profesoriV odbore predškolská a elementárna pedagogika bol za profesora vymenovaný doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD., ktorý na KU v Ružomberku pôsobí od roku 2010 a v súčasnosti je riaditeľom Inštitútu Juraja Páleša v Levoči (PF KU).

 

Vladimír Klein bol vymenovaný za profesora prezidentkou Slovenskej republiky Zuzanou Čaputovou 29. apríla 2021 na základe návrhu Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Pánovi profesorovi k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického titulu blahoželáme a prajeme veľa síl, zdravia a úspechov v osobnom aj profesionálnom živote.

kniha2Aj v roku 2021 Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši a Žilinský samosprávny kraj vyhlásili v januári v poradí už 14. ročník čitateľskej ankety Kniha Liptova 2020. Podmienkou na zaradenie knihy do súťaže bolo, aby prezentovala regionálnu tematiku spojenú s Liptovom, a aby bola vydaná v roku 2020.

 

 Do súťaže prihlásila Katolícka univerzita v Ružomberku svoju monografia „Formujeme mysle a srdcia: Pamätnica k dvadsiatemu výročiu založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku 2000 – 2020“. Spolu bolo nominovaných 28 kníh, z toho 17 v kategórii beletria pre dospelých a pre deti a 11 v kategórii odborná literatúra pre dospelých a pre deti.

 

research jobs medium 1Dňa 22. apríla 2021 sa uskutočnilo online podujatie, na ktorom bol prezentovaný projekt, ktorý má za cieľ podporiť mobilitu vedeckých pracovníkov v Českej republike (ďalej len „ČR“) a na Slovensku.

 

Podujatie zorganizovalo České centrum v Bratislave pod záštitou Veľvyslanectva ČR v Bratislave s podporou Rady pre vedu, výskum a inovácie ČR. Podujatie moderoval PhDr. Ing. Petr Kaiser, zvláštny splnomocnenec pre vedeckú diplomaciu Ministerstva zahraničných vecí ČR. Nosnými témami podujatia bolo predstavenie výskumného priestoru ČR a potenciálu bilaterálnej spolupráce.

 

kovacova fotoMinisterka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová vymenovala vyučujúcu z Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU doc. PhDr. Vieru Kováčovú, PhD., za členku Ústrednej jazykovej rady (ÚJR), poradného orgánu ministra kultúry. K tomuto uznaniu a oceneniu jej blahoželáme!


Do činnosti vymedzenej jej štatútom patrí sledovanie a hodnotenie praxe uplatňovania a dodržiavania zákona o štátnom jazyku, navrhovanie (koncepčných, organizačných a legislatívnych) opatrení na podporu vedeckého výskumu slovenského jazyka a jazykovej kultúry, posudzovanie návrhov na zásadné zmeny kodifikovanej podoby štátneho jazyka a koordinovanie spolupráce odborných jazykovedných pracovísk v tejto oblasti, poskytovanie odborných stanovísk v sporných otázkach používania štátneho jazyka, sledovanie a hodnotenie tvorby terminológie a práce terminologických komisií pri ústredných orgánoch štátnej správy a hodnotenie situácie v oblasti vydávania jazykovednej literatúry, slovníkov a praktických príručiek.

zasepaDnes si pripomíname 75. výročie nedožitých narodenín bývalého rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusza Zasępu, PhD. Vysokoškolský profesor, katolícky kňaz a publicista Tadeusz Zasępa bol medzinárodne uznávanou vedeckou autoritou v oblasti masmediálnej komunikácie.

 

Od júla 2008 do júna 2014 pracoval ako rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pôsobil aj ako profesor na katedre žurnalistiky. Zomrel po dlhotrvajúcej chorobe srdca v Ružomberku, kde je aj pochovaný.

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU