ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY

Teologická fakulta v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku (TF KU) ponúka absolventom 2. stupňa učiteľských študijných programov Rozširujúce štúdium (RŠ) náboženskej výchovy.

 Podmienkou pre prijatie na RŠ je podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (5), absolvovanie učiteľského vysokoškolského štúdia na druhom stupni v identickom alebo príbuznom študijnom odbore.

RŠ je kvalifikačné vzdelávanie, ktorým si učiteľ rozširuje kvalifikáciu vyučovať aj iný predmet okrem svojej pôvodnej aprobácie v ktorej ukončil učiteľské štúdium.

Kvalifikačné vzdelanie, ktorého cieľom je získanie kvalifikačného predpokladu ďalšej aprobácie, organizuje TF KU vo forme RŠ podľa zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 43 (1) c).

RŠ nenahradzuje získanie vyžadovaného stupňa vysokoškolského vzdelania.

 

Výška školného je 650 eur za akademický rok.

 

RŠ na TF KU je organizované ako štvorsemestrálne štúdium.

Prihlasovanie sa na RŠ

Spolu s prihláškou je potrebné zaslať povinné prílohy: overený diplom a overené vysvedčenie o štátnej skúške z vysokoškolského štúdia druhého stupňa a:

  • odporúčanie vlastného farára podľa trvalého bydliska, u rehoľníkov odporúčanie rehoľných predstavených; v odporúčaní má byť vyjadrenie o spôsobilosti uchádzača, o jeho kresťanskom živote (stav, rodina a pod.). Ak farár menovaného nepozná, priloží uchádzač vyjadrenie aj od kňaza, ktorý ho pozná;

Termín prijímania prihlášok je spravidla do 30. 06. Štúdium začína v septembri 2021.

Prihláška je bezplatná.

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami zaslať na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU