prihlaska ioVážení študenti,
zápisy do AR 2021/2022 sa budú realizovať nasledovne:


Študenti 1. ročníkov Bc. a Mgr. sa dostavia na zápis osobne podľa rozpisu (Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 Ružomberok, Levoča).

 


Študenti vyšších ročníkov sa dostavia na zápis osobne podľa rozpisu (Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 Ružomberok, Levoča) a prinesú so sebou nasledovné doklady:

 

  • vytvoria zápisný list a nahrajú všetky potrebné predmety (Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS)
  • vypíšu tlačivo Súhlas so spracovaním osobných údajov*
  • vypíšu tlačivo Čestné vyhlásenie* pre účely ČRŠ, len študenti dennej formy
  • vypíšu tlačivo Povinnosti študenta PF KU vyplývajúce zo zákona NR SR 124/2006 Z. z. o BOZ* a vypíšu tlačivo Povinnosti študenta PF KU vyplývajúce zo zákona NR SR 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane, Zákonníka práce č. 311/2001*

*tlačivá budú zverejnené neskôr

 

Všetky dokumenty (vrátane Protokolu o študijnom pláne študenta v AR 2021/2022 – zapísané predmety) študenti vytlačia, riadne podpísané a vypísané prinesú osobne na zápis na pracovisko kde študujú:

 

Študijné oddelenie PF KU v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok


Inštitút Juraja Páleša v Levoči
Študijné oddelenie
Bottova 15
054 01 Levoča

 

Prosíme študentov, aby prihliadali na nasledovné:

  • všetkým študentom externého štúdia vzniká dňom zápisu povinnosť PLATIŤ ŠKOLNÉ !!!!!
  • za zápis predmetov si zodpovedá študent sám (Študijný poriadok PF KU čl.7, bod.8)
  • neúspešne absolvovaný predmet v ak. roku 2020/2021 si študent zapisuje opakovane ešte raz.

 

Tlačivá na stiahnutie:
Harmonogram zápisov PF KU na akademický rok 2021/2022 – Ružomberok
Harmonogram zápisov 2021-2022 (Inštitút Juraja Páleša, Bottova 15, Levoča)
Inštruktáž k vytvoreniu elektronického predzápisu v AIS
Harmonogram akademického roka 2021/2022
BOZP
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Čestné vyhlásenie
Informácie o štúdiu PF KU 2021/2022
Žiadosť o uznanie predmetov
Žiadosť o pridanie a zrušenie predmetov
Žiadosť o prerušenie štúdia
Vyhlásenie o zanechaní štúdia
Individuálny študijný plán - žiadosť
Individuálny študijný plán - príloha
Individuálny študijný plán - usmernenie

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner