Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 5 Štatútu TF KU.

 

Predseda:

PhDr. Mgr. Imrich Degro, PhD. 

 

Podpredseda - zamestnanecká komora:

ThDr. Michal Janiga, PhD.

 

Podpredseda - študentská komora:

Jakub Konkoľ

 

Členovia:

ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.

PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

doc. PhDr. Janka Bursová, PhD.

doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD.

Jozef Kudlačák (študentská komora)

ThLic. Martin Majda, PhD.

prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.

Šimon Mesarč (študentská komora)

Mgr. Ján Pčolinský (študentská komora)

 

 

 

Pozvánky na zasadanie a oznamy AS TF KU

Pozvánka

 

Zápisnice zo zasadaní AS TF KU

Zápisnica č. 1/2021

 

Výročné správy AS TF KU

Výročná správa za r. 2020

Výročná správa za r. 2019

Výročná správa za r. 2018

Výročná správa za r. 2017

Výročná správa za r. 2016

 

Iné dokumenty AS TF KU

Rokovací poriadok

Zásady volieb

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU