TF KU získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo forme projektu spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom (ESF) a štátnym rozpočtom SR, Projekt je sprostredkovaný cez Operačný program Ľudské zdroje Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR (OPĽZ - MŠVVŠ SR), prioritná os Vzdelávanie. Projekt 312010Z19 s názvom Ako učiť učiteľov učiť - inovácia profesijnej prípravy budúcich učiteľov je schválený na obdobie 2020-2023. Je orientovaný na študentov učiteľstva a rozvoj profesijnej spolupráce s cvičnými školami a učiteľmi. Hlavná riešiteľka za TF KU je ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD. Viac informácii je možné násť na tomto plagáte.

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Katolícka univerzita

v Ružomberku

Teologická fakulta v Košiciach

Hlavná 89

041 21 Košice

 

Vrátnica
+421 55 68 36 111
Štúdium
+421 55 68 36 122
Dekanát
+421 55 68 36 100

 

StravovanieAISbaner m tf

faculty of theology

faculty of theology

deutschtf

prijimacie konanie 2021 2022

el prihlaska tf white

klub absolventov trojan final1

ekumena ke

logoiae 300x90

inst. cirkevnych dejin

notitiae historiae eccl

baner verba theologica

baner ochrana maloletych

elektronické vzdelávanie tfku fakultné publikácie tfku Erasmus+

Facebook kanal TF KUGoogle+ kanal TF KUYoutube kanal TF KU Instagram TF KU