriela; Novysedláková, Mária; Renker, Bohuš; Solovič, Ivan; Straková, Andrea; Tupý, Jaromír; Vicáňová, Michaela; Záň, Jozef; Zrubáková, Katarína;). - 1. vyd. - Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2018. - 267 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8063-464-3

136.     

Nukleárna medicína I. Všeobecná časť / Lacko, Anton ; Lepej, Ján ;. - 1. vyd. - Košice (Slovensko) : Equilibria, 2018. - 202 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8143-222-4

137.     

Nukleárna medicína II. Nukleárna kardiológia, angiológia, pneumológia a neurológia / Lacko, Anton; Lepej, Ján; - 1. vyd. - Košice (Slovensko) : Equilibria, 2018. - 114 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8143-223-1

138.     

Nukleárna medicína III. Endokrinológia, urogenitálny systém, tráviaca sústava, pohybový systém, hematológia, diagnostika zápalov, onkológia / Lacko, Anton; Lepej, Ján; - 1. vyd. - Košice (Slovensko) : Equilibria, 2018. - 232 s. - slovenčina. - ISBN 978-80-8143-232-3

139.     

Zborník z konferencie RZD 2018  - XIII. ročník

Kolektív autorov

351 s., 2018, el. publikácia, ISBN 978-80-561-0599-3

140.     

Vybrané metódy nefarmakologickej terapie u seniorov / Šupínová, Mária; Zrubáková, Katarína; Ižová, Marcela; Moraučíková, Eva , Novysedláková, Mária; Kadučáková,– 1. vyd. – Warsaw (Poľsko) : Collegium Humanum, 2019. – 136 s. – [slovenčina]. – [OV 180]. – ISBN 978-83-952951-5-7. – SZU KIS 2019121611290366

141.     

Nefarmakologická léčba v geriatrii / Bartošovič, Ivan; Hudáková, Zuzana; Ižová, Marcela; Kamanová, Irena; Krajčík, Štefan; Kuberová, Magerčiaková, Mariana; Moraučíková, Eva; Novysedláková, Mária; Šupínová, Mária; Tokovská, Miroslava; Zrubáková, Katarína;– 1. vyd. – Praha (Česko) : Grada Publishing, 2019. – 173 s.  – [OV 180]. – ISBN 978-80-271-2207-3

142.     

Pohybový projekt "Bosá noha" / Šutvajová, Miroslava; Bartík, Peter ; Buľáková, Kristína; Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna – 1. vyd. – Bratislava: SAP - Slovak Academic Press, 2019. – 113 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-89607-80-8

143.     

Legislatíva verzus zdravotníci / Simočková, Viera; Peřina, Jan  – 1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2019. – 158 s. – [slovenčina]. – [OV 180, 070]. – ISBN 978-80-8063-483-4

144.     

Železo v úlohe diferenciálnej diagnostiky anémií chronických ochorení / Bednárik, Roman; Hruboň, Antonín; Lesňáková, Anna; Littva, Vladimír,  Machynka, Peter; Podoba, Roman; Polakovičová, Janka; Tupá,; Tupý, Jaromír; Vaněk, Peter;]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019. – 184 s. [tlačená forma]. – [slovenčina]. – [OV 180]. – ISBN 978-80-89607-77-8. MUDr. Tupý

145.     

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u špecifickej rizikovej skupiny a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami  / Tupý, Jaromír; Lacko, Anton; Lacková, Lucia;. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019. – 216 s. – [OV 180]. – ISBN 978-80-89607-82-2

146.     

Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny : / Lacko, Anton; Danihel, Libor; Hruboň, Antonín; Hrušková, Katarína; Kodaj, Ján; Muchová, Gabriela; Slašťan,; Straka, Ján; Šichman, Marek ; Vaněk,; – 1. vyd. – Martin (Slovensko) : Vydavateľstvo Osveta, 2019. – 126 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-8063-477-3. – SIGN-UKO LF KN/19

147.     

Minimum pracovného práva pre zdravotníkov / Simočková, Viera – 1. vyd. – Košice (Slovensko): Multiprint, 2019. – 75 s – [OV 070, 180]. – ISBN 978-80-89551-33-0 doc. Simočková

148.     

Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve / Littva, Vladimír; Hlinková, Soňa; Rapčíková, Tatiana; Bramušková,;– 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 174 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-561-0694-5

149.     

Professional Applied Ethics in Public Health [textový dokument / Littva, Vladimír; Hlinková, Soňa; Rapčíková, Tatiana; Bramušková, Jarmila  – 1. vyd. – [s.l.] ; Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 174 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-561-0695-2.

150.     

Vybrané kapitoly z fyziológie / Lacko, Anton; Hruboň, Antonín; Lacková, Lucia; Danihel, Libor; Hruška, Ján;– 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 152 s.. – [OV 180]. – ISBN 978-80-561-0680-8

151.     

Zborník z konferencie RZD 2018  - XIV. ročník

Kolektív autorov

388 s., 2019, el. publikácia, ISBN 978-80-561-0699-0

152.     

Patológia pre nelekárske zdravotnícke odbory / Lacko,Anton; Kališ, Adrian; Tupý, Jaromír; Lesňáková, Anna; Straka, Ján; Hruboň, Antonín; Vanek, Peter; Masaryk, Vladimír; Rusnák, Róbert; Danihel, Libor; Aštaryová, Ivana;– 1. vyd. – Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 212 s.  – [OV 180]. – ISBN 9788056107454

153.     

Zborník: Posudzovanie nákaz a bezpečnosť pacientov v kontexte ošetrovateľstva

Kolektív autorov

241 s., 2021, ISBN 978-80-561-0846-8

154.     

Profesijná aplikovaná etika v urgentnej zdravotnej starostlivosti/ Littva, Vladimír; Rapčíková, Tatiana; Bramušková Jarmila – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko): Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 281 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-561-0835-2

155.     

Professional Applied Ethics in Paramedics Sciences [textový dokument / Littva, Vladimír; Rapčíková, Tatiana; Bramušková Jarmila – 1. vyd. – [s.l.]; Ružomberok (Slovensko): Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 281 s.– [OV 180]. – ISBN 978-80-561-0836-9. –.

156.     

Príprava na pôrod. Fyzická a psychická profylaxia/ Hudáková, Zuzana; Kopáčiková, Mária - 1. vyd. – Praha (Česká republika): vydavateľstvo Grada publishing, a.s. Praha, rok? – 136 s. – ISBN 978-80-271-0274-7

157.     

Cryopreservation of Human Red Blood Cells Analysis of Survival/ Tupý, Jaromír – 1. vyd. – Brno (Česká republika): vydavateľstvo Published and printed by Tribun EU, Brno, 2015. – 110 s. – ISBN 978-80-263-0360-2

158.     

Pohybový project “Bosá noha” / Šutvajová, Miroslava; Bartík, Peter ; Buľáková, Kristína; Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna;]. – 1. vyd. – Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2019. – 113 s. [tlačená forma]. – [slovenčina]. – [OV 180]. – ISBN 978-80-89607-80-8.

159.     

New Methods in Performing Births/ Moraučíková, Eva – 1. vyd. - Brno (Česká republika): vydavateľstvo Published and printed by Tribun EU, Brno, 2013. – 116 s. – ISBN 978-80-263-0533-0

160.     

Využitie metód nukleárnej medicíny v diagnostike funkčných zmien kardiovaskulárneho systému/Lacko, Anton a kol. - 1. vyd. - Bratislava (Slovensko) : SAP - Slovak Academic Press, 2021. – 240 s. [tlačená forma]. – [slovenčina]. – [OV 180]. – ISBN 978-80-89607-95-2.

 

NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

 

Autori: Lacko Anton , Mokáň Marián, Bestvina Dušan a kol..

Jazyk: Slovenčina

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2007

Väzba: viazaná

Formát:         A5

Počet strán:   79

ISBN 978-80-968742-8-6

Nakladateľ: P + M Turany

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

            Publikácia sa ponúka ako učebnica nukleárnej medicíny pre ošetrovateľstvo. Autori publikácie využili získané skúsenosti s diagnostikou jednotlivých ochorení  s využitím gamakamery  SPECT/PET/CT. Do publikácie zaradili vlastné originálne snímky. Náplň publikácie má poskytnúť sestrám dostatok informácií z oblasti základov jadrovej fyziky, rádiofarmák, základného prístrojového vybavenia na nukleárnej medicíne a prehľad  základných poznatkov pri vyšetrení kardiovaskulárneho, respiračného, gastroenterologického, kostného, endokrinologického systému, neuroscintigrafie, vyšetrení obličiek a lokalizačnej diagnostike zápalov. Uvedené sú aj základné poznatky  o akútnej a chronickej chorobe z ožiarenia.

(30 ks)


ZÁŤAžOVé (STRESOIDNé) SITUáCIE VO VýUčBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZáCIA VYšETRENíM AUTONÓMNEHO NERVOVéHO SYSTéMU

 

Autori: Lacko Anton,   Mokáň  Marián,  Lacková  Lucia a kol. 

Jazyk: Slovenčina

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2007

Väzba: viazaná

Formát:         A5

Počet strán:   103

ISBN 978-80-969713-0-5

Nakladateľ: P + M Turany

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

Anotácia:

            Práca sa venuje otázke stresoidných reakcií pri záťažových situáciách z pohľadu lekára, psychológa aj pedagóga vo vyučovacom a  komunikačnom procese. V publikácii sa sleduje vznik stresoidných reakcií vo vyučovacom a  komunikačnom procese (sestra-pacient). Pri stresoidnej situácii má dôležitú úlohu autonómny nervový systém a endokrinný systém. Osobitná pozornosť je venovaná objektivizácii stavu autonómneho nervového systému vyšetrením variability RR intervalov EKG  a  ich časovej a frekvenčnej analýze. Z tohto pohľadu bola analyzovaná aj výskumná vzorka študentov a učiteľov jednak pomocou psychodiagnostických metód a jednak vyšetrením variability RR intervalov EKG. V publikácii je uvedený popis metódy vyšetrenia stavu autonómneho nervového systému s možnosťou využitia lekárom, psychológom aj pedagógom. Rozlišuje sa lekárska, psychologická a pedagogická diagnostika.

(4 ks)


NEINVAZíVNA FUNKčNá DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULáRNYCH OCHORENí

 

Autori: Lacko Anton,   Mokáň Marián,  Květenský Josef a kol.

Jazyk: Slovenčina

Cena: Rozvojový projekt

2. vydanie, 2007

Väzba: viazaná

Formát:         B5

Počet strán:   146

ISBN 978-80-969742-9-3

Nakladateľ: P + M Turany

Téma: Lekárske vedy

 

Anotácia:

            Publikácia môže byť vhodným doplnkom ako postgraduálna príručka pre lekárov. Venuje sa funkčnej neinvazívnej diagnostike kardiovaskulárnych ochorení. V prvej časti sa popisujú neinvazívne kardiologické vyšetrenia a to ergometrické vyšetrenie, základy nukleárnej medicíny v kardiológii, vyšetrenie kardiovaskulárnej autonómnej neuropatie. Venuje sa pozornosť monitorovaniu krvného tlaku, zvlášť u diabetikov, vyšetreniu synkopálnych stavov. Na objasnenie sa využívajú grafy, rôzne schémy a obrázky.

V druhej časti publikácie autori popisujú niektoré angiologické neinvazívne vyšetrovacie metódy, ako je reografické vyšetrenie ciev dolných končatín, fotopletyzmografia, sonografické vyšetrenie cievneho systému dolných končatín, rádionuklidovú metódu tkanivového klírensu na vyšetrenie stavu mikrocirkulácie. Aj táto časť je doplnená obrázkami, schémami a názornými grafmi. Uvedené sú vlastné pozorovania.

(34 ks)

 


EDUKáCIA V OšETROVATEľSTVE 1

Autor: Magerčiaková Mariana

Jazyk: Slovenský

Cena: 2,70 €;

2. vydanie, 2008

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   106

ISBN 978-80-8084-221-5

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

 

Anotácia:

Úlohou publikácie je poukázať na špecifiká edukácie v ošetrovateľstve. Jednotlivé kapitoly sú zamerané na charakteristiku, ciele, metódy, formy a prostriedky edukácie, ako aj na edukačný proces v ošetrovateľstve. V publikácii sú rozpracované špecifiká edukácie pacientov v jednotlivých formách zdravotnej starostlivosti a možnosti využitia internetu v edukácii. Texty sú doplnené o prílohy, ktorých cieľom je priblížiť praktické uplatnenie edukácie v práci sestier či pôrodných asistentiek.

(2 ks)


VÝVOJ  KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE  DIEŤAŤA

 

Autori: Hellbrűgge Theodor -  preklad Šoltés Ladislav

Jazyk: Slovenčina

Cena: 6,64 €;

1. vydanie, 1976, preklad 2005

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   182

ISBN

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy

 

 

Anotácia:

Predkladáme známu publikáciu prof. Theodora Hellbruggeho a spolupracovníkov. Prof. Hellbrugge patrí k svetovo známym osobnostiam, ako detský lekár venoval sa deťom a sociálnej pediatrii. Vybudoval integrované centrum v Mníchove pre deti s telesným, zmyslovým, mentálnym a sociálnym postihnutím. Vo svojom učení presadzoval význam rodiny, a to najmä matky v telesnom, duševnom a sociálnom vývoji dieťaťa.  Kniha dáva možnosť poznať normálny vývoj dieťaťa a najmä včas odhaliť jeho poruchy.

(445 ks)


Príprava a písanie záverečnej práce

Autori: Malíková Katarína, Kadučáková Helena, Magerčiaková Mariana, Džumelová Marcela, Lehotská Mária, Moraučíková Eva, Vicáňová Michaela

Jazyk: Slovenčina

Cena: 2,99 €;

2. upravené vydanie, 2008

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   64

ISBN 978-80-8084-279-6

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Publikácia  je určená študentom bakalárskeho a magisterského študijného programu v odbore ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Cieľom je poskytnúť základné informácie z aktuálnej odbornej literatúry a praktický návod k písaniu záverečnej práce. Publikáciu tvoria štyri kapitoly. Kapitoly sú zamerané na charakteristiku jednotlivých typov prác- bakalárske, diplomové, popis pracovného postupu pri spracovaní teoretických a praktických informácii v záverečnej práci. V publikácii je zároveň podrobne rozpracovaná štruktúra  záverečnej práce- predná časť, jadro, zadná časť práce, formálna stránka práce, obhajoba a spôsob prezentácie práce. Hlavný text publikácie je doplnený  príkladmi, tabuľkami a grafmi. Súčasťou publikácie sú aj prílohy, ktoré približujú informácie v jednotlivých kapitolách práce.

(117 ks)


Ošetrovateľská etika

Autori: Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária

 

Jazyk: Slovenčina

cena: 3,32 €;

Prvé vydanie, 2008

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   66

ISBN 978-80-8084-280-2

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Autori v publikácii poukazujú  na viaceré etické problémy jednak v priamom kontakte sestra pacient, jednak ako samostatné jednotky, ako je eutanázia, transplantácia, genetické inžinierstvo a klonovanie, úvahy o etickom a právnom postavení ľudského embrya, umelé ukončenie gravidity, trest smrti, atď.

Sestra v každodennej praxi sa nestretáva len s bezproblémovými pacientami. Neobchádzajú sa ani vzťahy na pracovisku, sestra- lekár, alebo zdravotnícky personál vo všeobecnosti a pacient. Profesionálna náročnosť a  zahraničné trendy zvyšujú nároky na forrmáciu sestier požiadavkou vysokoškolského štúdia.

(253 ks)


Biometrické minimum pre ošetrovateľov

Autor: Popovič Ľubomír

Jazyk: Slovenčina

Cena: 3,98 €;

Prvé vydanie, 2008

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   92

ISBN 978-80-8084-297-0

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

 

Anotácia:

Výskum v oblasti ošetrovateľstva má väčšinou kvalitatívny charakter. Zároveň však čoraz viac sa presadzuje tendencia využiť aj kvantitatívne metódy, v záujme hlbšieho prieniku do skúmanej skutočnosti. Osobitne ide o štatistické metódy. Predkladané učebné texty sú určené študentom v odbore ošetrovateľstvo, ako aj študujúcim v príbuzných v zdravotníckych, alebo humanitných odboroch.

Cieľom publikácie je poskytnúť základné informácie k praktickému využitiu štatistických – biometrických metód. Jednotlivé kapitoly na seba organicky nadväzujú. Uvádzané metódy sú doplnené konkrétnymi príkladmi, pre uľahčenie pri práci študujúceho s vlastným napr. prieskumným materiálom.

(231 ks)

 

propedeutika vedeckej práce
pre ošetrovateľov I.

Autor: Popovič Ľubomír

Jazyk: Slovenčina

Cena: 3,65 €;

Prvé vydanie, 2008

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   80

ISBN 978-80-8084-335-9

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Propedeutika vedeckej práce znamená predovšetkým hlavné princípy a zásady vedeckej práce všeobecne. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína sa týmito riadi a súčasne ich obohacuje špecifickým obsahom. Výskum v ošetrovateľstve je aj pre študenta spôsob rozširovania a aplikácie vlastných poznatkov v tomto odbore. Predkladané učebné texty sú určené pre študentov v odbore ošetrovateľstva a príbuzných zdravotníckych odborov.

Cieľom publikácie je uviesť študenta do problematiky zásad vedy  a vedeckej práce v celej palete jej princípov. Prináša informácie, ktoré sú zamerané k tomu, aby študent pochopil nevyhnutnosť získavanie a aplikácie vedeckých poznatkov.

(87 ks)

 

 

 

Propedeutika vedeckej práce
v ošetrovateľstve II.

(Výskum v ošetrovateľstve)

Autor: Popovič Ľubomír

Jazyk: Slovenský

Cena: 6,31 €;

1. vydanie, 2009

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   82

ISBN 978-80-8084-498-1

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

Anotácia:

Propedeutika vedeckej práce znamená predovšetkým hlavné princípy a zásady vedeckej práce všeobecne. Ošetrovateľstvo ako vedná disciplína sa týmito riadi a súčasne ich obohacuje špecifickým obsahom. Výskum v ošetrovateľstve je aj pre študenta spôsob rozširovania a aplikácie vlastných poznatkov v tomto odbore. Predkladané učebné texty sú určené pre študentov v odbore ošetrovateľstva a príbuzných zdravotníckych odborov.

Cieľom publikácie je uviesť študenta do problematiky zásad vedy  a vedeckej práce v celej palete jej princípov. Prináša informácie, ktoré sú zamerané k tomu, aby študent pochopil nevyhnutnosť získavanie a aplikácie vedeckých poznatkov.

(203 ks)

 

Onkologické ošetrovateľstvo

 

Autor: Hudáková Zuzana, Fialová Alena, Kokoruďová Jana a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,98 €;

1. vydanie, 2012

Väzba:Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   146

ISBN 978-80-8084-363-2

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

Anotácia:

Publikácia je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied. Jej  obsahom je epidemiológia, etiológia a patológia nádorov, diagnostika, liečba. Dôležitou súčasťou publikácie je aj paliatívna starostlivosť a psychologické aspekty starostlivosti o pacienta s onkologickým ochorením.

Pri liečbe onkologického ochorenia nám pomáhajú nové poznatky v jednotlivých klinických odboroch, ošetrovateľstve, ale aj v oblasti psychoonkológie, ktoré okrem rutinnej onkologickej liečby ponúkajú aj iné stratégie, ktoré môžu byť nápomocné samotným pacientom alebo ich rodinným príslušníkom.

(194 ks)

 

Onkologické ošetrovateľstvo 2

Špeciálna časť

 

Autor: Hudáková Zuzana, Novysedláková Mária

Jazyk: Slovenský

Cena: 5,50 €;

1. vydanie, 2012

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   202

ISBN 978-80-8084-973-3

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Kniha Onkologické ošetrovateľstvo2 je pokračovaním všeobecnej časti publikácie Onkologické ošetrovateľstvo. Poskytuje prehľad niektorých nádorových ochorení vo výučbe nelekárskych zdravotníckych vied.

Nádorové ochorenie je ochorenie génov, ktoré sú zodpovedné za mimobunkové a vnútrobunkové prenosy signálov. Vedú k rastu a deleniu buniek. Veľká pozornosť experimentálnej onkológie sa venuje génom zodpovedným za túto signalizáciu – onkogénnom, nádorovým supresorovým génom a génom opravy DNA.

Onkologický výskum smeruje k tomu, aby sa nádorové ochorenie stalo opakovane liečiteľným a aby sa tak zaradilo k chorobám, ktoré sa dajú opakovane liečiť. Je dokázateľné, že v mnohých prípadoch má na prežívanie ochorenia a jeho liečbu veľký vplyv emocionálna podpora a sociálne zázemie chorého.

(177 ks)

 

 

 

RIZIKOVÉ FAKTORY KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ U ŠPECIFICKEJ RIZIKOVEJ SKUPINY A ICH OVPLYVNENIE ZÁŤAŽOVÝMI SITUÁCIAMI

 

Autor: Tupý Jaromír, Lacko Anton, Lacková Lucia

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt ;

1. vydanie 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   216

ISBN 978-80-89607-82-2

Nakladateľ: Vydavateľsto SAP -Slovak Academic
Press s.r.o. Bratislava

Téma: Lekárske vedy

 

Anotácia:

Na rozvoji aterosklerózy sa podieľajú mnohé rizikové faktory, hlavnými sú predovšetkým  arteriová  hypertenzia, dyslipidémia, fyzická inaktivita, fajčenie, obezita, diabetes mellitus a genetické faktory. Samostatnou kapitolou je vplyv autonómneho nervového systému v patogenéze kardiovaskulárneho ochorenia a využitie diagnostiky jeho zmien.

Predkladáme monografické dielo, ktoré vzniklo v rámci projektu  Ministerstva obrany  SR s názvom“ Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení u profesionálnych vojakov Ozbrojených síl  Slovenskej republiky a ich ovplyvnenie záťažovými situáciami“.. Projekt bol zameraný na komplexný výskum problematiky kardiovaskulárnych ochorení  a stresu u príslušníkov  OS  SR v podmienkach mierového života a bojového nasadenia v operáciách NATO. Cieľom bolo u špecifickej skupiny komplexne zmapovať rizikové faktory, v časovej súvislosti zdokumentovať markery stresu a autonómneho nervového systému, ktoré by potvrdili možnosť využitia špecifických vyšetrení na posúdenie adaptability na stres.

(200 ks)


HODNOTENIE VYBRANÝCH PARAMETROV KVALITY
V PROJEKČNEJ RÁDIOGRAFII

 

 

Autori: Zachar Lukáš, Lacko Anton, Adamíková Klaudia

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   128

ISBN 978-80-561-0726-3

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Ionizujúce žiarenie sa stáva dôležitou súčasťou moderného systému zabezpečenia zdravotnej starostlivosti, ale má aj svoje vedľajšie účinky. V súčasnej dobe sa vykoná vo svete viac ako tri miliardy lekárskych expozícií ročne, čo v súčasnosti predstavuje významnú časť radiačnej záťaže obyvateľstva, zo všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktorému je vystavené obyvateľstvo. Ožiarenie môže spôsobiť deterministické aj stochastické účinky. Dôležité je, aby národné aj medzinárodné ustanovizne vykonávali reguláciu veľkosti ožiarenia veľmi starostlivo, za účelom zaistenia bezpečnosti pacientov a tiež vyšetrujúceho personálu. Aplikujúci odborníci pre oblasť lekárskeho ožiarenia v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, absolvujú teoretické aj praktické školenia v obalsti riadenia radiačného rizika. Základným cieľom publikácie je predstaviť určitú konkrétnu oblasť odboru radiačná ochrana, ktorá je použiteľná pre potreby praktickej výučby a školení v univerzitnom prostredí.

(89 ks)

 

ELIMINÁCIA STRESOGÉNNYCH FAKTOROV V OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI
O CHIRURGICKÝCH PACIENTOV

 

Autor: Magerčiaková Mariana

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,00 €;

1. vydanie, 2011

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   124

ISBN 978-80-8084-808-8

Nakladateľ: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Publikácia je určená nielen študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie, ale aj sestrám a pôrodným asistentkám v klinickej alebo ambulantnej praxi, a tiež všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na starostlivosti o pacientov pri operačnej terapii. V úvodnej časti publikácie je charakterizovaný stres a stresor, stresová reakcia, prejavy stresu a adaptácia. Následne sú špecifikované jednotlivé stresogénne faktory súvisiace s chirurgickým ochorením a úrazom, vyšetreniami a chirurgickými výkonmi, ambulantnou starostlivosťou, hospitalizáciou a zdravotníckym personálom. Samostatná kapitola je venovaná stresu u chirurgického pacienta v kontexte jednotlivých fáz ošetrovateľského procesu. Posledná časť publikácie je zameraná na elimináciu stresogénnych faktorov u chirurgických pacientov prostredníctvom ošetrovateľskej starostlivosti, komunikácie, edukácie a úpravy prostredia a prevádzky chirurgických pracovísk.

(267 ks)

 

 

VYBRANÉ KAPITOLY Z OŠETROVATEĽSKÝCH TECHNÍK

 

Autori: Kadučáková Helena a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena:  13 €

1. vydanie, 2020

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   353

ISBN 978-80-561-0766-9

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Predkladaná vysokoškolská učebnica „Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník“ integruje poznatky z oblasti metodiky ošetrovateľských činností. Jej cieľom je posilňovať u študujúceho nácvik vybraných ošetrovateľských výkonov a postupov. Člení sa na jedenásť kapitol. Každá kapitola zahŕňa teoretický vstup a činnosti sestry od prípravy pomôcok, až po samotnú realizáciu konkrétneho výkonu či postupu. Niektoré činnosti sú vhodne doplnené obrázkami, čo umožňuje flexibilnejšie a efektívnejšie učenie sa. Súčasťou jednotlivých kapitol sú vymedzené legislatívne normy upravujúce kompetencie sestry pri jednotlivých činnostiach. Na konci každej kapitoly sú kontrolné otázky a úlohy, ktoré majú pomôcť študujúcemu preveriť si, či pochopil hlavné body kapitoly. Učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, siahnuť po nej môžu aj poslucháči ostatných zdravotníckych študijných programov, ktorí sa zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi a technikami.

(424 ks)


 

VYBRANÉ KAPITOLY Z GERIATRIE

 

Autor: Gadušová Mária

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,50 €;

1. vydanie, 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   136

ISBN 978-80-561-0491-0

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Gerontológia a geriatria je jedným z predmetov štúdia ošetrovateľstva. Vzhľadom na to, že v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch minulého storočia, ale aj na začiatku tohto storočia sa dožíva svojej staroby omnoho viac seniorov v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami, je to predmet, ktorý začína naberať na význame v oblasti medicínskej, ošetrovateľskej aj sociálnej. 

Ak v roku 2002 bol svetový nárast starých ľudí o 10%, v roku 2050 to bude až 20% a po prvýkrát presiahne celkový počet seniorov počet detí. S rastom počtu starých ľudí dochádza k poklesu pôrodnosti a dnes tak vymiera 70 krajín. V roku 2050 to bude až 120 krajín. Na Slovensku bude tento trend podobný. Počet ľudí vo veku 15-64 rokov pripadajúcich na jedného seniora 65-ročného a staršieho sa zníži zo 6 na 2. V roku 2050 bude pravdepodobne vyšší počet starých ľudí ako sa pôvodne predpokladalo (Topinková, 2005).   

I napriek výraznému vzostupu percenta starých ľudí v posledných rokoch zostáva geriatria a gerontológia ako veda v slovenskej spoločnosti stále nedocenená a nedostatočne integrovaná do povedomia zdravotníkov a systému zdravotníctva. V starobe je totiž potrebný modifikovaný prístup k riešeniu medicínskych problémov tejto časti populácie. Je tu nutný prístup naprieč spektrom medicínskych špecializácií (Krajčík, 2008).

(37 ks)

 

 

VYBRANÉ KAPITOLY Z FARMAKOLÓGIE

 

Autori: Gadušová Mária, Nemcová Elena, Lesňáková Anna,

Podoba Roman, Bušovský Michal

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,10 €;

1. vydanie, 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   168

ISBN 978-80-561-0468-2

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy, ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Predmet farmakológia je teoretickou disciplínou, ale jej poznatky sa využívajú predovšetkým na liečebné účely v praxi. Pre štúdium tohto odboru sa vyžadujú základné vedomosti z oblasti anatómie, fyziológie, patofyziológie, biochémie, internej medicíny, pediatrie, geriatrie, neurológie, onkológie a iných odborov. Farmakológia je, podobne ako iné medicínske odbory, dynamická vo vývoji. Študenti by sa mali oboznámiť so základmi všeobecnej farmakológie, s medikamentóznou liečbou pri jednotlivých chorobách, s mechanizmami účinkov liečiv, so základmi ich nežiadúcich účinkov a kontraindikáciou ich podania. Farmakológia prispieva k procesu poznania chorobných stavov a k možnostiam ich ovplyvnenia medikamentóznou liečbou.

(0 ks)

 

 

ZÁKLADY KLINICKEJ PROPEDEUTIKY PRE NELEKÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE VEDY

 

Autori: Lacko Anton, Hruboň Antonín, Gadušová Mária,

Kadučáková Helena, Ižová Marcela

Jazyk: Slovenský

Cena: 6,50 €;

2. upravené vydanie, 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   120

ISBN 978-80-561-0501-6

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy, Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Publikácia je určená pre študentov nelekárskach zdravotníckych vied. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky pre získavanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho, endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, dať vedomosti o vitálnych funkciách. Učí ako získané nálezy hodnotiť a stanoviť diagnózu. Treba vedieť ako postupovať, čo hľadať, vedieť popísať odchýlku od normy v odbornej terminológii.

Klinická propedeutika  je základnou súčasťou lekárskej praxe. Pacienta vyšetruje lekár, u pacienta  je vhodné aktívne zistiť problém, na ktorý treba lekára upozorniť, čo pri komunikácii s pacientom vykonáva sestra. Keď je dobré prepojenie lekára so sestrou, tieto údaje sú lekárovi nápomocné. Základné  poznatky, ktoré poskytuje klinická propedeutika sú potrebné pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta, rádiologického technika.

(228 ks)

 

 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA I.

Všeobecná časť

 

Autori: Lepej Ján, Lacko Anton

Jazyk: Slovenský

Cena: 8 €;

1. vydanie 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         C5

Počet strán:   202

ISBN 978-80-8143-222-4

Nakladateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice

Téma: Lekárske a  zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Kniha je venovaná záujemcom o štúdium nukleárnej medicíny. Je podrobnejšia vo všeobecnej technickej časti, pretože je primárne venovaná rádiologickým technikom, ktorí denne prichádzajú do styku s technikou. Rozšírená je  časť radiačnej ochrany, pre študentov medicíny, ktorí sa touto problematikou v iných predmetoch primárne nezaoberajú. Má pomôcť aj lekárom nukleárnej medicíny v špecializačnej príprave, pretože niektoré poznatky z fyziky zobrazovania a farmácie nedostali v dostatočnej hĺbke počas primárnej medicínskej prípravy. Publikácia štruktúrovaná na základné a rozšírené poznatky do 2-3 úrovní. Je úlohou pedagógov, aby zvážili, čo je pre študentov podstatné a na študentoch, čo ich ešte zaujíma a o čom sa chcú dozvedieť viac.

Úvodné kapitoly sú venované pripomenutiu niektorých pojmov z jadrovej fyziky, rádiobiológie a radiačnej ochrany. Podrobnejší rozsah, ako iné skriptá nukleárnej medicíny, majú kapitoly o rádiofarmácii, detekčnej a výpočtovej technike pre nukleárnu medicínu. Sú určené okrem RAT  aj pre budúcich lekárov - špecialistov v nukleárnej medicíne. 

Pre rádiologických technikov v NM sú určené podrobnejšie informácie týkajúce sa ich práce v kapitole metódy vyšetrení v nukleárnej medicíne a špeciálna kapitola venovaná manažmentu práce na pracovisku nukleárnej medicíny.

Celou publikáciou sa tiahne princíp riadenia (kontroly) kvality (QA) a jeho uplatňovanie na všetkých článkoch diagnosticko-terapeuticého procesu.

(10 ks)

 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA II.

Nukleárna kardiológia, angiológia, pneumológia a neurológia

 

Autori: Lepej Ján, Lacko Anton

Jazyk: Slovenský

Cena: 6,00 €;

1. vydanie 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         C5

Počet strán:   114

ISBN 978-80-8143-223-1

Nakladateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

špeciálnej časti, určenej hlavne pre lekárov, nájdeme okrem princípov a fyziologického pozadia vyšetrení, ich indikácie, kompletné požiadavky na prípravu pacientov, interpretáciu a príklady výsledkov vyšetrení aj s obrazovou dokumentáciou.

Samostatná kapitola je venovaná postaveniu nukleárnej medicíny v diagnostickom komplemente nášho zdravotníctva, spolupráci s inými zobrazovacími metódami a princípoch medicíny založenej na dôkazoch - EBM pri výbere zobrazovacích metód, ktorá integruje všetky zobrazovacie metódy.

V tejto časti publikácie sa venujeme nukleárnej kardiológii, rádionuklidovým vyšetreniam ciev, lymfatického systému, pľúc a mozgu. Kapitoly sú rozdelené do úvodu, na význam a rozdelenie metód, jednotlivé používané metódy, princíp, rádiofarmaká, príprava pacienta, technické podmienky pre vyšetrenie, postup vyšetrenia, spracovanie a vyhodnotenie výsledkov, ich interpretácia, klinické indikácie. Záver zahŕňa súhne podané informácie.

(25 ks)

 

NUKLEÁRNA MEDICÍNA III.

Endokrinológia, urogenitálny systém, tráviaca sústava, pohybový systém, hematológia, diagnostika zápalov, onkológia

 

 

Autori: Lepej Ján, Lacko Anton

Jazyk: Slovenský

Cena: 8 €;

1. vydanie 2017

Väzba: Brožovaná

Formát:         C5

Počet strán:   232

ISBN 978-80-8143-222-4

Nakladateľ: EQUILIBRIA, s.r.o., Košice

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

Anotácia:

špeciálnej časti, určenej hlavne pre lekárov, nájdeme okrem princípov a fyziologického pozadia vyšetrení, ich indikácie, kompletné požiadavky na prípravu pacientov, interpretáciu a príklady výsledkov vyšetrení aj s obrazovou dokumentáciou.

Samostatná kapitola je venovaná postaveniu nukleárnej medicíny v diagnostickom komplemente nášho zdravotníctva, spolupráci s inými zobrazovacími metódami a princípoch medicíny založenej na dôkazoch - EBM pri výbere zobrazovacích metód, ktorá integruje všetky zobrazovacie metódy. Z didaktického hľadiska prvé časti kapitol sú venované princípom, rádiofarmakám a pracovným postupom pre pracovníkov na nukleárnej medicíne, interpretrácia a klinický význam metód zasa lekárom, ktorý metódy využívajú.

Tento diel je venovaný vyšetreiam v endokrinológii, diagnostike urogenitálneho tráviaceho a  pohybového systému. Sú tu aj kapitoly rádionuklidovej diagnostiky zápalov a hemotologických ochorení. Najrozsiahlejšia kapitola je venovaná nukleárnej onkológii.

(20 ks)

 

ZÁKLADY KLINICKEJ PROPEDEUTIKY, RÁDIOLOGIE
A NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY
PRE NELEKÁRSKE ZDRAVOTNÍCKE VEDY

 

Autor: Lacko Anton a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena: 8 €;

2. upravené vydanie 2018

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   126

ISBN 978-80-8083-477-3

Nakladateľ: Osveta

Téma: Zdravotnícke vedy, ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

„Základy klinickej propedeutiky, rádiológie a nukleárnej medicíny pre nelekárske zdravotnícke vedy“ je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky pre získavanie anamnézy, vykonanie základného fyzikálneho vyšetrenia pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho, endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému, dať vedomosti o vitálnych funkciách. Súčasťou publikácie sú aj základné poznatky z rádiológie a nukleárnej medicíny, teda z odborov, ktoré patria popri laboratórnych vyšetrovacích metódach k dôležitým metódam pre stanovenie včasnej diagnózy.

Klinická propedeutika  je základnou súčasťou lekárskej praxe. Pacienta vyšetruje lekár, u pacienta  je vhodné aktívne zistiť problém, na ktorý treba lekára upozorniť, čo pri komunikácii s pacientom vykonáva sestra. Keď je dobré prepojenie lekára so sestrou, tieto údaje sú lekárovi nápomocné.

Základné  poznatky, ktoré poskytuje klinická propedeutika sú potrebné pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta, rádiologického technika.

(228 ks)

 

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ VO VNÚTORNOM LEKÁRSTVE

(pre nelekárske zdravotnícke vedy)

Autor: Lacko Anton, Novysedláková M. a kol..

Jazyk: Slovenský

Cena: 8 €;

2. upravené vydanie 2018

Väzba: Brožovaná

formát:           A5

Počet strán:   268

ISBN 978-80-8083-464-3

Nakladateľ: Osveta

Téma: Zdravotnícke vedy,  Ošetrovateľstvo

Anotácia:

Vnútorné lekárstvo v rámci klinickej medicíny má dominantné postavenie aj v príprave a v  praktickom výkone ošetrovateľstva, urgentnej zdravotnej starostlivosti, fyzioterapii, teda v nelekárskych vedách. Interné kliniky sa aktívne podieľajú na organizácii teoretickej a praktickej výučby študentov. Súčasťou pedagogickej činnosti je publikačná činnosť, výsledkom čoho sú aj tieto učebné texty, čo zvyšuje efektívnosť výučbového procesu.

Publikácia „Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnútornom lekárstve“ je určená pre študentov nelekárskych zdravotníckych vied. Jej vydanie bolo motivované snahou poskytnúť poznatky z vnútorného lekárstva a ošetrovateľstva, ako kompaktný celok, nakoľko konečný efekt poskytovanej zdravotnej starostlivosti vždy vychádza z tímovej spolupráce. Na základné poznatky z odboru vnútorné lekárstvo, dôležité pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta, rádiologického technika, naväzujú kapitoly podávajúce prehľad špecifickej ošetrovateľskej starostlivosti pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho, endokrinného systému, pri chorobách obličiek, gastrointerstinálneho, hematologického a pohybového systému. Dôležitou súčasťou je edukácia pacienta so zameraním na liečbu, elimináciu bolesti, prevenciu komplikácií, selfmonitoring, výživu, pohybovú aktivitu a rehabilitáciu, úroveň sebestatočnosti a iné činnosti.

Cieľom predkladanej učebnice je oboznámiť študujúceho  s aktuálnymi modernými postupmi pri jednotlivých ochoreniach, aby pochopil ich význam. Vzhľadom k variabilite,  k možným kombináciám jednotlivých ochorení, treba hladať viaceré možnosti riešenia zdravotného problému. Rozsah problematiky samozrejme nedovoľuje poskytnúť vyčerpávajúce poznatky, preto odporúčame doplniť informácie z ďalšej odbornej literatúry.

(260 ks)

 

VYBRANÉ KAPITOLY Z FYZIOLÓGIE

(učebné texty pre nelekárske zdravotnícke odbory)

 

Autori: Lacko Anton, Antonín Hruboň a kol.,

Jazyk: Slovenský

Cena: 6,00 €;

2. upravené vydanie, 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   128

ISBN 978-80-561-0680-8

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Vedný odbor fyziológia sa zaoberá štúdiom funkcií jednotlivých tkanív, orgánov a organizmu ako celku. Učebnica podáva stručný prehľad o fyziologických dejov v organizme. Toto fyziologické minimum by malo byť základom pre študentov nelekárskych zdravotníckych odborov,  pre prácu sestry, záchranára, fyzioterapeuta, rádiologického technika, ale aj pre laboratórneho pracovníka a  verejného zdravotníka. Sú podkladom pre pochopenie patofyziologických zmien pri jednotlivých ochoreniach. Vedomosti z fyziológie si možno rozšíriť štúdiom ďalšej odbornej literatúry.

(178 ks)

 

PATOLÓGIA PRE NELEKÁRSKE
ZDRAVOTNÍCKE ODBORY

 

Autori: Lacko Anton, Kališ Adrián a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena: 7 €;

1. vydanie 2020

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   206

ISBN 978-80-561-0745-4

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy, ošetrovateľstvo

Anotácia:

Patológia (gr. pathos-choroba, logos-veda), je medicínsky vedný odbor zaoberajúci  sa zmenami ľudského organizmu počas choroby. Patológia sa zaoberjú klinikou chorého človeka . Všeobecná patológia sa zaoberá všeobecnými patomechanizmami, ako je horúčka, zápal, stres, šok, edém, hypoxia, cyanóza atď. Špeciálna patológia sa zaoberá zmenou jednotlivých  tkanív, orgánov a systémov počas chorobných procesov.

Predkladná učebnica podáva základné poznatky o etiológii a patogenéze patologických procesov, skúma príčiny a patogenézu porúch regulačných mechanizmov pri roličných ochoreniach a dáva tak základ pre racionálnu liečbu. Predložené učebné texty podávajú najnovšie poznatky v tejto oblasti. Vedomosti si možno rozšíriť štúdiom ďalšej odbornej literatúry.

(202 ks)

 

TUBERKOLÓZA PRE PRAX SESTRY

 

Autori: Solovič Ivan, Rozborilová Eva, Littva Vladimír, Švecová Jana

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie 2020

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   218

ISBN 978-80-8084-582-7

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Predkladná monografia by mala slúžiť ako odborný text pre sestry pracujúce v odbore tuberkulóza a pľúcne choroby. Poukazuje na príčiny a závažnosť tuberkulózy-infekčného ochorenia, ktoré je sledované oddelene od ostatných infekčných chorôb.

Ide o prvý komplexne spracovaný materiál svojho druhu, nakoľko doteraz pre sestry nebola pripravená a vydaná takto koncipovaná monografia.

V medicíne je samostatný odbor ftizeológia, sestra je stále ťažiskovým spolupracovníkom lekára a v rámci boja proti tuberkulóze má nezastupiteľné miesto. V posledných rokoch sa zmenil systém hlásnej služby, máme nové diagnostické postupy, v rámci poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti sa uplatňujú bariérové ošetrovateľské techniky.

Monografia poskytuje komplexný pohľad na tuberkulózu tak z klinického a ošetrovateľského hľadiska, ako aj z hľadiska verejnozdravotníckeho a etického.

(196 ks)

 

ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE PRE ZDRAVOTNÍCKE ODBORY

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,40 €;

2. aktualizované a doplnené vydanie, 2018

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   148

ISBN 978-80-561-0550-4

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Publikácia je určená študentom zdravotníckych odborov. Jej cieľom je sprostredkovať všeobecno-psychologické poznatky, informácie z kognitívnej psychológie, psychológie osobnosti, vývinovej psychológie a psychohygieny, ktoré im umožnia rozvíjať ich sociálno-psychologické schopnosti, zručnosti, postoje, zdravé sebavedomie, hodnotiace, kritické a tvorivé myslenie. Člení sa na šesť hlavných kapitol. Na konci každej hlavnej kapitoly sú kontrolné otázky a úlohy, ktoré majú pomôcť študujúcim preveriť si, či pochopili hlavné body kapitoly. V závere učebnice sa nachádza obrazová príloha, ktorá bližšie ozrejmuje uvádzané fakty.

 (100 ks)

 

 

 

 

 

GYNEKOLOGICKO-PORODNÍCKE OŠETROVATEĽSTVO

Autor: Simočková Viera

Jazyk: slovenský

Cena: 9 €;

1. vydanie 2011

Väzba: Brožovaná

Formát:         B5

Počet strán:   216

ISBN 978-80-8063-36-22

nakladateľ: Osveta

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Učebnica Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo je určená predovšetkým študentom odboru ošetrovateľstva. Predstavuje základnú vedomostnú bázu týkajúcu sa reprodukčného zdravia ženy, ošetrovania pri vybraných gynekologických ochoreniach a ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa vrátane primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.

Predkladaná učebnica reflektuje na požiadavky Európskej únie. Je koncipovaná podľa najnovších dostupných poznatkov a zásad evidence based nursing. Učebnica je rozdelená na gynekologické a pôrodnícke ošetrovateľstvo. V časti pôrodnícke ošetrovateľstvo je zahrnutá vybraná problematika, ktorá poskytuje predovšetkým orientačný rámec pre profesiu sestry. Každá kapitola sa člení na charakteristiku vybraného ochorenia alebo problému a ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na potreby pacientky/klientky pri danom ochorení. Na konci jednotlivých kapitol sa nachádzajú aktuálne a potenciálne ošetrovateľské diagnózy prezentované klasifikačným systémom NANDA International Taxonómia II týkajúce sa vybraného ochorenia alebo problému  a kontrolné otázky na overenie získaných vedomostí autoreguláciou učebného procesu. V závere učebnice sa nachádza textová a obrazová príloha a krátky slovník odborných termínov.

 

METÓDY SLEDOVANIA PLODNOSTI

Prirodzená cesta k potomstvu

 

 

Autori: Naďová Monika, Simočková Viera, Javorka Ľubomír

Jazyk: Slovenský

cena: 3,80 €;

1. vydanie 2012

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   128

ISBN 978-80-8063-386-8

Nakladateľ: Osveta

Téma: Zdravotnícke vedy, Pôrodná asistencia

 

Anotácia:

Plánovanie rodiny je prejavom zodpovedného prístupu muža a ženy na základe ich spoločného rozhodnutia. Aj keď sa v rôznych dobách a kultúrach predstava o ideálnej veľkosti rodiny menila, vždy existovali rôzne spôsoby kontroly počatia. V súčasnosti sú dostupné mnohé metódy, ktoré sa odlišujú predovšetkým svojou spoľahlivosťou, účinkami na zdravie, vplyvom na vzťah partnerov, finančnou dostupnosťou, etickou a náboženskou prijateľnosťou. Môžeme ich rozdeliť na dve základné skupiny: antikoncepčné metódy a metódy sledovania plodnosti. Kým antikoncepčné metódy sú opatrenia, ktoré zabraňujú počatiu, metódami sledovania plodnosti sa dá počatie oddialiť ale aj dosiahnuť. Moderné metódy sledovania plodnosti umožňujú určiť najvhodnejší čas na počatie dieťaťa a zároveň vymedziť obdobie, kedy sa dá tehotenstvu bezpečne vyhnúť. Ich základom je pozorovanie a záznam prirodzene sa vyskytujúcich ukazovateľov a príznakov plodnej a neplodnej fázy menštruačného cyklu. Monografia pozostáva z piatich častí. Publikácia sa opiera o vedecké poznatky a skúsenosti z praxe. Monografia je určená predovšetkým párom, ktorým záleží na ich zdraví i zdraví ich potomstva a chcú sa dozvedieť aktuálne a objektívne informácie z oblasti moderných metód sledovania plodnosti.

(17 ks)

 

LEGISLATÍVA VERZUS ZDRAVOTNÍCI

 

 

Autori: Simočková Viera, Peřina Ján

Jazyk: Slovenský

Cena: 6 €;

1. vydanie 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   159

ISBN 978-80-8063-483-4

Nakladateľ: Osveta

Téma: Ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Bežný život je denne spojený s právnymi predpismi. Preto je dôležité, aby sa úroveň právneho vedomia neustále zvyšovala, aby si každý, bez ohľadu na vek a pracovné postavenie, uvedomoval právny dosah svojho konania. Medzi esenciálne práva, s ktorými sa stretávame pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, patrí ochrana života, ochrana zdravia, ochrana súkromia a intimity. K poznaniu a rešpektovaniu týchto práv je potrebné viesť budúcich zdravotníkov v právnych disciplínach už počas pregraduálneho vzdelávania. Výkon zdravotníckeho povolania je spojený s vysokou mierou rizika. Aj malé pochybenia môžu mať tragické následky. Aby bola činnosť zdravotníckych profesionálov v súlade so zákonmi a aby ich zákony zároveň chránili, musia týmto zákonom rozumieť. Cieľom publikácie je ponúknuť študentom zdravotníckych odborov základné vedomosti z právnych disciplín. Publikácia zohľadňuje aktuálne legislatívne úpravy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike k 30. júnu 2019. Člení sa na štyri hlavné kapitoly, textovú a obrazovú prílohu a slovník odborných termínov.

(298 ks)

 

Minimum pracovného Práva pre zdravotníkov

 

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 4 €;

1. vydanie 2019         

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   75

ISBN 978-80-89551-33-0

Nakladateľ: MultiPrint s. r. o.

Téma: Ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Pracovné právo zasahuje do mnohých oblastí nášho profesijného života. Jeho význam spočíva predovšetkým v právnej úprave pracovnoprávnych vzťahov. Cieľom predkladaného textu je poskytnúť zdravotníckym pracovníkom základnú orientáciu v pracovnom práve a napomôcť v potrebnej miere osvojiť si vyžadované znalosti. Publikácia zohľadňuje aktuálne legislatívne úpravy týkajúce sa pracovného práva. Člení sa na desať hlavných kapitol, ktoré majú študujúcim pomôcť v základnej orientácii právnych noriem. Minimum pracovného práva je primárne určené študentom zdravotníckych odborov. Publikácia je vhodná tiež pre zdravotníckych profesionálov, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s aplikačnými problémami pracovnoprávnych predpisov a majú záujem získať celistvejší prehľad v pracovnom práve. Minimum pracovného práva vychádza zo stavu právnej úpravy pracovného práva Slovenskej republiky k 30. aprílu 2019.

(100 ks)

 

Právo a legislatíva v ošetrovateľstve

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 4 €;

1. vydanie 2014

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   106

ISBN 978-80-89551-20-0

Nakladateľ: MultiPrint s. r. o.

Téma: Ošetrovateľstvo, zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Zámerom publikácie je poskytnúť zdravotníkom právne minimum pre formovanie právneho vedomia. Publikácia zohľadňuje aktuálne legislatívne úpravy týkajúce sa zdravotnej starostlivosti. Člení sa na štyri hlavné kapitoly, ktoré majú študujúcim pomôcť v základnej orientácii právnych noriem. V závere sa nachádza textová a obrazová príloha. Právne vzdelávanie, ktoré bude rešpektovať špecifiká zdravotníckeho sektoru a bude vnášať ľudsko-právny aspekt do výkonu zdravotníckeho povolania, v konečnom dôsledku skvalitní zdravotnú starostlivosť. V publikácií poukazujeme aj na skutočnosť, že správanie ľudí v spoločnosti ovplyvňujú nie len právne normy, ale tiež normy morálne a etické, ktorých význam nemožno podceňovať.

(300 ks)

 

Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 4,13 €;

1. vydanie, 2013

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   75

ISBN 978-80-8063-398-1

Nakladateľ: Osveta

Téma: Pôrodná asistencia, Zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

Edukácia je neoddeliteľnou súčasťou moderného ošetrovateľstva. Patrí medzi základné kompetencie sestier a pôrodných asistentiek. Cieľom edukačného pôsobenia v ošetrovateľskej praxi je získavanie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj výchovných aktivít edukovaných osôb, ktoré slúžia na formovanie postojov k zdraviu, prevencii, zdravému životnému štýlu. Učebnica Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve je určená hlavne pre študijný odbor ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie. Obsahom učebnice sú ukážky vybraných edukačných programov s gynekologicko-pôrodníckou problematikou, ktorých úlohou je poskytnúť predovšetkým orientačný rámec pri tvorbe nových edukačných programov. Vypracované edukačné programy pozostávajú z edukačného listu, edukačného štandardu a edukačnej karty.

(150 ks)

 

Pôrodná asistencia 1

Tehotenstvo

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 8 €;

1. vydanie, 2014

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   158

ISBN 978-80-8084-517-9

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Pôrodná asistencia

 

Anotácia:

Odbor pôrodná asistencia má v systéme zdravotnej starostlivosti svoje nezastupiteľné miesto. Patrí k najstarším zdravotníckym odborom. Zaoberá sa starostlivosťou o ženu, matku a dieťa, ale tiež o rodinu a komunitu vo vzťahu k odboru. Hlavným zameraním učebnice je orientácia na obdobie tehotenstva ženy, vývoj prenatálneho dieťaťa, zmeny prebiehajúce v organizme tehotnej ženy, prenatálnu starostlivosť, na faktory ohrozujúce i podporujúce graviditu.

Vysokoškolská učebnica reflektuje na požiadavky Európskej únie. Je koncipovaná podľa najnovších dostupných poznatkov a zásad evidence based midwifery. Publikácia je určená predovšetkým študentom pôrodnej asistencie, ale tiež zdravotníckym profesionálom.

(48  ks)

 

FARMAKOTERAPIA SENIORA Z POHĽADU SESTRY

 

Autor: Zrubáková Katarína a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena: 6,31 €;

1. vydanie 2012

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   116

ISBN 978-80-8084-963-4

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Farmakologická liečba patrí medzi najčastejší typ liečby u seniorov. Pri jej realizácii je veľmi dôležitá spolupráca interdisciplinárneho tímu. K dôležitým členom patrí sestra. Práve úlohám sestry pri aplikácii farmakoterapie je venovaná táto publikácia. V učebnici, ktorá je určená predovšetkým študentom ošetrovateľstva opisujeme akými vedomosťami a zručnosťami musí sestra disponovať pri aplikácii farmakoterapie pacientom vyššej vekovej kategórie. V jednotlivých kapitolách sme sa zamerali na špecifiká aplikácie farmakoterapie v domácom prostredí a v ústavnej starostlivosti. Podrobne sme sa venovali posúdeniu seniora pred, počas a po aplikácii farmakoterapie. Opísali sme osobitosti aplikácie jednotlivých liekových foriem. Osobitnú pozornosť sme venovali edukácii seniora i rodinných príslušníkov pri farmakologickej liečbe.

Súčasťou publikácie sú aj edukačné karty, ktoré môžu poslúžiť ako pomôcka pre študentov, ale aj seniorov. Obsahujú základné informácie o farmakologickej liečbe vo vyššom veku, najčastejších liekoch užívaných seniormi, najčastejších nežiaducich účinkov liečiv, osobitostiach fytoterapie.

(100 ks)

 

 

 

 


MIKROBIOLÓGIA, EPIDEMIOLÓGIA

 

Autor: Timko Jaroslav

Jazyk: Slovenský

Cena: 2,40 €;

2. vydanie 2015

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   94

ISBN 978-80-561-0210-7

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Zdravotnícke vedy, ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Študenti potrebujú, aby získali solídne vedomosti o patogénnych mikroorganizmoch, o ich vzťahu k ochoreniu, o tom, ako makroorganizmus reaguje, a akými opatreniami ich možno zvládnuť. K tomuto cieĺu mali by prispieť aj tieto skriptá..

Prvé tri kapitoly sú zamerané predovšetkým na základy všeobecnej mikrobiológie, vrátane základnej mikrobiologickej diagnostiky. V ďalších dvoch  je uvedený stručný prehľad antimikrobiálnych látok, antibiotickej liečby a závažnej problematiky nazokomiálnych infekcií. Jadna kapitola je venovaná  základným princípom epidemiológie a epidemiologickým opatreniam a stručným epidemiologickým charakteristikám najzávažnejších infekčných ochorení spôsobených baktériami. Skriptá predstavujú minimum požadovaných vedomostí a pomôžu pochopiť a zvládnuť študijný predmet Mikrobiológia a epidemiológia.

(0 ks)

 

MALÍGNE NÁDORY KOSTÍ U DETÍ A MLADISTVÝCH

OSTEOSARKÓM

 

 

Autor: Žilínek Viliam

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie 2020

Väzba: viazaná

Formát:         A5

Počet strán:   206

ISBN 978-80-561-0745-4

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Lekárske vedy

 

Anotácia:

V publikácii je komplexne spracovná poblematika zhubného nádoru kostí-osteosarkómu u detí a mladistvých. V úvode je spracovaná incidencia ochorenia. V teoretickej časti sú uvedené možné etiologické príčiny vzniku ochorenia. Štatisticky sú vyhodnotené výsledky liečby v súbore 76 pacientov za obdobie 15 rokov, vyhodnotené sú vzťahy operačných postupov k celkovým výsledkom v liečbe. Práca je doplnená odporúčaniami a zásadami pre dispenzarizáciu. Záverečná časť práce je venovaná vplyvu ochorenia a cystostatickej liečby na kvalitu života pacientov.

(0 ks)

 

NEW TRENDS IN NUCLEAR MEDICINE

 

Autori: Lacko Anton,  Mokáň Marián, Bestvina Dušan a kol.

Language: English

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2008

Binding: Bounded book

Format: A5

Number of pages: 79

ISBN 978-83-60837-11-5

Publisher: UKiP J&D Gebka, Kraków

Theme: Medical sciences

 

 

Abstract

The publication is offered as a textbook on nuclear medicine for needs of nursing. The authors of publication made use of the experience in diagnostics of cardiovascular and other diseases by application of a coincidence camera SPECT/PET/CT. The original photos, included by them into the publication, have been made during diagnostics of real patients. The material is chosen so that it gives the sufficient information to physicians, and nurses in the field of fundamental nuclear physics, radio nuclides, basic equipment and also basic knowledge of acute and chronic diseases as a result of irradiation.

(104 ks)


STESS SITUATIONS IN THE PROCESS
OF EDUCATION AND THEIR OBJECTIVIZATION
BY THE EXAMINATION
OF THE AUTONOMOUS NERVE SYSTEM

 

Autori: Lacko Anton,   Mokáň  Marián,  Lacková  Lucia a kol.

Language: English

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2008

Binding: Bounded book

Format:         A5

Number of pages: 106

ISBN 978-83-60837-13-9

Publisher: UKiP J&D Gebka, Kraków

Theme: Medical and Health care sciences

Abstract

The publication is devoted to the  problem of stress reactions from the point of view of a physician, a psychologist, and a teacher. The opportunity of occurrence of stress situations during training and communication (sister-patient) is investigated. In stress situations a greater role is played by the autonomous nerve system and the endocrine system. Special attention is given to objectivity of the condition of the autonomous nerve system by studying the variability RR intervals of ECG. From this point of view the examined control group of students and teachers has been analyzed both by means of psychodiagnostical methods and by studying variability RR intervals. The publication suitable method for definition of the condition of autonomous nerve system with the opportunity of its application by the physician, the psychologist and the teacher. The said method is simple and easy for performance. Differentiation between diagnostics of the physician, the psychologist and the teacher is given.

(113 ks)

 

SITUACIONES DE ESTRÉS EN EL PROCESO EDUCATIVO
Y SU OBJETIVIZACIÓN EXAMINANDO EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

 

Autori: Lacko Anton,   Mokáň  Marián,  Lacková  Lucia a kol.

Language: Spanisch

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2008

Binding: Bounded book

Format: A5

Number of pages: 110

ISBN 978-83-60837-14-6

Publisher: UKiP J&D Gebka, Kraków

Theme: Medical and Health care sciences

 

Abstract

The publication is devoted to the  problem of stress reactions from the point of view of a physician, a psychologist, and a teacher. The opportunity of occurrence of stress situations during training and communication (sister-patient) is investigated. In stress situations a greater role is played by the autonomous nerve system and the endocrine system. Special attention is given to objectivity of the condition of the autonomous nerve system by studying the variability RR intervals of ECG. From this point of view the examined control group of students and teachers has been analyzed both by means of psychodiagnostical methods and by studying variability RR intervals. The publication suitable method for definition of the condition of autonomous nerve system with the opportunity of its application by the physician, the psychologist and the teacher. The said method is simple and easy for performance. Differentiation between diagnostics of the physician, the psychologist and the teacher is given.

(147 ks)

 

NON-INVASIVE FUNCTIONAL DIAGNOSIS
OF CARDIOVASCULAR DISEASES

 

Autori: Lacko Anton,   Mokáň Marián,  Květenský Josef a kol.

Language: English

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2008

Binding: Bounded book

Format:         A5

Number of pages: 164

ISBN 978-83-60837-12-2

Publisher: UKiP J&D Gebka, Kraków

Theme: Medical sciences

 

Abstract

The publication is devoted to functional non-invasive diagnostics of cardiovascular diseases. The first part describes various kinds of examinations in cardiology as ergometric examination, bases of nuclear medicine in cardiology, cardiovascular autonomous neuropathy and its diagnostics by examination of variability RR intervals. The significant attention is given to monitoring of blood pressure, especially at diabetics. According to cardiac independent neuropathy, the big attention is given to syncope. In this part the significant number of schemes, schedules and figures, mostly coloured, are used.

In other part of publication on angiology the authors describe the reographic examination of vessels of the lower extremities, photoplezmography, and the sonographic examination of vascular system DK, the method of tissular clearens, the contribution of radionuclide methods to diagnostics of diabetic angiopathy. This part is supplied with tables, figures, schemes and graphs. Own observations and works are also given.

(78 ks)

 

NEW POSIBILITIES OF NON –INVASIVE CARDIOVASCULAR DIAGNOSTICS(Selected studies)

(Diagnostic et possibilités non invasives dans le domaine des maladies cardiovasculaires)

Autori: Lacko Anton

Language: English

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2012

Binding: Bounded book

Format:         A3

Number of pages: 140

ISBN 978-2-9700795-8-3

Publisher: Association internationale

Sciences, Éducation, Cultures,Traditions-Fribourg-Suisse (S.E.C.T.)

Theme: Medical sciences

Abstrakt:

In the collection of „Selected investigation studies“ we introduce the issue of fucntional diagnostics of several cardiovascular diseases. For diagnostics purposes we used the 24-hours monitoring of blood pressure, the examination of heart frequency viability by Ewing tests and the spectral analysis. We used also the methods of nuclear medicine, i.e. examination of microcirculation tissue clearance Na 131I, the examination of lymphatic system 99mTc Nanocoll, and the myocardial perfussion 99mTc tetrofosmine. We examined adrenergic myocardial innervation by 123I MIBG and the transport dopaminergic system in brain by  123I Ioflupane (DaTSCAN).

Examinating microcirculation we can detect its influence by several factors. The method has importance in the diagnostics of diabetic angiopathy in early phase. The results from microcirculation examination were compared to endothelin level, as a marker of microangiopathic disability among the diabetic patients. Radiobnuclide lymphography is convenient when diagnosing lymphatic system condition, mainly in differential diagnostics of lower and upper extreminity edemas. In cytostatic treatment there is organ disability of heart, kidneys, that we can detect by myocardial SPECT examination and by dynamic kidney scintigraphy.

Another field was the examination of transport dopaminergic system among substance nigrum and corpus striatum, that helps to diagnose the primary parkinsonism.

The examination of functional condition of autonomic nervous system is being used while examinating adrenergic myocardial innervation situation in Parkinson disease and in differentail diagnostics between the disability of peripheral and central part of autonomic nervous system. If the activity of autonomic nervous syetem is changed, the reactions of organ systems are changed too, the diurnal profile of bllod pressure is changing as well.

The changed function of autonomic nervous system is present in stress situations, it is changed by age. This can influence many physiological functions of the geronts, which can get the pathologic characteristic features in stress situations.

The presented studies are supported by own experience of the authors examinating hundreds of patients. They point out the practical usage of knowledge and they contribute to healtcare practice.

(3 ks)

 

METÓDY NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY V KLINICKEJ PRAXI

 

Autori: Lacko Anton, Mokáň Marián a kol.

Jazyk: Slovenčina

Cena: 6,00 €

1. vydanie, 2014

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   178

ISBN 978-80-561-0155-1

Nakladateľ: Verbum, Katolícka univerzita v Ružomberku

Téma: Lekárske vedy

 

Anotácia

V publikácii sa uvádzajú možnosti nukleárnej medicíny pri diagnostike kardiovaskulárnych a iných ochorení. Vyšetrenie mikrocirkulácie má význam pri diagnostike včasného štádia diabetickej angiopatie, využívali sme rádionuklidovú metódu tkanivového klírensu Na131I. Výsledky sme porovnali s hladinou endotelínu, ako markera mikroangiopatického postihnutia u diabetikov.

Rádionuklidová lymfografia je výhodná pri diagnostike stavu lymfatického systému, najmä pri diferenciálnej diagnostike opuchov na dolných a horných končatinách, vyšetrovali sme pomocou  99mTc Nanocoll.

Vykonali sme vyšetrenie funkčného stavu myokardu perfúznou scintigrafiou a tiež vyšetrenie adrenergnej inervácie myokardu.

Ďalšou oblasťou bolo vyšetrenie transportného dopaminergného systému medzi substancia nigra a corpus striatum, čo napomáha pri diagnostike primárneho parkinsonizmu. Transportný dopaminergný systém v mozgu sme vyšetrovali s 123I Ioflupane (DaTSCAN).

Vyšetrenie funkčného stavu autonómneho nervového systému sa využíva  v kardiológii pri vyšetrení stavu  adrenergnej inervácie myokardu u diabetikov, parkinsonikov, kardiomyopatiách a pod. Pri zmenenej činnosti autonómneho nervového systému sa mení aj diurnálny profil krvného tlaku. Zmenená funkcia autonómneho nervového systému sa vyskytuje pri stresoidných reakciách. Mnohé fyziologické funkcie pri stresoidných situáciách môžu nadobudnúť patologický charakter.

Predkladané práce sa opierajú o vlastné skúsenosti autorov získané vyšetrením niekoľko stoviek pacientov a poukazujú na význam využitia týchto metód v klinickej praxi.

(2 ks)

 

MÉDECINE INTERNE I.

Cardiologie et Angiologie

(Pour les non-médical science)

Autori: Lacko Anton

Jazyk: Spanisch

Price: Rozvojový projekt

1st edition, 2012

Binding: Bounded book

Format:         A5

Number of pages: 86

ISBN 978-2-9700795-7-6

Publisher: Association internationale

Sciences, Éducation, Cultures,Traditions-Fribourg-Suisse (S.E.C.T.)

Theme: Health care sciences

 

Introducción

La medicina interna tiene dentro de la medicina clinica  una posición importante tal como en cuanto a la preparación tanto en la ejecución práctica de enfermeria, atención sanitaria urgente, fisioterapia, es decir en las ciencias no medicinales. Las clinicas internas activamente contribuyen a la organización de enseňanza práctica y teorética de los estudiantes. La parte de actividades pedagógicas es la función de publicación que resulta en los textos educativos, con que se aumenta la efectividad del proceso de enseňanza.

La medicina interna representa una disciplina científica básica pero muy extensiva. Los conocimientos de las disciplinas pre-clínicas se usan de manera integral en la etiopatogenesis, en diagnósticos, en la terapia y prevención de las particulares enfermedades. La medicina interna trata de etiología, patogenesis, cuadro clínico, diagnósticos, tratamiento y prevención de enfermedades internas de personas adultas. Dentro de la medicina interna misma se han formado las particulares subramas: cardiología, angiología, neumología, gastroenterología, nefrología, hematología, endocrinología, reumatología, inmunología, diabetología, infectología, oncología.

La especialización ha traído muchos conocimientos nuevos. Se ha formado un carácter nuevo de la formación de los departamentos internos. Se han creado las unidades coronarias especializadas, las unidades de cuidados intensivos enfocadas en los estados metabólicos, los ataques vasculares, los estados críticos en hematología, oncología, etc. El cuidado de los pacientes crónicos se ha separado de los comunes departamentos internos al crear los departamentos geriatricos especializados.

A continuación se presentarán los conocimientos de las particulares subramas de medicina interna. En la primera parte se introducen las bases de propedéutica clínica y los conocimientos esenciales de cardiología y angiología, importantes para la enseñanza de enfermería y otros ramas no medicinales.

(2 ks)

 

PROFESIJNÁ APLIKOVANÁ ETIKA VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE

 

Autori: Littva Vladimír, Hlinková Soňa, Rapčíková Tatiana, Bramušková Jarmila

Jazyk: Slovenčina

Cena: KEGA

1. vydanie, 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   174

ISBN 978-80-561-0694-5

Nakladateľ: Verbum, Katolícka univerzita v Ružomberku

Téma: Lekárske vedy

 

 

Anotácia

Dovoľujeme si predstaviť učebnicu s názvom Profesijná aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve – vybrané kapitoly. Verejné zdravotníctvo zdôrazňuje význam kvalitnej starostlivosti o pacienta a populáciu, ktorá sa nezaobíde bez komplexného vnímania pacienta-človeka a jeho okolia ako celku pri uspokojovaní jeho potrieb.

Cieľom predkladanej učebnice je priblížiť aspoň niektoré etické dilemy a možnosti ich riešenia, s ktorými sa verejné zdravotníctvo v súčasnej praxi stretáva.  Zatiaľ na Slovensku nebola napísaná učebnica aplikovanej etiky pre verejné zdravotníctvo a pravdepodobne v dohľadnej dobe ani komplexné dielo takéhoto zamerania nevznikne. Táto učebnica reflektuje na niektoré aktuálne etické problémy, ktoré sa vynorili pri riešení verejno-zdravotníckych situácií v praxi v poslednom desaťročí.

Jednotlivé kapitoly učebnice sú zamerané na nasledovné oblasti: Aplikovaná etika vo verejnom zdravotníctve; Informovaný súhlas pacienta z pohľadu etiky; Environmentálne zdravie z pohľadu etiky; Etické problémy a imunizácia; Migrácia, zdravotná starostlivosť a etika, Etika a mimoriadne udalosti vo verejnom zdravotníctve, Etické problémy a návykové látky.


PROFESSIONAL APPLIED ETHICS IN PUBLIC HEALTH

 

Authors: Littva Vladimír, Hlinková Soňa, Rapčíková Tatiana, Bramušková Jarmila

Language: English

Price: KEGA

1st edition, 2019

Binding: Bounded book

Format:         A5

Number of Pages:     174

ISBN 978-80-561-0695-2

Publisher: Verbum, Catholic University in Ružomberok

Theme: Medical sciences

 

 

Annotation

We would like to introduce a textbook entitled Professional Applied Ethics in Public Health - Selected Chapters. Public health emphasizes the importance of quality care for the patient and the population, which cannot do without a comprehensive perception of the patient-person and his surroundings as a whole in meeting his needs.

The aim of the presented textbook is to approach at least some of the ethical dilemmas and possibilities of their solution, which are encountered by public health care in current practice. So far, no textbook of applied ethics for public health has been written in Slovakia, and a comprehensive work with such a focus will probably not be created in the foreseeable future. This textbook reflects on some current ethical issues that have emerged in dealing with public health situations in practice in the last decade.

The individual chapters of the textbook are focused on the following areas: Applied ethics in public health; Informed consent from an ethical perspective; Environmental health from an ethical perspective; Ethical issues and immunization; Migration, health care and ethics, Ethics and emergencies in public health, Ethical issues and addictive substances.

 

PROFESIJNÁ APLIKOVANÁ ETIKA V URGENTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 

Autori: Littva Vladimír, Rapčíková Tatiana, Bramušková Jarmila

Jazyk: Slovenčina

Cena: KEGA

1. vydanie, 2020

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   281

ISBN 978-80-561-0835-2

Nakladateľ: Verbum, Katolícka univerzita v Ružomberku

Téma: Lekárske vedy

 

 

Anotácia

Dovoľujeme si predstaviť učebnicu s názvom Profesijná aplikovaná etika v urgentnej zdravotnej starostlivosti – vybrané kapitoly. Urgentná zdravotná starostlivosť ako študijný program pripravujúci zdravotníckych záchranárov dlhodobo zdôrazňuje potrebu  vypracovania  kvalitnej vysokoškolskej učebnice  z aplikovanej etiky, ktorá by  študentom poskytla nielen základné informácie  o danej problematike, ale slúžila ako  podporný materiál na vykonávanie správnych etických rozhodnutí v praxi.

Cieľom predkladanej učebnice je priblížiť aspoň niektoré etické dilemy a možnosti ich riešenia, s ktorými sa urgentná zdravotná starostlivosť v súčasnej praxi stretáva.  Zatiaľ na Slovensku nebola napísaná učebnica aplikovanej etiky pre urgentnú zdravotnú starostlivosť a pravdepodobne v dohľadnej dobe ani komplexné dielo takéhoto zamerania nevznikne. Táto učebnica reflektuje na niektoré aktuálne etické problémy, ktoré sa vynorili pri riešení situácií v praxi v poslednom desaťročí.

Jednotlivé kapitoly učebnice sú zamerané na nasledovné oblasti: Aplikovaná etika v zdravotníctve; Etické kódexy a požiadavky na pracovníka v zdravotníctve; Etika a etické komisie v zdravotníctve; Medzinárodné dokumenty v oblasti bioetiky a profesijnej etiky (v zdravotníctve); Morálno-etické dilemy v zdravotníctve na začiatku života; Informovaný súhlas v urgentnej zdravotnej starostlivosti; Práva pacientov a etika; Obmedzujúce prostriedky v práci  zdravotníckeho záchranára z pohľadu etiky; Etika a komunikácie v urgentnej zdravotnej starostlivosti; Etika a udalosti s hromadným postihnutím osôb; Etika a transplantácie; Etické problémy v starostlivosti o zomierajúceho pacienta; Výskum, publikovanie a etika.


PROFESSIONAL APPLIED ETHICS IN PARAMEDICS SCIENCES

 

Authors: Littva Vladimír, Rapčíková Tatiana, Bramušková  Jarmila

Language: English

Price: KEGA

1st edition, 2020

Binding: Bounded book

Format:         A5

Number of Pages:     281

ISBN 978-80-561-0836-9

Publisher: Verbum, Catholic University in Ružomberok

Theme: Medical sciences

 

 

Annotation

We would like to introduce a textbook entitled Professional Applied Ethics in Emergency Health Care - Selected Chapters. Emergency health care as a study program preparing paramedics has long emphasized the need to develop a quality university textbook on applied ethics, which would not only provide students with basic information on the issue, but also serve as support material for making the right ethical decisions in practice.

The aim of the presented textbook is to approach at least some of the ethical dilemmas and possibilities of their solution, which are faced with urgent health care in current practice. So far, no textbook of applied ethics for urgent health care has been written in Slovakia, and a comprehensive work with such a focus will probably not be created in the foreseeable future. This textbook reflects on some current ethical issues that have emerged in dealing with situations in practice over the past decade.

The individual chapters of the textbook are focused on the following areas: Applied ethics in healthcare; Codes of ethics and requirements for the healthcare professional; Ethics and ethics committees in healthcare; International documents in the field of bioethics and professional ethics (in healthcare); Moral-ethical dilemmas at the beginning of life; Informed consent in paramedics' work; Patients' rights and ethics; Restrictive means in the work of a paramedic from an ethical point of view; Ethics and communications in paramedics' work; Ethics and mass casualty events; Ethics and transplantations; Ethical issues in the care of the dying patient; Research, publishing and ethics.

 

POHYBOVÝ PROJEKT „BOSÁ NOHA“

 

Autori: Šutvajová, Miroslava; Bartík, Peter ; Buľáková, Kristína; Hudáková, Zuzana; Lesňáková, Anna

Jazyk: Slovenčina

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2019

Väzba: Brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   113

ISBN 978-80-89607-80-8

Nakladateľ: SAP - Slovak Academic Press, Bratislava

Téma: Lekárske vedy

 

 

Anotácia

Zdravá noha je teda, v prenesenom zmysle, nositeľkou všeobecného pokroku a rozvoja. Orgánom, ktorý je určujúcim faktorom napĺňania ľudských ideí, ale i osobných cieľov a predsavzatí. Napriek tejto dôležitosti ľudia vo všeobecnosti nohy výrazne zanedbávajú. Zatiaľ čo propagácii starostlivosti o mnohé iné časti tela je venovaná primeraná, niekedy až zvýšená pozornosť, ako sú srdce, brucho, chrbtica, vlasy, nohy sú predmetom minimálnej osvety.

V posledných desaťročiach výrazne stúpa počet deformačných ochorení nôh, najčastejšie v podobe plochých nôh. Niektoré zdroje uvádzajú, že až 67 percent ľudí v strednom a vyššom veku trpí určitým ochorením nôh, ktoré v čase svojho vzniku nebolo liečené.

Údajne až 50 a viac percent štvorročných detí má rôzne problémy s nohami a len jednej štvrtine 7-ročných školákov sa nohy správne vyvíjajú. Najčastejšou deformitou sú ploché nohy a mnohé deti, ako sme už spomínali, si tieto problémy nevedomky prenášajú až do dospelosti, kedy je liečba a náprava deformít nohy náročnejšia z časového i finančného pohľadu. A niektoré vážnejšie stavy sú už nenapraviteľné.

Náročnú a dlhodobú liečbu mnohých deformít nôh v pokročilom štádiu by bolo možné bez vyšších nárokov liečiť, ak by bol tento problém seriózne indikovaný v detskom veku. V rannom období by sa dokonca odstránenie mnohých deformít nemuselo riešiť medicínskou liečbou, ale omnoho lacnejšou fyzioterapiou. Práve preto sa problematike plochých nôh budeme v našej práci zaoberať z pohľadu možností jej predchádzania či liečenia  prostredníctvom fyzioterapeutických postupov a nástrojov.

 

Pohybová aktivita a životný štýl
vo vyššom veku

Autori: Zuzana Hudáková

Jazyk: Slovenčina

Cena: 12,00 €

Väzba: viazaná

Formát:         A5

Počet strán:   144

ISBN 978-80-907337-0-1

Nakladateľ: Sovenio s.r.o

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

            Starnutie je prirodzený, biologicky determinovaný heterochronný proces, ktorý sa prejavuje postupným znižovaním funkcií organizmu.  Jedným z faktorov kvality života v uvedenom období je zdravie a udržiavanie spoločenského kontaktu, ktoré majú vo vyššom veku iný rozmer ako v období mladosti a dospelosti.

Pohybová aktivita seniorov má veľký význam v primárnej aj sekundárnej prevencii, pomáha oddialiť vznik regresívnych procesov, zvýšením fyzickej a psychickej zdatnosti a uľahčuje proces starnutia. Na pohybovú aktivitu je z psychologického hľadiska možno pozerať ako na súčasť interakčných procesov modifikujúcich život človeka, preto v každej životnej etape je možné ju považovať za súčasť životného štýlu. Ide o životný štýl, v ktorom je telesný pohyb integrovaný do každodenného režimu s tým, že zahŕňa rozmanité pohybové aktivity, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám seniora.

Pre populáciu seniorov je všeobecne uznávaný prínos pohybovej aktivity a športovania pre dlhodobú pohybovú samostatnosť, spomalenie degeneratívnych zmien, čo nesporne podmieňuje kvalitu života.

Publikácia je radená do šiestich základných kapitol. Obsahuje údaje o pohybovej aktivite starších spoluobčanov a je určená pre zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre pacientov, rodinných príslušníkov a širšiu verejnosť.

 

Príprava na pôrod

Fyzická a psychická profylaxia

 

Autori: Zuzana Hudáková, Mária Kopáčiková

Jazyk: Čeština

Cena: 10,36€

Väzba: viazaná

Formát:         A5

Počet strán:   136

ISBN 978-80-271-0274-7

Nakladateľ: Grada publishing, a.s.Praha

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

 

 

 

Anotácia:

            Psychoprofylaktická príprava na pôrod je neodmysliteľnou súčasťou  prenatálnej starostlivosti v gynekologických ambulanciách. Jej zámerom jer cieľavedomá príprava ženy v organizme na zmeny spojené počas tehotenstva, mechanizmus pôrodu, príprava na pôrod, zameranie sa na obdobie šestonedelia, význam dojčenia a správnu starostlivosť o dieťa.

Cieľom psychickej prípravy je individuálny prístup k rodičke, odstránenie úzkosti, strachu a navodenie pozitívneho postoja ženy k celému pôrodu.

Cieľom fyzickej prípravy je zmeniť zažité zlozvyky pri dodržiavaní správnych pozícií tela, posilniť využívanie organizmu ako celku, utvoriť individuálnu predstavu o svojom tele úzko spojenú s motorikou, posilniť brušné svaly, uvoľniť svaly panvového dna, uvoľniť paravertebrálne svaly, svaly v bedrovej oblasti, uvoľniť celú chrbticu, posilniť prsné svaly a svalstvo trupu as končatín.  a jej úlohám. Publikácia je radená do ôsmich základných kapitol.

 

Vybrané kapitoly

z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva

 

 

Autor: Simočková Viera

Jazyk: Slovenský

Cena: 7 €;

1. vydanie, 2009

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   180

ISBN 978-80-561-0128-5

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Predkladané vysokoškolské učebné texty Vybrané kapitoly z gynekologicko-pôrodníckeho ošetrovateľstva majú slúžiť predovšetkým študentom bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Sú koncipované podľa najnovších dostupných poznatkov. V centre pozornosti je žena v jednotlivých vývinových obdobiach. Cieľom je poskytnúť základné informácie týkajúce reprodukčného zdravia ženy, ošetrovania žien pri vybraných gynekologických ochoreniach a ošetrovateľskej starostlivosti o matku a dieťa vrátane primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie. Publikácia pozostáva z devätnástich kapitol. Každá kapitola sa ďalej člení na charakteristiku vybraného ochorenia alebo problému a ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na potreby pacientky/klientky pri danom ochorení. Obsahuje výber informácií týkajúci sa ošetrovania žien pri gynekologicko-pôrodníckych ochoreniach.

(300 ks)

 

Psychiatrické ošetrovateľstvo

 

 

Autor: Lizáková Ľubomíra, Vranaiová Karolína a kol.

Jazyk: Slovenský

Cena: 3 €;

1. vydanie, 2008

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   180

ISBN 978-80-561-0128-5

Nakladateľ: Verbum, KU v Ružomberku

Téma: Ošetrovateľstvo

 

Anotácia:

Predložená publikácia je zameraná na ošetrovanie duševne chorých. Základné poznatky spracované v predkladaných vysokoškolských učebných textoch majú slúžiť predovšetkým študentom bakalárskeho štúdia ošetrovateľstva. Cieľom kolektívu autorov je poskytnúť základné informácie týkajúce sa ošetrovateľskej starostlivosti o psychiatrických pacientov. Psychické choroby menia psychiku a správanie chorého, ale psychiatrickí pacienti majú rovnaké práva ako ostatní pacienti, ak nie sú súdnou cestou zbavení svojprávnosti. Ošetrovanie týchto pacientov je veľmi náročné a vyžaduje si vysoko profesionálny prístup zdravotníckych pracovníkov všetkých kategórií. Publikácia pozostáva z trinástich kapitol. Každá kapitola sa ďalej člení na charakteristiku vybraného psychického ochorenia, ošetrovateľskú starostlivosť zameranú na potreby pacienta pri danom psychickom ochorení a intervencie sestry.         

(500 ks)

 

CRYOPRESERVATION OF HUMAN RED BLOOD CELLS ANALYSIS OF SURVIVAL

 

Autor: Tupý Jaromír

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2015

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   110

ISBN 978-80-263-0360-2

EAN 9788026303602

Nakladateľ: Published and printed by Tribun EU, Brno, Česká republika

Téma: Laboratórne vyšetrovacie metódy

 

Anotácia:

Náhrada krvi a zásobovanie transfúznymi prípravkami je stálym strategickým problémom transfúznych služieb celého sveta, ktorý vyplýva z jej podstaty ako liečiva, t.j. biologického prípravku, ktorý má obmedzenú dobu použiteľnosti, špecifické a obmedzujúce podmienky prepravy, skladovania a aplikácie pacientom.         V Slovenskej republike je od roku 2003 na pracovisku Ústavu klinickej hematológie a transfúziológie Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - FN zavedená metodika kryokonzervácie erytrocytov s cieľom zabezpečiť „Doktrínu krvnej politiky štátu“, a tak sa pripraviť na možné zložité situácie. 

         Cieľom nášho výskumu bolo overiť požadovanú kvalitu transfúzneho lieku s obsahom erytrocytov, pripraveného kryokonzerváciou a analyzovať ju v závislosti od času skladovania a spôsobu prípravy.

            Skúmané červené krvinky sa získali metódou dvojitej erytrocytaferézy a kryokonzerváciou v 40 % (tzv. vysokej) koncentrácii glycerolu pri -80°C technológiou glycerolizácie a deglycerolizácie za použitia uzavretého automatického systému Haemonetics ACP 215. Po rozmrazení a prepratí sa erytrocyty rekonštituovali v roztoku SAG-M.

 

ŽELEZO V ÚLOHE DIFERENCIÁLNEJ DIAGNOSTIKY ANÉMIÍ CHRONICKýCH OCHORENÍ

 

Autor: Tupý Jaromír a kolektívkol.  

Jazyk: Slovenský

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2019

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   184

ISBN 978-80-89607-77-8

EAN 9788089607778

Nakladateľ: Nakladateľstvo SAP - Slovak Academic Press

Téma: Laboratórne vyšetrovacie metódy

 

Anotácia:

Anémia pri chronických ochoreniach je druhým najčastejším typom anémií s narastajúcim výskytom u staršej populácie.  Etiopatogenéza je multifaktoriálna, s dominantným pôsobením imunitného systému na metabolizmus železa a systém erytrocytu. Rozhodujúca úloha je pripisovaná hepcidínu - kľúčovému regulátoru systémovej homeostázy železa.  Aj napriek obrovskému pokroku v chápaní fungovania regulácie metabolizmu železa, ktorý prispel k zlepšeniu diferenciálnej diagnostiky chorôb asociovaných s týmto procesom a k rozvoju nových terapeutických prístupov, ktoré sa zameriavajú na hepcidínovú ferroportínovú os alebo cytokíny stimulujúce transkripciu hepcidínu, mnoho aspektov regulácie homeostázy železa zostáva nejasných.

            Diagnostickým imperatívom je predovšetkým odlíšenie izolovanej anémie chronických ochorení od anémie z nedostatku železa. V súčasnosti chýba jednoznačný diagnostický vzorec, nástroj, ktorý by jasne definoval príslušnosť k anémii.

            Práca prináša spektrum najnovších poznatkov o metabolizme a regulácii železa s prepojením na diagnostiku anémií chronických ochorení. Verifikuje závislosť typov anémií, aj jednotlivých parametrov, v závislosti od experimentálnych skupín. Definuje rozporuplnosti v diagnostických schémach s postulovaním nádeje do štandardizácie hepcidínu v diagnostickú prax. Zamieta hypotézu o frekventovanej prítomnosti kombinovanej anémie, no zároveň poukazuje na vysoký deficit vitamínu D v spojitosti s hodnoteným súborom.

            Ddôležité je, aby sa diagnosticky rozporuplnej anémii so vstupným nedostatkom železa dostalo správnej diagnostiky, potrebnej pre personalizáciu liečby železom, aby sa predišlo oneskorenej alebo zbytočnej - kontraindikovanej liečbe.

 (200 ks)

 

New Methods in performing births

 

Autori: Eva Moraučíková

Jazyk: Angličtina

Cena: Project number EEIG/16.10/12

1. vydanie, 2013

Väzba: viazaná

Formát:         B5

Počet strán:   116

ISBN 978-80-263-0533-0

Nakladateľ: Tribun EU s.r.o. Brno

Téma: Pôrodná asistencia

Abstract:

The monograph is donated   especially to   midwives (students, colleagues from practice) who participate in the care of the mother and baby, not to forget the fact that they are facing in the performance of any activity especially the wife / parent couple and her / their child, who expect they would understand and respect all their needs. Our wish   is that the medical staff members should have the attempt to improve the care of mothers and infants by incorporating of new ways that are still looking for the way to practice in order to replace the ordinary routines and thus improve the quality of provided care. The first chapter of the monograph contains definitions of normal and alternative childbirth in terms of number of professionals working with a woman, child and her family. The second chapter describes some methods of childbirth, which are logically divided into chapters, as it follows from the philosophy of childbirth according to various authors. In the research area there is defined the major research problem, tasks and goals of research, methodology, verification of hypotheses and discussion. In conclusion there are some recommendations for practice proposed, based on the research results.  The component parts of the   monography are attachments that want to complete the processed problems.

 

VYUŽITIE METÓD NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY V DIAGNOSTIKE FUNKČNÝCH ZMIEN kardiovaskulárneho systému

 

Autori: Lacko Anton a kol..

Jazyk: Slovenčina

Cena: Rozvojový projekt

1. vydanie, 2021

Väzba: brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   240

ISBN 978-80-89607-95-2

Nakladateľ: Vydavateľstvo SAP – Slovak Akademic
Press s.r.o., Bratislava

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

 

Anotácia:

            V monografii predkladáme možnosti nukleárnej medicíny v diagnostike funkčných zmien kardiovaskulárneho systému. Za posledné obdobie sa rozšírilo spektrum vyšetrovacích metód kardiovaskulárnych ochorení a zmenili sa aj mnohé liečebné postupy. V oblasti nukleárnej medicíny sa využívajú nové rádiofarmaká a moderné prístrojové vybavenie. Našim cieľom je poukázať na možnosti nukleárnej kardiológie v diagnostike a stratifikácii včasných zmien kardiovaskulárneho aparátu.

V monografii sme sa zamerali na ukázanie významu vyšetrenia perfúzie a viability myokardu pomocou rádiofarmák, vyšetrenie autonómneho nervového systému pri diabete, Parkinsonovej chorobe, ale aj pri stresoidných situáciách. Poukázali sme na využitie metód nukleárnej medicíny na kontrolu funkcie srdca, obličiek pri cytostatickej liečbe. Metódy nukleárnej medicíny sa využívajú aj v angiologickej diagnostike pri vyšetrení stavu mikrocirkulácie, vo flebológii aj v lymfológii.

(120 ks)

 

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA V GERIATRII

Autori: Zrubáková, Katarína, Bartošovič, Ivan a kol.

Jazyk: Čeština

Cena: 11,36

1. vydanie, 2019

Väzba: mäkká, brožovaná

Formát:         A5

Počet strán:   176

ISBN  978-80-271-2207-3

Nakladateľ: Grada

Téma: Lekárske a zdravotnícke vedy

Anotácia:

V publikácii je komplexne spracovaná nefarmakologická liečba a jej využitie v starostlivosti o seniorov. V prvej kapitole stručne charakterizujeme daný spôsob liečby a prezentujeme možnosti využitia nefarmakologických metód v terapii najčastejších ochorení a syndrómov vo vyššom veku. Ponúkame aj výsledky klinického výskumu, ktorým sme zisťovali reálne využitie metód v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach v Slovenskej republike. Výskum bol súčasťou projektu KEGA Možnosti interdisciplinárnej kooperácie pri realizovaní nefarmakologickej liečby seniorov v ústavných zariadeniach. V ďalších kapitolách opisujeme jednotlivé nefarmakologické metódy ako liečebná výživa, hydratácia- rehydratácia, edukácia, fyzikálna liečba, fytoterapia, ošetrovateľská rehabilitácia, terapeutická komunikácia, bazálna stimulácia, ,Montessori terapia, Snoozelen terapia, kognitívna stimulácia, validácia, reminiscencia, ergoterapia, muzikoterapia, arteterapia, canisterapia. Venujeme sa aj využitiu nefarmakologických metód v práci sestry, fyzioterapeuta, sociálneho pracovníka a liečebného pedagóga. Publikácia pre svoj interdisciplinárny charakter je určená všetkým profesionálom, ktorí poskytujú starostlivosť seniorom a geriatrickým pacientom ako aj študentom nelekárskych odborov.

 

Problematika zdravia a života žien
so zameraním na klimaktérium

Autori: Mária Kopáčiková a kol.

Jazyk: Slovenčina

Cena: KEGA

1. vydanie, 2018

Väzba: viazaná

Formát:         B5

Počšt strán:   167

ISBN 978-80-89607-67-9

Nakladateľ: SAP – Slovak Academic Press

Téma: Zdravotnícke vedy, Ošetrovateľstvo

Anotácia:

Autori predkladajú svojim spôsobom komplexné dielo, ktoré pojednáva o problematike zdravia a života žien v klimaktériu. Predkladaná monografia je rozdelená do 5 kapitol. V jednotlivých kapitolách sa autori zamerali na charakteristiku klimaktéria, klinické príznaky nedostatku estrogénov, možnosto diagnostiky a terapie nežiadúcich príznakov, zdravie a život žien, ošetrovateľskú starostlivosť, ktorej cieľom je zabezpečiť zdravé starnutie a udržanie sebestačnosti žien v tomto období i počas postmenopaozy, aby si mohli uspokojovať svoje životné potreby. V tretej kapitole sa sústredili na hodnotiace nástroje kvality života. V monografii sa pozornosť venuje aj životospráve a pohybovej aktivite žien v klimaktériu.

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner