Podľa § 11, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; podľa článku 18, ods. 1 Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku; na základe súhlasu Veľkého kancelára KU, J.E. Mons. Bernarada Bobera, a po schválení Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 20. novembra 2018 bola dňa 4. decembra 2018 menovaná Vedecká rada KU v Ružomberku na obdobie 2018 – 2022 v zložení:

 

 

Predseda VR KU

 1. doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor KU – biológia/ ekológia

 

INTERNÍ ČLENOVIA VR KU:

 

Prorektorky:

 1. prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. – prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium - krajinná ekológia/ environmentálne plánovanie a manažment
 2. PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie – ošetrovateľstvo

Dekani fakúlt:

 1. doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan a predseda VR FF KU – história
 2. PaedDr. Peter Krška, PhD. – dekan a predseda VR PF KU – športová edukológia
 3. doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. – dekan a predseda VR TF KU – katolícka teológia
 4. prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. – dekan a predseda VR FZ KU – ošetrovateľstvo

členovia za Pedagogickú fakultu KU:

 1. prof. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. – hudobná veda/didaktika hudby
 2. prof. Ing. Alena Daňková, CSc. – manažment
 3. prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. – pedagogika
 4. prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD. – predškolská a elementárna pedagogika
 5. prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. – sociálna práca

členovia za Filozofickú fakultu KU:

 1. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – slovenský jazyk
 2. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – psychológia
 3. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. – žurnalistika
 4. prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek – filozofia

členovia za Teologickú fakultu KU:

 1. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – katolícka teológia/ cirkevné dejiny
 2. prof. dr hab. Edward Jarmoch – sociálna práca
 3. prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. – katolícka teológia/ história
 4. doc. ThDr. Peter Majda, PhD. – katolícka teológia/ pastorálna teológia
 5. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. – katolícka teológia/ biblická teológia

členovia za Fakultu zdravotníctva KU:

 1. doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH – verejné zdravotníctvo
 2. doc. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD. – ošetrovateľstvo
 3. prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. – verejné zdravotníctvo
 4. MUDr. Jaromír Tupý, PhD. – ošetrovateľstvo

 

EXTERNÍ ČLENOVIA VR KU:

 

Biskupi:

 1. J. E. Mons. Bernard Bober – košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár KU
 2. J. E. Mons. JCDr. Stanislav Zvolenský, PhD. – cirkevné právo
 3. J. E. Mons. prof. Cyril Vasiľ, SJ – východné cirkevné právo
 4. J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – história
 5. J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – katolícka teológia

Rektor:

31. prof. PaedDr. René Bílik, CSc. - rektor Trnavskej univerzity v Trnave - teória literatúry

 

Dekan:

32. prof. RNDr. František Petrovič, PhD., dekan Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – environmentalistika

 

Profesor vysokoškolský, univerzitný:

33. prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – história, slovenské dejiny

 

 

Dokumenty Vedeckej rady

 

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU