fz ku logoToto rozhodnutie je vydané v nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s výskytom a šírením koronavírusu v Slovenskej republike a opatreniami prijatými vládou SR, Usmernením hlavného hygienika Sr č. SOPZŠČ/7829/124402/2020 a Uznesením ministra zdravotníctva č. S09069-2021- OZŠUK-8. V účinnosti od 07. februára 2021 do 31. augusta 2021 a v súlade s prijatými opatreniami a odporúčaniami rozhodujem o nasledovných zmenách v organizácii AR 2020/2021. Viac informácií

fz ku logoNa základe Uznesenia Vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 a Príkazu rektora 2/2021 Vás upozorňujeme na nasledovné skutočnosti pri organizovaní harmonogramu AR2020/2021, uvedené zmeny platia do 07.02.2021.

1. Nie je možné skúšať prezenčne študentov na FZ KU do 7.2.2021 (vrátane).
2. Od 28.1.2021 do 2.2.2021 (vrátane) nie je možné prísť na FZ KU bez negatívneho testu PCR alebo Atg. testu, vykonaného v termíne 18.1.-27.1.2021.  
3. Od dátumu 03.02.2021 - 07.02.2021 je potrebné sa preukázať s novým testom, nie starším ako 72 hodín (taktiež uvádza usmernenie vlády).
4. Skúšky, ktoré sa môžu realizovať  na online formu či už ústne alebo pomocou testov, písomiek. Sa využijú pôvodné termíny a minimalizuje sa presúvanie skúšok do nasledujúcich mesiacov február prípadne marec 2021.
5. MZ SR a MŠVVaŠ uvažujú o zmene poradia organizácie AR pre lekárske fakulty a fakulty zdravotníctva. Začínali by sme SOP a Prázdninovými SOP, až potom by začalo prednáškové obdobie, ktoré by sa posunulo až do polovice júla, a od polovice júla do konca augusta by bolo skúškové.

6. Končiace ročníky pôjdu v pôvodnom harmonograme AR, aby mohli ukončiť štúdium v plánovaných termínoch.
7. Pre zamestancov FZ KU, pokračuje home office a uzavretie budov FZ KU do dátumu 07.02.2021.
8. Študentov o organizácii AR budeme pribežne informovať po písomných rozhodnutiach a usmerneniach z MŠVVaŠ a MZ SR.

kondolencia k úmrtiu phdr. margity kosturíkovejSo zármutkom Vám oznamujeme, že nás po ťažkom boji so zákernou chorobou dňa 15. januára 2021 navždy opustila PhDr. Margita Kosturíková.

Absolventka Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, viac ako 30 rokov pracovala na jednom pracovisku a to v Centre sociálnych služieb LIKAVA. Stála pri zrode novovzniknutého špecializovaného zariadenia, v roku 2006 bola zvolená do Rady komory a na pozíciu viceprezidentky pre nezdravotnícke zariadenia. Pracovala na tvorbe štátnej politiky, pripravovala vecné návrhy v procese tvorby právnych predpisov, odborných usmerneniach a legislatívnych návrhov v oblasti sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Zúčastňovala sa rokovaní na Ministerstve zdravotníctva a Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny o pracovných podmienkach sestier, dodržiavaní právnych noriem v starostlivosti o pacientov – klientov. Publikovala v odborných periodikách, organizovala odborné konferencie, vzdelávacie aktivity. V neposlednom rade sa aktívne zapájala do starostlivosti o pacientov s chorobou Covid -19. Za svoju tvorivú prácu bola ocenená: Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek ocenením „Biele srdce“ na republikovej úrovni v kategórii sestra manažér.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine. Česť jej pamiatke.

Pohreb zosnulej bude v stredu 20. januára 2021 o 13.00 hod v Dome smútku v Ružomberku. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia (max. 6 ľudí) bude pohreb v reálnom čase vysielaný na jej facebookovom profile Margita Kosturíková.

vzor písmaFakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si tento rok pripomína 15. výročie od svojho založenia. Pri tejto príležitosti si Fakulta pripravila spomienkovú prezentáciu pre širokú verejnosť.

 

odberFakulta zdravotníctva KU, jej študenti a pedagógovia, sa od prvej vlny šírenia pandémie COVID-19 v spolupráci s ÚVN SNP Ružomberok - FN aktívne zapojili do pomoci v rámci eliminácie pandémie koronavírusu na samotnej univerzite, v meste Ružomberok, v regióne i po celej SR.

 

Aj v tomto období v spolupráci s Územným spolkom Liptov Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši a Žilinským samosprávnym krajom participujú na zriaďovaní odberných miest pre testovanie na ochorenie COVID-19.

 

Pod gesciou Slovenského Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši sa z vedecko-pedagogických pracovníkov aktívne zapájajú v odbernom mieste Majere 13 v Ružomberku (budova Klubu dôchodcov) na odoberaní vzoriek a vyhodnocovaní testov zamestnanci FZ KU (E. Moraučíková, M. Lehotská, M. Magerčiaková, K. Zrubáková, M. Novysedláková a I. Andrási). Toto odberné miesto bude fungovať minimálne do konca roka 2020.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner