Katolícka univerzita (KU) sa usiluje čo najlepšie napĺňať svoje ciele nielen vo výchovno-vzdelávacej a kresťanskej oblasti, ale aj na poli verejného kultúrneho a vedeckého života. Možno to dokumentovať aj tým, že už na začiatku zimného semestra (v dňoch 18. - 20. septembra) vďaka realizácii dohody o spolupráci so Slavistickým kabinetom SAV v Bratislave sa na pôde KU uskutočnila významná medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia o jazyku, ľudovej kultúre a dejinách osídlenia na slovensko-poľskom pomedzí. Odznelo na nej vyše dvadsať fundovaných referátov a k nim množstvo diskusných a miestami polemických príspevkov. Materiály z konferencie sa budú publikovať v osobitnom zborníku a jeho vydanie zabezpečí univerzita.

Nemenej významná bude aj ďalšia udalosť pripravovaná na 5. - 7. decembra, kedy opäť Filozofická fakulta KU uskutoční interdisciplinárnu vedeckú konferenciu pod názvom Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. - 18. storočia v európskom kontexte. Hovoriť sa bude o vedeckom vydaní rukopisu tzv. Kamaldulského slovníka z roku 1763, o slovenskej a latinskej teologickej a apologetickej spisbe 15. - 18. storočia v Uhorsku, o Cautus Catholici - prvom slovenskom katolíckom spevníku, o duchovnej piesni v cyrilských rukopisoch z východného Slovenska a o cyrilometodskom odkaze.

Obohatením bude porada prezídia Medzinárodného výboru slavistov zloženého z vedúcich predstaviteľov dvanástich národných organizácií slavistov z Rakúska, Bieloruska, Česka, Chorvátska, Talianska, Kanady, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Spojených štátov amerických a zo Slovenska. Slovenský výbor slavistov bude zastupovať jeho predseda a riaditeľ Slavistického kabinetu SAV prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Doc. PhDr. Štefan Lipták, CSc.,
Ružomberský hlas 23/2001

 


august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU