Adresa pracoviska:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra výtvarnej výchovy
Námestie A. Hlinku 56
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

 

Webstránka katedry:

kvv.ku.sk

 

Webstránka projektu CETART:

cetart pfku

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:

prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.


Zástupca:

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.


Tajomník:

Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.


Metodik Koordinátor ECTS:

Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.


Profesori:

prof. PaedDr. Mgr.art. Rastislav Biarinec, ArtD.
prof. akad. mal. Ján Kudlička, ArtD.


Docenti:

doc. akad. mal. Pavol Rusko, ArtD.


Odborní asistenti:

PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.
Mgr. et Mgr. Michal Čajka, PhD.

 

Štátne škúšky:

pdf logo 2

 OTÁZKY A OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Z DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA 2020/2021 bakalárske štúdium

pdf logo 2

 OTÁZKY A OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Z DEJÍN VÝTVARNÉHO UMENIA 2020/2021 magisterské štúdium

pdf logo 2  OTÁZKY A OKRUHY TÉM NA ŠTÁTNE ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY Z PREDMETU PLOŠNÉ A PLASTICKÉ VÝTVARNÉ DISCIPLÍNY 2020/2021 bakalárske štúdium

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2
 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

webstránka katedry PEP

 

Vedúci:

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.


Zástupca:

PaedDr. Mária Vargová, PhD.


Tajomník:

Mgr. Jozef Benyak, PhD.


Koordinátor ECTS:

PaedDr. Mária Karasová, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

PaedDr. Jana Mastišová, PhD.


Profesori:

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.


Docenti:

doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.

doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.


Odborní asistenti:

Mgr. Jozef Benyak, PhD.
PaedDr. Mária Karasová, PhD.
Mgr. Silvia Kaščáková, PhD.
RNDr. Janka Kopáčová, CSc.
PaedDr. Jana Mastišová, PhD.
PaedDr. Beáta Murinová, PhD., sr. Ľudmila, CJ
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
PaedDr. Mária Vargová, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.

 

Elektronické učebnice

Učebnica didaktiky technickej výchovy

 

Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie
pdf logo 2  Prijímacie a talentové skúšky pre uchádzačov o Rozširujúce štúdium učiteľstva pre primárne vzdelávanie

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

  Výročná správa katedry za rok 2014pdf logo 2 

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra telesnej výchovy a športu
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.


Koordinátor ECTS:
PaedDr. Peter Krška, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.


Funkčné miesto profesor:

doc. Mgr. Martin Zvonař, PhD.
prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD.

 

Funkčné misto docent:
doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.
doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.

PaedDr. Peter Krška, PhD.

Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

 

Odborní asistenti:
PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.

Mgr. Mária Tepličancová, PhD.

 

 

Prijímacie konanie:

pdf logo 2  Talentová škúška 2020-2021 (bodové hodnotenie)

 

Publikácie:

 

Ľuboslav ŠIŠKA
AKTUÁLNE PROBLÉMY TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU X

 

Šiška Ľuboslav, Anna Blahutová, Peter Krška
VÝCVIKOVÉ KURZY
UČEBNÉ TEXTY

 

Andrej Hubinák – Miroslav Ondrejka - Ladislav Potočný – Ľuboslav Šiška
NETRADIČNÉ POHYBOVÉ, ŠPORTOVÉ HRY A ÚLOHY
SO ZAMERANÍM NA ROZVOJ KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ

 

Peter Mačura
LIST OF SPORTS TERMS

 

Peter Mačura
SPORTS MEDICINE ENGLISH-SLOVAK AND SLOVAK-ENGLISH DICTIONARY

 

Peter Mačura
ENGLISH – SLOVAK BASKETBALL DICTIONARY 2005

 

Peter Mačura
SLOVENSKO-ANGLICKÝ BASKETBALOVÝ SLOVNÍK 2004

 

Peter Mačura
SÚŤAŽE V SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ ASOCIÁCII

 

Peter Mačura
PHYSICAL FACTORS IN BASKETBALL SHOOTING

 

Peter Mačura
BIOMECHANIKA BASKETBALOVEJ STREĽBY 2010
BIOMECHANIKA BASKETBALOVEJ STREĽBY 2008

 

Peter Mačura
TEÓRIA A DIDAKTIKA ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE 1 – 6 BASKETBAL

 

Peter Mačura a kol.
UČEBNÉ OSNOVY ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY V BASKETBALE

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra sociálnej práce
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
Mgr. Daniel Markovič, PhD.

 

Zástupkyňa vedúceho katedry:
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

 

Tajomník:
PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

 

Koordinátorka mobilít a manažérka Moodle KSP:
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. MBA

 

Koordinátor ECTS:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.

 

Metodik odbornej praxe:
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

 

Sekretariát:
Mgr. Alena Zaťková

 

Profesori:
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD.
prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD

 

Docenti:
doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA
doc. PhDr. Alena Novotná, PhD.
doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.
doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA (externý spolupracovník)

 

Odborní asistenti:
PhDr. Angela Almašiová, PhD.
JUDr. Juraj Čech, PhD.
PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
Mgr. Daniel Markovič, PhD.
PhDr. Soňa Šrobárová, PhD. MBA
PhDr. Lenka Štefáková, PhD.

 

odkaz na facebookovú stránku Katedry sociálnej práce:
https://www.facebook.com/socialnapracapf

 

Štátne skúšky:

okruhy otázok pre študijný odbor Sociálna práca, bez špecializácie

word icon small  Bc. Metody SP 2020-2021
word icon small  Bc. Socialna politika 2020-2021
word icon small  Bc. Teoria SP2020-2021 
word icon small  Mgr. SP Metody a metodologia socialnej prace 2020-2021
word icon small  Mgr. SP Socialna praca s rodinou 2020-2021
word icon small  Mgr. SP Socialne poradenstvo 2020-2021
word icon small  Mgr. SP Teoria a prax socialnej prace 2020-2021

okruhy otázok pre študijný odbor Sociálna práca, so špecializáciou Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby

word icon small  Mgr. SPvoVSaSS Metody a metodologia socialnej prace 2020-2021
word icon small  Mgr. SPvoVSaSS Teória a prax socialnej prace 2020-2021
word icon small  Mgr. SPvoVSaSS Verejná správa a sociálne služby 2020-2021

 

 

Nástenka katedry:

word icon small Hodnotenie študenta na praxi 2021

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra špeciálnej pedagogiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:

PhDr. Helena Orieščiková, PhD.,


Zástupca:

PaedDr. Jana Hrčová


Koordinátor ECTS:

PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.,


Metodik pedagogickej praxe:

PhDr. Helena Orieščiková, PhD.


Odborní asistenti:

PhDr. Helena Orieščiková, PhD.
PaedDr. ThLic. Emil Turiak, PhD.
PaedDr. Jana Hrčová, PhD.
PaedDr. Martina Magová, PhD.

 

 

Dokumenty:

 

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

 

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner