Medziknižničné výpožičné služby (MVS) a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby (MMVS) sú knižnično-informačné služby spočívajúce v poskytovaní výpožičiek kníh, kópií časti dokumentov (typu: článok z časopisu, stať zo zborníka, časť monografie) z papierových, mikrografických i elektronických zdrojov.
Univerzitná knižnica KU poskytuje tieto služby len učiteľom, doktorandom a študentom KU v Ružomberku na základe písomnej žiadanky. Žiadanku MVS môžete odoslať vyplnením elektronického formulára alebo osobne v Univerzitnej knižnici KU vyplnením štandardného tlačiva. Služby MVS a MMVS sú platené. Ďalšie informácie v cenníku.
Výpožičná doba je 30 dní. Požiadaná knižnica zároveň môže výpožičnú dobu upraviť v závislosti od typu dokumentu.
O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. Univerzitná knižnica KU požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Výpožičnú lehotu pri MMVS nemožno predlžovať.

V MVS sa spravidla nepožičiavajú tieto typy dokumentov:

 • dokumenty vydané v posledných dvoch rokoch (v bežnom a predchádzajúcom roku)
 • staré a vzácne tlače vydané do roku 1830
 • dokumenty, ktorých požičiavanie by bolo v rozpore so všeobecnými právnymi predpismi (fašistická, rasistická, pornografická literatúra, a pod.)
 • rozsiahle mnohozväzkové encyklopédie a slovníky
 • bežná beletria
 • učebnice pre všetky typy škôl a učebné pomôcky
 • noviny a časopisy – a to ani viazané ročníky
 • jednolistové tlače
 • normy
 • patentové správy
 • mikrografické dokumenty (mikrofilmy a mikrofiše)
 • pohľadnice
 • audiovizuálne dokumenty (gramoplatne, audiokazety, videokazety, CD platne, diskety – a to ani vtedy, ak sú prílohou vypožičiavaného dokumentu)
 • elektronické dokumenty (CD-ROM, DVD)

Čitatelia si najskôr musia overiť, či sa žiadaný dokument – kniha alebo časopis, z ktorého žiadajú kópiu článku nenachádza vo fonde Univerzitnej knižnice KU (on-line katalóg, zoznam periodík na web stránke Univerzitnej knižnice KU). Individuálny čitateľ potom vypĺňa žiadanku na MVS. Predpokladom úspešného vybavenia požiadavky na MVS je uvedenie presných bibliografických údajov žiadaného dokumentu.

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

banner web itlib

centrum spirituality

cetart button web

fond uk ku

gentes

logo spyt kniz

osservatore romano

scientia logobanner 2 percenta