lest2V dňoch 29. marca – 1. apríla 2021 sa študenti 3. ročníka študijného programu Urgentná zdravotná starostlivosť FZ KU v Ružomberku zúčastnili v rámci odbornej praxe cvičenia Udalosť s hromadným postihnutím osôb.

 

Cvičenie bolo realizované vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť pod vedením Mgr. Dagmar Tomčányovej spolu s ďalšími členmi OZ Salus Vitalis, ktoré združuje skúsených záchranárov za účelom poskytovania prvej pomoci, najmä prostredníctvom poskytovania život zachraňujúcich úkonov.

fz ku logoAkademický senát FZ KU vyhlasuje voľbu kandidáta na funkciu dekana FZ KU v Ružomberku, ktorá sa bude konať dňa 10. júna 2021 o 14:00 hod v priestoroch dekanátu  FZ KU, Ružomberok, nám. A. Hlinku 48.

 

Viac informácií

 

14 5 2021 sestramMedzinárodný deň pôrodných asistentiek (5. máj) a Medzinárodný deň sestier (12. máj) sú každoročne dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní.

 

Je povzbudivé vidieť, ako mnoho krajín, politikov, či komunít chváli a ďakuje sestrám a pôrodným asistentkám. Napriek tomu musia sestry a pôrodné asistentky stále obhajovať svoje postavenie a pripomínať aké nezastupiteľné a dôležité je ich povolanie v systéme zdravotníctva.

Umývanie rúk je základnou formou prevencie väčšiny infekčných ochorení, Covid-19 nevynímajúc. Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku sa zapojila do osvetovej kampane pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk, ktorý si pripomíname 5. mája. Do podujatia, ktoré sa uskutočnilo v ÚVN SNP Ružomberok - FN pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR sa zapojili študentky katedry ošetrovateľstva Milena Ťapajnová a Viktória  Skurčáková.

andrasi webIng. Mgr. Imrich Andrási, MPH (FZ KU) bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov vzdelávania Zdravotníctvo. 

 

Pracovné skupiny sú poradným orgánom vlády SR a sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v stredných odborných školách. Sú zložené z pedagogických zamestnancov, zo zástupcov MŠVVŠ SR a ďalších rezortných ministerstiev, zamestnávateľských a stavovských organizácií, i vysokých škôl.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Fakulta Zdravotníctva

Námestie A. Hlinku 48

034 01 Ružomberok

mail gabrielais2moodle
eduraom wifiISICstravovanie

faculty of health

erasmus

prijimacie konanie 2021 22

infomracie o studiu svetly

dokumenty na stiahnutie

e prihlaska FZ

harmonogram roka

specializacne studium

akreditovane kurzy

rzd ruzomberske zdravotnicke dni

zdravotnicke studie casopis

zdravie a zivot nf baner