Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra biológie a ekológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

+421 44 432 6842 (spojovateľka)
+421 905 367 800

 

Webstránka katedry:

webstránka Katedry biológie a ekológie

 

Vedúci:
Ing. Jozef Macko, PhD.

 

Zástupca:
Ing. Dana Blahútová, PhD.

 

Tajomník:

Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Mgr. Gabriela Šedeková (externý spolupracovník)

 

Profesori:

prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.

prof. RNDr. Peter Kubatka, PhD.

 

Docenti:
Doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.
Doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc.

Doc. RNDr. Michal Baláž, PhD.

 

Odborní asistenti:
RNDr. Mária Balážová, PhD.
Ing. Dana Blahútová, PhD.
Ing. Jozef Macko, PhD.
MVDr. Gabriela Hrkľová, PhD.
Ing. Kristína Urbanová (externý spolupracovník)

 

Chemický laborant:
Silvia Lukáčová

 

Štátne skúšky

pdf logo 2

 Sylaby na bakalárske štátne skúšky 2020-2021

pdf logo 2

 Sylaby na magisterské štátne skúšky 2020-2021

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

  Výročná správa katedry za rok 2015pdf logo 2

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2 
Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra cudzích jazykov
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
doc. Andrey Kraev, CSc.

 

Zástupca:
PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.

 
Profesori:
prof. Irina Chelysheva, DrSc.

Docenti:
doc. PaedDr. František Heiser, PhD.
doc. Andrey Kraev, CSc.
doc. Tatiana Korenkova, CSc.
    
Odborní asistenti:
PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.
PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

 Študijný program (magisterský): Učiteľstvo ruského jazyka
a literatúry (v kombinácii) 2020-2021
Časť Ruský jazyk, literatúra a kultúra

pdf logo 2  Študijný program (bakalársky): Učiteľstvo ruského jazyka
a literatúry (v kombinácii) 2020-2021
Časť Ruský jazyk, teória

pdf logo 2

 Štátna záverečná skúška 2018-2019 (bakalárska) , Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Dejiny a kultúra Talianska (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Normatívna gramatika talianskeho jazyka (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku z Talianskeho jazyka a literatúry z predmetu Dejiny talianskej literatúry (Bc.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Dikaktika (Mgr.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Linguistica italiana (Mgr.) 2018-2019

pdf logo 2

 Otázky na štátnu skúšku Literatúra (Mgr.) 2018-2019

rar icon Tézy k štátnym záverečným skúškam z Talianskeho jazyka, akademický rok 2017/2018

pdf logo 2  Tézy k štátnym záverečným skúškam z Ruského jazyka, akademický rok 2017/2018

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná sprava katedry za rok 2011
  pdf logo 2ročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra chémie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

 

Vedúci:

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.


Zástupca:

Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.


Koordinátor ECTS:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

Ing. Renáta Bellová, PhD.


Profesori:
prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.


Odborní asistenti:

Ing. Renáta Bellová, PhD.
Ing. Eva Culková, PhD.
Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
Ing. Zuzana Lukáčová - Chomisteková, PhD.


Laborantka:

Silvia Lukáčová


Externí spolupracovníci:
doc. Ing. Jaroslav Demko, PhD. (externý spolupracovník z KBioaEK PF KU)
doc. RNDr. Jaroslav Timko, PhD. (externý spolupracovník FZ KU)

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2  Tézy k štátnym záverečným skúškam bakalárskym, akademický rok 2019/2020

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra geografie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

Zástupca:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
RNDr. Pavol Papčo, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

Profesori:
prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

 

Docenti:
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc.
doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
 
Odborní asistenti:
PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
RNDr. Pavol Papčo, PhD.
RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2020-2021 Bc.

pdf logo 2

  Štátnicové otázky 2020-2021 Mgr.

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

júl 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner