fz ku logoTermín podávania prihlášok na štúdium na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa predlžuje do 30.4.2020 a pre zahraničných uchádzačov do 31.5.2020.

 

Príkaz rektora KU

Centrum sociálnych služieb Likavka, Ružomberok vás prosia o pomoc ako dobrovoľníkov pri ošetrovateľskej starostlivosti o ich klientov. V prípade, že prejavíte záujem o túto činnosť, prosíme o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení (nosenie rúšok, ochranných odevov a pod.). V prípade záujmu kontaktujte: dagmar.svecova@vuczilina.sk
Ak sa rozhodnete odpovedať na výzvu a pomôcť ako dobrovoľníci, kontaktuje aj vedúcu Katedry ošetrovateľstva PhDr. Marcelu Ižovú, PhD. (marcela.izova@ku.sk) a vedúcu praktickej výučby PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. (eva.moraucikova@ku.sk)

Vyzývame študentov na spoluúčasti pri realizácii epidemiologických opatrení v rámci prevencie šírenia koronavírusu v ÚVN Ružomberok. V prípade výzvy hlavného rádiologického technika Mgr. M.Gašaja láskavo prosíme dobrovoľníkov o akceptovanie jeho pokynov v rámci pomoci na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie, prípadne na nukleárnej medicíne.
V prípade záujmu kontaktujte Mgr.Gašaj M. (gasajm@uvn.sk) a vedúcu praktickej výučby PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. (eva.moraucikova@ku.sk)

Sociálne subjekty hľadajú dobrovoľníkov. V okr. Banská Bystrica v Moštenici a v Slovenskej Ľupči Centrum pre deti a rodiny Potôčik, vás prosia o pomoc ako dobrovoľníkov pri práci s ich klientmi. V prípade, že prejavíte záujem o túto činnosť, prosíme o dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení.
V prípade záujmu kontaktujteriaditel@potocik.org
Ak sa rozhodnete odpovedať na výzvu a pomôcť ako dobrovoľníci, kontaktuje aj vedúcu Katedry ošetrovateľstva PhDr. Marcelu Ižovú, PhD. (marcela.izova@ku.sk) a vedúcu praktickej výučby PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. (eva.moraucikova@ku.sk)

Vážení študenti,
vzhľadom na situáciu s koronavírusom na Slovensku sa v každom zdravotníckom zariadení vykonávajú základné epidemiologické opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Aj ÚVN SNP - FN Ružomberok vstúpila do núdzového režimu a na základe tejto situácie Vás vyzývame na spoluúčasť pri pomoci realizácie hygienických opatrení.

Vaša spoluúčasť by spočívala v dobrovoľníckej pomoci v nasledovných činnostiach a to:

  • v depistáži všetkých prichádzajúcich pacientov do ÚVN,
  • meraním telesnej teploty,
  • odoberaním anamnestických údajov.

Na všetky činnosti budete zaškolení. Táto spoluúčasť bude na báze dobrovoľnosti. Každému študentovi bude zabezpečené stravovanie a osobné ochranné pracovné prostriedky. Ponuka platí pre všetkých študentov FZ KU. V prípade záujmu kontaktujte PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. na mail.: eva.moraucikova@ku.sk najneskôr do 25.3.2020 do 12.00 hod.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner