Kontakty pre uľahčenie styku odborníkov TF KU s verejnosťou a s médiami:

Morálna a etická tematika: doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., radoslav.lojan@ku.sk
Systematická teológia: doc. Dr. Vladimír Juhás, PhD., vladimir.juhas@ku.sk
Pastorálna teológia: Mgr. Peter Celuch, celuchp@gmail.com
Biblické témy a biblická archeológia: prof. Róbert Lapko, Th.D. et PhD., robert.lapko@ku.sk
Cirkevné dejiny: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., cyril.hisem@ku.sk
Cirkevné právo: doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD., juraj.jurica@ku.sk
Liturgika: SLLic. Andrej Krivda PhD., andrej.krivda@ku.sk, prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., gabriel.ragan@ku.sk
Filozofia: PhDr. Imrich Degro, PhD., imrich.degro@ku.sk

Podľa § 71 ods. 1 zákona o DPH faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry. Kompletné fakturačné údaje na korektné vystavenie daňového dokladu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01  Ružomberok
ICO: 37801279
DIČ: 2021512427
IČ DPH  SK20215124 SK227

Stredisko: Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice, Slovensko
IBAN:  SK34 8180 0000 0070 0008 5755                                
BIC: SPSRSKBA        
                
Dodacia adresa:
Teologická fakulta
Hlavná 89 (prístup do dvora z Kováčska 46)
041 21  Košice
Slovensko
 
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia
Hlavná činnosť:
Vysokoškolské  vzdelávanie
Druh vlastníctva:
4 – Štátne

 

Pre informovanie zahraničných darcov vydávame túto platobnú inštrukciu bankového spojenia Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri cezhraničných prevodoch v cudzej mene:

Dary a granty
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5755/8180
5./ IBAN kód: SK34 8180 0000 0070 0008 5755  
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Účet darov a grantov Teolog fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

Účet v mene USD:
1./ Názov banky: Štátna pokladnica
2./ Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
3./ B.I.C/SWIFT CODE OF THE BANK: SPSRSKBA
4./ Číslo účtu príjemcu platby: 70 0008 5755/8180
5./ IBAN kód: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
6./ neskrátený názov a adresa konečného prijímateľa: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok
7./ Devízový USD účet Teolog fak Kat univ RK
8./ platobný titul, podrobnejšia špecifikácia prevodu - napr. číslo faktúry, číslo klienta, meno kontaktnej osoby a pod.

 

Podmienky na prenájom priestorov na TF v Košiciach KU v Ružomberku sú uvedené v tomto dokumente.

Virtuálna prehliadka priestorov TF KU:
Aula TF KU - https://goo.gl/maps/HG9SXKH5RRMSCxXWA
Átrium TF KU - https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36, <https://goo.gl/maps/bSB52HmfmdS1YUy36>
Knižnica TF KU  - https://goo.gl/maps/Tgz5QZFnNpp4KFbJ6

 

Prenájom miestností a organizácia akcií a konferencií na TF KU:
JUDr. ThLic. Lukáš Sekerák
tel.: +421 55 68 36 127
lukas.sekerak(zav)ku.sk

Ekonomický úsek a príprava cenovej ponuky:
Agáta Trefová (dočasne poverená dekanom TF KU)
tel.: +421 55 68 36 134
agata.trefova(zav)ku.sk

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU