img 3521Dňa 30. júna 2021 boli v priestoroch dekanátu FZ KU odovzdané ďalšie ocenenia osobnostiam, ktoré svojou angažovanosťou a podporou prispeli ku vzniku akademickej pôdy v Ružomberku a jej ďalšiemu rozvoju.

 

Rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko odovzdal pamätnú medailu Ing. Júliusovi Brockovi, JUDr. Jánovi Čarnogurskému, doc. Mgr. Martinovi Froncovi, JUDr. Pavlovi Hrušovskému, Dr.h.c., RNDr. Františkovi Mikloškovi a in memoriam prof. RNDr. Jánovi Pišútovi, DrSc. Následne boli ocenené osobnosti prijaté primátorom mesta Ružomberok, kde si prevzali  Cenu mesta Ružomberok, ako najvyššieho ocenenia mesta Ružomberok.  

logo ku29. júna 2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Etickej komisie KU v Ružomberku. Etická komisia KU je nezávislým expertným a konzultačným orgánom rektora KU v Ružomberku zriadená v súlade s čl. 6 Etického kódexu.

 

Prvé zasadnutie otvoril rektor univerzity Jaroslav Demko na ktorom odovzdal všetkým členom menovacie dekréty. Súčasťou programu bola aj voľba predsedu komisie, ktorým sa stal doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. a za podpredsedu bola zvolená PhDr. Mária Lehotská, PhD. K ďalším členom Etickej komisie KU patria doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. a PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD.

fku 5986Dňa 29. júna 2021 navštívili KU v Ružomberku veľvyslanec Indie Shri Vanlalhuma a zástupcovia OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva.

 

Jeho Excelenciu pána Vanlalhuma s rodinou prijal na pôde KU v Ružomberku rektor Jaroslav Demko za účasti primátora mesta Ružomberok Igora Čombora a zástupcov OZ Spoločnosť Slovensko-indického priateľstva, pána Ivana Maleka a pani Anny Galovičovej. Po stretnutí s vedením univerzity si vzácna návšteva prezrela priestory Univerzitnej knižnice KU v ktorej je aktuálne vystavená aj fotografická výstava Benoya K. Behla pod názvom „Kresťanstvo v Indii“.

 

211. júla 2021 si Katolícka univerzita v Ružomberku pripomenie deň jej založenia. Pri tejto príležitosti sa uskutoční v kostole sv. Rodiny (Rybárpole) o 10:30 hod. sv. omša a po nej spomienkové stretnutie pri bustách Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu KU.

 

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 167/2000 Z. z. o zriadení Katolíckej univerzity v Ružomberku 10. mája 2000, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2000.

2021 6 sedmak 1Na konci letného semestra našu univerzitu navštívil riaditeľ Nanovic Insitute for European Studies z University of Notre Dame (USA) Dr. Clemens Sedmak.

 

 

 

 

Bola to jeho prvá návšteva v Ružomberku, počas ktorej sa stretol s predstaviteľmi univerzity a vyučujúcimi. V piatok 18. júna 2021 sa najskôr stretol s rektorom KU Jaroslavom Demkom a dekanom FF KU Marekom Babicom. Predmetom ich diskusie bola aktuálna, ako aj budúca spolupráca. Práve Nanovic Institute je naša partnerská organizácia, ktorá rozvíja spoluprácu katolíckych univerzít z nášho regiónu a v tejto intenzívnej kooperácii má záujem pokračovať.

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU