Adresa pracoviska:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra hudby
Námestie A. Hlinku 56
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra hudby

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

 

Zástupca:
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

 

Metodik pedagogickej praxe:
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

 

Profesori:
prof.. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.

 

Docenti:
doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

 

Odborní asistenti:
Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

Asistenti:
Mgr. Art. David di Fiore

 

Lektori:
Mgr. art. Mária Porubčinová, ArtD. (externý spolupracovník)
PaedDr. Monika Gazdaricová (externý spolupracovník)
Mgr. art. Tomáš Matis, ArtD. (externý spolupracovník)

 

Doktorandi:
Mgr. Peter Pekarčík
Mgr. Alžbeta Popaďáková
Mgr. Lenka Bednárová
Mgr. Jozef Horvát

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

 pdf logo 2 Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2016
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra informatiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra informatiky

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry 

 

Vedúci:
doc. Ing. Igor Černák, PhD.

 

Zástupca vedúceho:
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.

 

Tajomník:
PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

 

Metodik pedagogickej praxe:
Ing. Jana Jacková, PhD.

 

Docenti:

doc. Ing. Igor Černák, PhD.
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.
doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

 

Odborní asistenti:

PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

Ing. Jana Jacková, PhD.

 

Asistenti:
Mgr. Patrik Sitiarik
 

 

Štátne skúšky:

Tézy na štátne záverečné skúšky 2020/2021

word icon small Tézy pre bakalársky stupeň jednoodborového štúdia
word icon small Tézy pre bakalársky stupeň dvojodborového štúdia

word icon small Tézy pre magisterský stupeň jednoodborového štúdia
word icon small Tézy pre magisterský stupeň dvojodborového štúdia
word icon small Tézy pre rozširujúce štúdium informatiky

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2014

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2013

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2012
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2011
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2010
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2009
pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2008

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra matematiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok


Kontakt:
tel.: +421 44 432 6842

 

Web:

katedra matematiky

 

Vedúci:

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.


Tajomník:

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.


Koordinátor ECTS:

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.


Metodik pedagogickej praxe:

RNDr. Lucia Csachová, PhD.


Docenti:

doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD.
doc. RNDr. Mária Jurečková, PhD.

Odborní asistenti:

RNDr. Martin Billich, PhD.
RNDr. Lucia Csachová, PhD.
RNDr. Štefan Tkačik, PhD.

 

 

Rozširujúce štúdium (RŠ)

pdf logo 2  Požiadavky z matematiky na prijímacie skúšky na rozširujúce štúdium učiteľstva

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra katechetiky a praktickej teológie
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Vedúci:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
 
Zástupca:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
 
Koordinátor ECTS:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
 
Metodička pedagogickej praxe:
PaedDr. Anna Mrvová, PhD.
 
Profesori:
Mons. prof. ThDr. ICDr. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
prof. PhDr. ThDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
 
Docenti:
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.
 
Odborní asistenti:
ThDr. Mykhaylyna Kľusková, PhD.
PaedDr. Anna Mrvová, PhD.

 

 

Štátne skúšky:

pdf logo 2  Tézy na bakalársku štátnu skúšku Náboženská výchova (v kombinácii)
pdf logo 2  Tézy na bakalársku štátnu skúšku v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy (jednoodborové štúdium)
pdf logo 2  Tézy na magisterskú štátnu skúšku NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA v kombinácii
pdf logo 2  Tézy na magisterskú štátnu skúšku NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA (jednoodborové štúdium)
pdf logo 2  Tézy na štátnu skúšku NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA Rozširujúce štúdium

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2018

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

pdf logo 2

 

Adresa:

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok

 

Kontakt:

tel.: +421 44 432 6842

 

Videoprezentácia katedry:

 

baner video katedry

 

Vedúci:
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

 

Zástupca:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.

 

Koordinátor ECTS:
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.

 

Sekretariát:
Viera Kleinová

 

Profesori:
prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
prof. PhDr. Anna Hudecová, CSc.

 

Docenti:
doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.
doc. PaedDr. Karel Neubauer, PhD.

 

Odborní asistenti:
PaedDr. Katarína Tišťanová, PhD.
PhDr. Gabriela Siváková, PhD.
PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

PhDr. Oľga Okálová, PhD.

PhDr. Helena Orieščíková, PhD.

PaedDr. Martina Magová, PhD.

PaedDr. Jana Hrčová, PhD.


Štátne skúšky:

pdf logo 2

  Tézy pre odbor Predškolská a elementárna pedagogika

pdf logo 2  Tézy pre Učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov

pdf logo 2  Tézy pre odbor Pedagogika

pdf logo 2  Tézy pre odbor Špeciálna pedagogika

 

 

Dokumenty:

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2020

pdf logo 2  Výročná správa katedry za rok 2019

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2017

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2016

pdf logo 2

  Výročná správa katedry za rok 2015

 
 
august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Hrabovská cesta 1

034 01 Ružomberok

multilanguage website 

ais2   email   stravovanie

 

isic preukazy   instagram   facebook

pk baner

pk baner

informacie o studiu

alumni klub ku banner

kalendar podujati 2019

elearning pfku

studentske zlavy pfku

propagacne video pfku

bulletin pfku

baner ccvpfku

studia scientifica

kto vie nech uci baner