Inštitút cirkevných dejín (ICD) je združením historikov a odborníkov, ktorí sa venujú štúdiu histórie, predovšetkým štúdiu cirkevných dejín a k ním súvisiacich vedných disciplín. ICD je ideovým pokračovateľom združenia, ktoré cirkevno-právne založil košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč, dňa 22. júla 1997 (č. 1232/1997), s účelom výskumu dejín Košickej arcidiecézy.

Cieľom činnosti ICD je systematický vedecký výskum cirkevných dejín bez geografického a chronologického ohraničenia. ICD svoju činnosť zameriava na vedecký výskum v domácich a zahraničných archívoch, knižniciach, múzeách a galériách, zverejňovanie výsledkov vedeckého výskumu a organizovanie domácich a zahraničných konferencií, sympózií a seminárov.

Dôležitou súčasťou práce ICD je publikačná činnosť, predovšetkým formou monografií, zborníkov, štúdií a článkov, prenášanie výsledkov vedeckého výskumu do pedagogického procesu, predovšetkým formou odborných prednášok, seminárov, tvorbou učebníc, skrípt a učebných textov a podobne. ICD chce tak prispieť k popularizácií výsledkov vedeckej činnosti osvetovou činnosťou a zároveň spolupracovať s domácimi a zahraničnými univerzitami, fakultami, organizáciami, ústavmi, inštitútmi, spolkami a združeniami historického zamerania.

 

Viac informácii o Inštitúte cirkevných dejín je možné nájsť na tejto web stránke.

 

Notitiæ historiæ ecclesiasticæ je vedecký recenzovaný časopis Inštitútu cirkevných dejín na Teologickej fakulte, Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý bol založený v roku 2012 a vychádza pravidelne v printovej podobe. Kvôli jeho väčšej dostupnosti, pre širokú odbornú i laickú verejnosť, ponúkame ho aj prostredníctvom tejto webovej stránky.

 

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU