research jobs medium 1Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnilo online podujatie, na ktorom bol prezentovaný projekt, ktorý má za cieľ podporiť mobilitu vedeckých pracovníkov v Českej republike (ďalej len „ČR“) a na Slovensku.

 

Podujatie zorganizovalo České centrum v Bratislave pod záštitou Veľvyslanectva ČR v Bratislave s podporou Rady pre vedu, výskum a inovácie ČR. Podujatie moderoval PhDr. Ing. Petr Kaiser, zvláštny splnomocnenec pre vedeckú diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí ČR. Nosnými témami podujatia bolo predstavenie výskumného priestoru ČR a potenciálu bilaterálnej spolupráce.

 

V hlavnom bloku prezentovali riaditelia a vedúci pracovníci zameranie šiestich špičkových vedeckých, výskumných a univerzitných pracovísk v ČR s bohatou medzinárodnou spoluprácou. V samostatnom bloku predstavil Mgr. Martin Víta, Ph.D. digitálnu platformu ResearchJob, ktorá slúži už od roku 2016 predovšetkým na vyhľadávanie alebo sprostredkovanie pracovných pozícií vo výskume, vývoji a inováciách na akademickej pôde.

 

Zo záverov a námetov na ďalšiu spoluprácu v najbližších rokoch vyplynuli zaujímavé ponuky a výzvy na vzájomnú spoluprácu v cezhraničných projektov Interreg, grantoch Vyšehradského fondu a v ďalších medzinárodných vedeckých projektoch (Horizont Európa, COST a pod.). Keďže nás spájajú aktuálne témy napr. pri implementácii Európskej zelenej dohody v diskusii bol predložený návrh spolupracovať aj v európskej politike pri presadzovaní spoločných iniciatív.

 

Mgr. Martin Víta, Ph.D. ponúkol využiť digitálnu platformu ResearchJob aj na prezentáciu tém dizertačných prác pre zahraničných uchádzačov o PhD. štúdium, na prezentáciu pracovísk, projektov, článkov a na ponuku zahraničných stáži. Niektoré formy inzercie, napr. o pracovných pozíciách sú spoplatnené, ale prezentácia tém dizertačných prác a pozície PhD. sú na platforme poskytované bezplatne.

 

V záverečnej diskusii účastníci poďakovali organizátorom podujatia, vysoko vyzdvihli inšpiratívne výskumné témy a potvrdili záujem zúčastniť sa na ďalších podujatiach venovaných vzájomnej spolupráci. Organizátori požiadali účastníkov, aby poslali návrhy vedeckých tém, o ktoré by mali záujem. Jedno z najbližších podujatí by mohlo byť orientované na aktuálne výzvy v spoločenských a sociálnych vedách.

 

Mária Kozová

máj 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU