ndmark300Dvaja študenti našej fakulty zo študijného programu Fyzioterapia prešli v uplynulých dňoch osobným pohovorom v anglickom jazyku a na jeho základe boli vybratí na spoluprácu s Nanovic Institute for European studies, University of Notre Dame v rámci The Catholic University Partership at Notre Dame (CUP). V rámci tejto spolupráce budú naši študenti súčasťou medzinárodného tímu študentov, ktorí budú online spolupracovať na dvoch hlavných témach. Výsledkom tejto spolupráce by mali byť dva dokumenty, jeden s názvom „Dôležité politické a spoločenské udalosti z minulosti, na ktoré nemôžeme zabudnúť“ a druhý, ktorý by mal priniesť názory študentov na budúcnosť univerzít a vzdelávania, ktoré budú v budúcnosti poskytovať.

Našim študentom srdečne blahoželáme a prajeme veľa príjemných a podnetných zážitkov!

fz ku logoTerajšia pandémia CoV-2 zmenila život a činnosti aj na Katolíckej univerzite a konkrétne aj na Fakulte zdravotníctva KU. Predovšetkým došlo k zmene prezenčnej formy štúdia na distančnú a neskôr potrebné zmeny vyplývajúce z preventívnych opatrení počas štátnych skúšok a skúšobného obdobia. Všetky spomínané opatrenia sme aplikovali aj v priestoroch našej fakulty. Hneď pri vstupe do budovy sú umiestnené pokyny bezpečného správania v našich priestoroch. Priestory fakulty sú dezinfikované so zvýšenou frekvenciou. Pri vstupe do budovy fakulty sa inštaloval dávkovač dezinfekcie rúk. Každému návštevníkovi sa zmeria telesná teplota termokamerou Workswell Medicas. Čítať ďalej

 

 

fz ku logoVýsledky prijímacieho konania pre akademický rok 2020/21 pre študijný program:

 

   Urgentná zdravotná starostlivosť

   Fyzioterapia - Bakalárske štúdium

   Fyzioterapia - Magisterské štúdium

 

logo opvV období rokov 2011-2013 sa KU v Ružomberku (KU) zapojila do operačného programu Vzdelávanie (OPV), ktorého globálnym cieľom bolo zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. KU získala v rámci vyhlásenej výzvy na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie  kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku nenávratný finančný príspevok.

 

Realizovaný projekt bol zaradený do ex-post hodnotenia, ktoré spočívalo v obsahovom zhodnotení a zhodnotení prínosu zrealizovaných projektov pre cieľové skupiny. Na základe výsledkov ex-post hodnotenia projektu sa KU podarilo dosiahnuť všetky plánované výstupy projektu, ktoré boli intenzívne využívané nie len počas realizácie projektu, ale výstupy projektu boli využívané aj po jeho realizácii. Príspevok projektu k špecifickým cieľom opatrenia možno na základe hodnotenia považovať za vysoký.

Medzi ciele projektu patrilo zvýšenie kvality vzdelávania zavedením systému priameho merania kvality vzdelávania, vytvorenie podmienok na zavedenie systému vnútorného zabezpečenia kvality vzdelávania na báze európskych štandardov ESG a podpora rozvoja kvality ľudských zdrojov vo výskume a vývoji zavedením objektívneho hodnotenia výsledkov výskumu a vývoja.

 

Imrich Andrási (prorektor KU) považuje kvalitu vzdelávania na univerzite za prioritu: „Uvedený projekt nám pomáha implementovať zákon č.  269/2018 Z.z. o  zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Zabezpečením vnútornej kvality na KU v Ružomberku smerujeme k vnútornej akreditácii univerzity“.    

welcome kópiaV posledných týždňoch čelí spoločnosť záplave nevyhnutných obmedzení a opatrení, ktorými sa snaží bojovať s neviditeľným nepriateľom COVID-19. Keďže prejavy tejto nákazy môžu byť spočiatku veľmi mierne alebo dokonca žiadne, je nutné také riziko rozpoznať a odhaliť včas.

 

KU v Ružomberku začala pri prevencii nákazy využívať vo svojich priestoroch (Fakulta zdravotníctva) termokameru, ktorá je v spojitosti s nárastom povrchovej teploty kože používaná pri detekcii prakticky všetkých typov vírových či bakteriálnych ochorení. Termokamera je schopná v reálnom čase zaznamenať a analyzovať teplotné zmeny s presnosťou na ±0.3 °C.

 

Podľa Imricha Andrásiho (prodekan FZ KU) význam inštalácie termokamery spočíva „v automatickom meraní teploty študentov a zamestnancov pri vstupe do budovy bez nutnosti ich zastavovať. Meranie telesnej teploty prebieha bezkontaktne, znižuje sa takto riziko prenosu infekcie. Ak systém zaznamená vyššiu teplotu ako je nastavená, automaticky sa spustí alarm. Následne obsluha pracuje s označenou osobou, ako s potencionálne nakazenou. Zakúpenie a inštaláciu termokamery sme urobili na zvýšenie bezpečnosti študentov a zamestnancov FZ KU“.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner