Oznamujeme, že diplomové a bakalárske práce je potrebné nahrať do 16.7.2021. Prace nahrané po tomto termíne nebude možné obhajovať v augustovom termíne. Odovzdanie záverečných prác sa v tomto akademickom roku uskutoční, keďže ide o výnimočnú situáciu, výhradne v elektronickej forme (nahratie do AIS2): v súlade s článkom 7, ods. 1 Smernice rektora o náležitostiach, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na KU v Ružomberku. Poštou je potrebné zaslať vytlačené a podpísané licenčné zmluvy, ako je to uvedené na tejto stránke.

Návod na odovzdanie práce v AIS2 si môžete pozrieť v tejto prílohe.

Oznamujeme študentom, že do záverečnej práce, ktorú budú odovzdávať na študijnom oddelení je potrebné vložiť podľa šablóny zadanie záverečnej práce ( bez podpisu vedúceho katedry). V prípade chýbajúceho podpisu školiteľa je potrebné doložiť súhlas s odovzdaním na tzv. kartičke (dostupná na študijnom oddelení).

Zadanie sa vytlačí z AIS-u: Evidencia štúdia- záverečné práce- detail záverečnej práce- cez ikonku tlačiarne- zadanie záverečnej práce.

Vyplnenie a odovzdanie licenčných zmlúv k záverečnej práci:
Pre správne uloženie práce v systéme AIS a následné odoslanie do centrálneho registra záverečných prác je potrebné vyplniť licenčné zmluvy v systéme a to : licenčnú zmluvu pre CRZP a licenčnú zmluvu pre vysokú školu.
V licenčnej zmluve pre CRZP je potrebné zaznačiť:v čl.3 ods.2 bez odkladnej lehoty a v čl.3 ods.3 aj bez použitia.
V licenčnej zmluve pre vysokú školu je potrebné zaznačiť prvú možnosť a to: sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

K odovzdaniu ZP je potrebné doniesť podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre CRZP a podpísané 2 kópie licenčnej zmluvy pre vysokú školu.

V nasledujúcich dokumentoch sú platné smernice o záverečných prácach, ktoré vydal Rektor KU pod číslom VP-KU-35 z 1.10.2020:

Smernica Rektora VP-KU-35 o záverečných prácach

Prílohy k smernici:

1. vzor zadania

2. vzor obalu práce

3. vzor titulného listu

4. vzor abstraktu

5. pravidlá citovania

6. schémy a príklady citácií

7. čestné vyhlásenie

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU