Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023 koncepčne vychádza z rovnomenného dokumentu, ktorý zastrešoval roky 2012-2017. Ten bol však zostavený v podstatne odlišnej situácii, ktorú charakterizoval predovšetkým dvojnásobne vyšší počet študentov, čo automaticky znamenalo vyššiu dotáciu zo štátneho rozpočtu. Predchádzajúci dokument pozostával z dvoch samostatných zväzkov a okrem stratégií a cieľov obsahoval veľké množstvo záväzných a časovo determinovaných úloh (139), ktoré sa s odstupom času a s prihliadnutím na aktuálnu situáciu javia buď ako splnené, alebo ako nereálne, resp. neadekvátne.

 

Dlhodobý zámer na najbližších 6 rokov nechce eliminovať dobré a overené časti, práve naopak, snaží sa pokračovať v začatej línii stratégií, aktivít a indikátorov. Aktuálny dokument prevzal bez akéhokoľvek zásahu víziu, základné hodnoty a poslanie Katolíckej univerzity a rešpektuje tiež obsahovú schému predošlého zámeru. Tieto časti tvoria jeho úvodnú časť, pričom hlavná časť sleduje rovnakú koncepciu jednotlivých kapitol (hlavný cieľ, stratégie, aktivity smerujúce k naplneniu cieľa a indikátory).

 

Nový dokument je predstavený v jednom zväzku. Stanovené ciele, stratégie a aktivity sú prispôsobené súčasnému stavu a požiadavkám, kladeným na kvalitný a reálny chod univerzity. Neplnené a neadekvátne úlohy, prípadne indikátory boli vyznačené, prehodnotené a po konzultácii s kompetentnými osobami eliminované. Dlhodobý zámer KU na roky 2018-2023 je všeobecným dokumentom, ktorý necháva priestor pre vytvorenie fakultných dlhodobých zámerov s vlastnými a najmä charakteru fakulty prispôsobenými cieľmi a úlohami. Dokument bol prerokovaný Vedeckou radou KU dňa 28.11.2017, schválený Akademickým senátom KU dňa 27.2.2018 a dňa 28.6.2018 sa k nemu vyjadrila Správna rada KU.

 

Dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku na roky 2018-2023

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU