budova pfVážení študenti,
vzhľadom na momentálnu situáciu s COVID-19 sa zápisy do AR 2020/2021 budú realizovať nasledovne:

Študenti 1. ročníkov Bc. a Mgr. sa dostavia na zápis osobne podľa rozpisu (Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2020/2021 Ružomberok, Poprad, Levoča).

 

 

Študenti vyšších ročníkov:

Všetky dokumenty (vrátane Protokolu o študijnom pláne študenta v AR 2020/2021 – zapísané predmety) študenti vytlačia, riadne podpísané a vypísané pošlú poštou na adresu pracoviska, v ktorom študujú:


Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Študijné oddelenie
Bottova 15
054 01 Levoča

 

Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
Študijné oddelenie
Nábr. Jána Pavla II. 15
058 01 Poprad

 

Dokumenty je potrebné poslať najneskôr do 10. septembra 2020.


Na obálku uviesť poznámku ZÁPIS

 

Prosíme študentov, aby prihliadali na nasledovné:


- všetkým študentom externého štúdia vzniká dňom zápisu povinnosť PLATIŤ ŠKOLNÉ !!!!!
- za zápis predmetov si zodpovedá študent sám (Študijný poriadok PF KU čl.7, bod.8)
- neúspešne absolvovaný predmet v ak. roku 2019/2020 si študent zapisuje opakovane ešte raz.

 

Študent ktorý nepošle všetky uvedené doklady, nebude zapísaný!!!

 

 

Tlačivá na stiahnutie:
Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2020/2021 – Ružomberok
Harmonogram zápisov 2020-2021 (Inštitút Štefana Náhalku v Poprade, Nábr. Jána Pavla II. 15, 058 01 Poprad)
Harmonogram zápisov 2020-2021 (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča)
Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS
Harmonogram akademického roka 2020/2021
BOZP
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie
Informácie o štúdiu PF KU 2020/2021
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o pridanie a zrušenie predmetov
Žiadosť o prerušenie štúdia
Vyhlásenie o zanechaní štúdia
Individuálny študijný plán - žiadosť
Individuálny študijný plán - príloha
Individuálny študijný plán - usmernenie

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner