Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU (August 2021):

 

27. 8. 2021, 8:00 hod.,  mgr Olha Horkavchuk,  „Bezrobocie w rodzinie a osiągnięcia edukacyjne i samoocena dzieci w wieku wczesnoszkolnym.“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

27. 8. 2021, 9:00 hod.,  mgr Alicja Jadwiga Kamińska,  „Poczucie koherencji a akceptacja starości na przykładzie klientów Dziennych Domów Pobytu (na terenie woj. śląskiego).“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

27. 8. 2021, 10:00 hod., mgr Karolina Psonka „Działalność Domu Pomocy Społecznej im. Doktora Edmunda Wojtyły w Szczecinie jako forma realizacji misyjnej i charytatywnej pracy).“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

27. 8. 2021, 11:00 hod.,  mgr. Marcelina Puk „Wpływ Szkolnych Kół Caritas na kształtowanie postaw charytatywnych dzieci i młodzieży w wybranych środowiskach diecezji sandomierskej.“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

27. 8. 2021, 12:00 hod.,  mgr Agata Maria Jakiela,  „Prawnicze pro publico bono jako pomoc charytatywna na rzecz społeczeństwa.“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

Prihlásiť sa na obhajobu dizertačnej práce v tomto akademickom roku je možné do 10.6.2021, k tomuto dátumu je potrebné predložiť elektronickú verziu práce. Vytlačenú prácu je potrebné odovzdať do 30.6.2021, inak nebude z organizačných dôvodov možná obhajoba v tomto akademickom roku.
Pokyny k odovzdaniu dizertačnej práce: pokyny-phd-2021.pdf
Prihlásiť sa na dizertačnú alebo licenciátnu skúšku je možné do 15.6.2021, prácu je potrebné odovzdať do 30.6.2021. Pri odovzdaní v neskoršom termíne nemôžeme garantovať vykonanie skúšky v tomto akademickom roku.
Pokyny k prihláseniu na skúšku: pokyny-DS-Lic-2021.pdf

Teologická fakulta KU oznamuje nasledujúce termíny obhajob dizertačných prác na TF KU:

1. 09.06.2021, 13:30 hod.,  PaedDr. Edvin Berger, „Missa Chrismatis“ v liturgickej reforme. Lektúra a interpretácia vo svetle homílií pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI. (1979 - 2012).

Obhajoba sa uskutočni v zasadačke TF KU (II. poschodie, Hlavná 89, Košice)

2. 16. 6.2020, 8:30 hod.,  mgr Konrad Kluska,  „Wolność i prawa mieszkańców domu pomocy społecznej w opinii personelu i klientów Domów Pomocy Społecznej w wybranych miastach w Polsce .“

Obhajoba sa uskutočni v priestoroch TI TF KU (Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie.)

Pápežská univerzita sv. Tomáša Akvinského v Ríme zverejňuje výzvu s možnosťou uchádzať sa o štipendiá pre doktorandské štúdium a post-doktorandský výskum.

Teologická fakulta v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2021/2022 bude poskytovať vzdelávanie v doktorandských študijných programoch Katolícka teológia (v odbore teológia) a Charitatívna a misijná práca (v odbore sociálna práca).
Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: 10. júna 2021
Forma štúdia: denná/externá. Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky (denná), 4 roky (externá)
Udeľované akademické tituly: ThLic., PhD.
Podmienky prijatia na doktorandské štúdium.

júl 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU