17. februára 2011 na sviatok blahoslaveného Fra Angelica patróna umelcov celebroval ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu s apoštolským nunciom Svätej stolice Mons. Mariom Giordanom, bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom, jasovským opátom Ambrózom Martinom Štrbákom, OPraem a ďalšími kňazmi slávnostnú sv. omšu v Jezuitskom kostole v Bratislave.

Zúčastnilo sa na nej aj mnoho umelcov, ktorým sa ordinár Rábek prihovoril v slávnostnej homílii, ktorej ústrednou myšlienkou bolo priblíženie osobností vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, ich žiaka sv. Gorazda ako aj ich dielo, ktoré významným spôsobom ovplyvnilo nielen rozvoj kresťanstva, ale poznačilo aj charakter kultúry na Slovensku. Zároveň historické osobnosti svätcov ordinár predložil umelcom ako zdroj inšpirácie pre ich umeleckú tvorbu vo všetkých oblastiach kultúry a umenia. V závere slávnosti sa prítomným prihovoril aj apoštolský nuncius Mons. Giordana, ktorý prítomným umelcom odovzdal pozdrav od pápeža Benedikta XVI. a priblížil im osobnosť a umelecký príklad blahoslaveného Fra Angelica.

Následne sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnilo slávnostné odovzdanie ceny Fra Angelico umelcom za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2010. Mons. František Rábek ako predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska za prítomnosti trnavského arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, bratislavského eparchu Mons. Petra Rusnáka, podpredsedu Národnej rady SR Pavla Hrušovského, podpredsedu vlády SR Jána Figeľa, ministra kultúry Daniela Krajcera a ďalších hostí odovzdal cenu Fra Angelico 13 umelcom a umeleckým združeniam. V kategórii výtvarné umenie boli ocenení Doc. Dušan Králik, akademický sochár, Jozef Cincík, akademický maliar - in memoriam a Jozef Dorica, akademický maliar. V kategórii slovesné umenie boli ocenení básnik Mgr. Mikuláš Kasarda, herec Jozef Šimonovič, básnik Ing. Mgr. Blažej Krasnovský - in memoriam a kňaz ThDr. Anton Tyrol spolu s Katolíckym biblickým dielom a vydavateľstvom Don Bosca. V kategórii hudobné umenie ocenili hudobných skladateľov doc. Vladimíra Godára, a prof. Dr. h.c. Ľudovíta Rajtera - in memoriam. Mimoriadne ocenenie za rok 2010 si odniesli farár z Lendaku P. Mario Anton Hrtús, OPraem, Jozef Vrábel a spevácky zbor Adoremus a kňaz a vysokoškolský pedagóg v jednej osobe prof. ThDr. Phdr. Amantius Akimjak, PhD.

Súčasťou slávnosti bolo aj ukončenie a zhodnotenie Roka kresťanskej kultúry 2010 kurátorom pre kresťanské tradície Národného osvetového centra Dr. Miloslavom Holečkom. Prítomným sa prihovoril aj minister kultúry Daniel Krajcer, ktorý vyzdvihol prínos a úlohu kresťanských umelcov v súčasnej modernej dobe, zablahoželal oceneným a v závere príhovoru vyjadril plnú podporu rezortu kultúry k príprave jubilejného cyrilometodského roku 2013. Slávnostnú bohoslužbu, ako aj večer spojený s udelením ocenení hudobne a umelecky obohatili zbor Ad Una Corda z Pezinka, študenti Cirkevného konzervatória z Bratislavy, fanfárové kvarteto vojenskej hudby Ozbrojených síl SR a hudobné teleso Musica Aeterna. Myšlienka podpory a ocenenia umelcov cenou Fra Angelico zo strany Konferencie biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru od roku 2002 je prejavom uznania zástupcom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Bl. Fra Angelico - Taliansky rannorenesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlastným menom - Giovanni z Fiesole (+1455) namaľoval v Kaplnke Mikuláša V. vo Vatikáne cyklus fresiek Osudy sv. Vavrinca a sv. Štefana. V Kláštore San Marco vo Florencii namaľoval fresky Posledný súd, neskôr dokončil oltárny obraz Zvestovanie Panny Márie v Kostole San Domenico vo Fiesole. Jeho maliarskym svetom je svet nebies, nadzmyselná krása, svätci, anjeli. Preslávil sa najmä obrazom Korunovanie Panny Márie. Vyslúžil si ním pomenovanie Frater Giovanni Angelico, čiže Anjelský brat Ján a je pochovaný v Ríme v Chráme Santa Maria sopra Minerva. Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Ján Pavol II. v októbri 1982. Ako jeden z najvýznamnejších maliarov florentskej skorej renesancie sa stal patrónom umelcov.

Informoval Tibor Ujlacký

(TK KBS, 18. 2. 2011)

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU