Teologická fakulta sa usiluje svojou vlastnou vedeckou metódou dôkladne chápať katolícku náuku, ktorú s najväčšou starostlivosťou čerpá z Božieho zjavenia, a systematicky ju vysvetľovať. Tak isto horlivo hľadá riešenie ľudských problémov vo svetle toho istého zjavenia (porov. Sap. Chr. čl. 66).

Osobitnou úlohou fakulty je starať sa o vedeckú a teologickú formáciu tých, ktorí smerujú ku kňazstvu, alebo sa pripravujú na špeciálne cirkevné služby (porov. Sap. Chr. čl. 74 § l).

 

Oblasti vedy a výskumu
V roku 2019 bolo na Teologickej fakulte KU riešených 7 domácich projektov, z toho 3 projekty KEGA. Do nových grantových výziev bolo podaných 9 projektov. Teologická fakulta bola v roku 2019 zapojená spolu do 5 projektov podporovaných zo zahraničných grantových schém, v ktorých je hlavným riešiteľom pracovník TF KU.

Vnútorná grantová schéma fakulty
Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov na vedu a výskum podporuje vydávanie časopisov Verba Theologica a Notitiae historiae ecclesiasticae. Taktiež sú podporované vedecké podujatia – konferencie – organizované pedagógmi TF KU. Fakulta podporuje tiež vydávanie vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc a skrípt.

Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov
Súčasťou katedry filozofie a histórie je Inštitút cirkevných dejín; riaditeľom je prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. Inštitút ročne vydáva dve čísla vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ. Okrem toho realizuje v rámci ICD 3. fázu projektu Latinsko-slovenského cirkevného slovníka. Členovia katedry pastorálnej teológie sa podieľajú na riešení projektu „Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála“, na ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant). Katedra systematickej teológie koordinuje vydávanie teologického časopisu Verba Theologica.

Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi
Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských, výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí. Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú návrhy a posúdenia pri vydávaní liturgických kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú a výskumnú činnosť, ktorú zastrešuje Liturgický inštitút TF KU na základe memoranda s Liturgickou komisiou KBS (2011).

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte:

SLLic. Andrej Krivda, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum
tel.:+421556836143
email: andrej.krivda#ku.sk

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU