Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa/-ku:

 • 1 miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.)

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor psychológia (32.) so zameraním na metodológiu psychológie;
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odborpsychológia (32.) so zameraním na psychológiu osobnosti a psychodiagnostiku;
 • 2 funkčné miesta odborných asistentov/asistentiek s PhD.pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.);
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentkys PhD. pre odbor filozofia (12.) so zameraním na súčasnú politickú filozofiu;
 • 1 miesto odborného asistenta/asistentky s PhD. pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru a špecializáciouna staršiu slovenskú literatúru a odborovú didaktiku;
 • 1 funkčné miesto odborného asistenta/asistentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na anglický jazyk a literatúru a špecializáciou na anglofónne literatúry a literárnu komparatistiku;

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta vysokoškolských učiteľov:

 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor mediálne a komunikačné štúdiá (23.),
 • 1 miesto profesora/profesorky pre odbor filológia (11.) so zameraním teóriu vyučovania slovenského jazyka,
 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na slovenský jazyk a literatúru.

Dekan  Filozofickej fakulty KU v Ružomberku v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesto vysokoškolského učiteľa/učiteľky:

 • 1 miesto docenta/docentky pre odbor filológia (11.) so zameraním na neslovanské jazyky a literatúry a špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so Štatútom FF KU, schváleným v AS KU dňa 26. 5. 2020, čl. 16 a podľa Organizačného poriadku FF KU, schválenom v AS FF KU dňa 4. 2. 2020 po súhlasnom vyjadrení Veľkého kancelára KU, čl. 15 vyhlasuje výberové konanie na nasledovné funkčné miesta:

 • vedúci/vedúca Katedry anglického jazyka a literatúry FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry filozofie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry germanistiky FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry histórie FF KU
 • vedúci/vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo