Katolícka univerzita v Ružomberku a jej Teologická fakulta v Košiciach majú vlastný vnútorný systém kvality, ktorý je vytvorený na základe:
(1) európskych noriem a štandardov (ESG - príloha),
(2) všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
(3) štátnych akreditačných a hodnotiacich kritérií,
(4) kritérií používaných pri vyjadrovaní sa k vnútornému systému zabezpečovania kvality,
(5) kritérií komplexného systému manažérstva kvality podľa európskeho modelu CAF,
(6) kritérií Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)
(7) a smerníc upravujúcich implementáciu Európskeho systému prenosu a akumulácie kreditov (ECTS Label) a Dodatku k diplomu (Diploma Supplement Label).
Prílohy:
- dotazník spokojnosti zamestnancov
- ročné hodnotenie doktoranda
- záznam z hospitácie

Rada pre kvalitu Teologickej fakulty KU v Ružomberku je poradným orgánom dekana TF KU pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia TF KU v súlade s ustanoveniami zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Zloženie fakultnej Rady pre kvalitu na TF KU:


1.  doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – predseda
2.  SLLic. Andrej Krivda, PhD. – podpredseda
3.  Dr. Pavol Hrabovecký, S.T.D.
4.  ThLic. Mgr. Martin Taraj, PhD.
5.  doc. ThDr. Peter Majda, PhD. - rektor kňazského seminára a moderátor TI
6.  prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
7.  prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
8.  prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
9.  doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.
10. doc. PhDr. Janka Bursová, PhD.
11. doc. PhDr. Lýdia Lešková, PhD.
12. Šimon Mesarč – zástupca študentov
13. prof. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D. – externý posudzovateľ
14. Mons. doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD. – generálny vikár Košického arcibiskupstva, zástupca VK

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU