Novým predsedom správnej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku (SR KU) bude v nasledujúcom dvojročnom funkčnom období spišský pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. Podpredsedom sa stal Michal Slašťan, ktorý túto funkciu zastával aj uplynulé dva roky. Rozhodli o tom počas rokovania v pondelok 9. mája členovia SR KU.

„V mene svojom a v mene Katolíckej univerzity srdečne ďakujem doterajšiemu predsedovi správnej rady, arcibiskupovi Jánovi Babjakovi za jeho obetavú prácu. Novému predsedovi želám veľa energie, síl a božieho požehnania,“ podotkol po voľbe rektor KU prof. Tadeusz Zasępa.

Členovia správnej rady sa na ostatnom zasadnutí zoznámili so správou o hospodárení KU v roku 2010, ktorú schválili. SR po schválení v Akademickom senáte KU prijala a schválila rozpočet univerzity na rok 2011. Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou prof. Peter Olekšák predstavil Výročnú správu o činnosti KU za rok 2010. Pozornosť členovia rady venovali aj informácii o pokračovaní dlhodobých strategických investičných akcií. V budúcom období to bude najmä projekt vybudovania novej Univerzitnej knižnice KU. Členovia SR zároveň akceptovali navrhovanú štruktúru Dlhodobého zámeru univerzity na roky 2012 až 2016.

Účastníci rokovania pozitívne prijali informáciu o potvrdení univerzitného statusu pre KU. V stanovenej lehote univerzita prijala dostatočné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri komplexnej akreditácii za jej činnosť v rokoch 2002-2007 a ich odstránila, čo konštatovala na svojom zasadnutí dňa 24. februára v Žiline aj Akreditačná komisia. Následne 18. apríla 2011 to písomne potvrdil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca.

Správna rada je podľa vysokoškolského zákona orgán, ktorý podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej školy a spoločnosti. Medzi jej najvýznamnejšie kompetencie patrí uplatňovanie verejného záujmu v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s majetkom a štátnymi dotáciami. Napríklad dáva predchádzajúci písomný súhlas k nadobudnutiu majetku univerzity, vyjadruje sa k dlhodobému zámeru vysokej školy, k výročnej správe o činnosti, schvaľuje výročnú správu o hospodárení univerzity, po schválení v akademickom senáte schvaľuje rozpočet univerzity, na návrh predsedu určuje plat rektora, dáva podnety a stanoviská k činnosti vysokej školy, ktoré zverejňuje. Má 14 členov, ktorých menuje minister školstva.

Správna rada KU pracuje v súčasnosti v tomto zložení: predseda Mons. Andrej Imrich, podpredseda Ing. Michal Slašťan a členovia Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., Ing. Andrej Sočuvka, Ing. Igor Vida, Ing. Juraj Blanár, Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., Ing. Miloslav Čurilla, Mgr. Art. Andrej Hrnčiar, Ing. Peter Jakubík, Ing. Ľubomír Sidor, ICLic. Dušan Škrábek a Mgr. Stanislav Rusnák.

TK KBS informoval Vladimír Buzna, hovorca KU

(TK KBS, 9. 5. 2011)

august 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU