Aktuálne informácie o publikačnej činnosti pracovníkov a doktorandov na FF KU sú na stránke univerzitnej knižnice v časti publikačná činnosť, konkrétne v Databáze publikačnej činnosti pracovníkov Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2017 (údaje CREPČ 5. 4. 2018)

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 2
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 8
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 14
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 15
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 7
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 11
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 10
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 17
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 3
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 5
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 9
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 3
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
EAJ Odborné preklady publikácií 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 21
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 2
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 5
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 14
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
SPOLU 220

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2016 (údaje CREPČ 16. 5. 2017)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 6
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 14
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 17
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 9
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 12
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 22
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
BCI Skriptá a učebné texty 1
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 23
BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 2
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 2
CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 22
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 3
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 39
SPOLU 237

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2015 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 6
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 4
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 2
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 22
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 19
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 5
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 13
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 22
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 13
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
BCI Skriptá a učebné texty 1
BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 1
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 14
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch(konferenčných aj nekonferenčných) 4
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie…) 1
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 4
CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 16
EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 5
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 10
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 18
SPOLU 213

 

 

Publikačná činnosť FF KU vykazovaná za rok 2014 (údaje CREPČ 27. 2. 2015)

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 2
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 3
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 18
ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 20
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 12
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 1
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách 1
BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1
BCI Skriptá a učebné texty 2
BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 22
CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 11
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 21
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 4
SPOLU 165

 

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Filozofická fakulta

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Recepcia

044/432 27 08

+421 918 722 025

Štúdium

+421 918 722 009

+421 918 722 024

Študijné oddelenie

Dekanát

+421 918 722 027

facebook icon

instagram iconyoutube icon

 

 

english

ukrainian 01

moodle banner

info o studiu banner

prijimacie kon banner

eprihlas banner

mozaika banner

publikacie ff ku banner

kto vie nech uci banner 07

ff ku promo video banner

kd2

klub absolventov trojan final1

media.ku.sk

0 banner k poli sutaz eu

ucchei banner 2

  

stravaemail  

aislogo