fku 5644Dňa 21. apríla 2021 navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Po oficiálnom prijatí sa minister školstva, štátny tajomník a zástupcovia ministerstva stretli s rektorom KU v Ružomberku Jaroslavom Demkom, vedením univerzity a Veľkým kancelárom KU v Ružomberku. Na stretnutí rektor priblížil činnosť KU v Ružomberku, jej zameranie, ako aj súčasné postavenie univerzity v celoslovenskom meradle.

andrasiIng. Mgr. Imrich Andrási, MPH (FZ KU) bol vymenovaný za člena pracovnej skupiny Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu pre skupinu odborov vzdelávania Zdravotníctvo.

 

Pracovné skupiny sú poradným orgánom vlády SR a sú zriadené na riešenie komplexných otázok obsahu odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike, na tvorbu štátnych vzdelávacích programov, riešenie koncepčných, experimentálnych, odborných, metodických, poradenských a ďalších úloh súvisiacich s odborným vzdelávaním a prípravou v stredných odborných školách. Sú zložené z pedagogických zamestnancov, zo zástupcov MŠVVŠ SR a ďalších rezortných ministerstiev, zamestnávateľských a stavovských organizácií, i vysokých škôl.

european university associationVo februári 2021 zverejnila Asociácia európskych univerzít (European University Association – EUA) dokument „Univerzity bez múrov“. Na jeho vypracovaní sa podieľalo viac ako 100 odborníkom delegovaných členmi EUA, rady EUA a 33 národnými rektorskými konferenciami, ktoré sú členmi EUA. Na dokumente spolupracovala široká škála ďalších externých a mimouniverzitných zainteresovaných strán, ktoré poskytli neoceniteľné rady a vstupy.

 

Pri pohľade do budúcnosti budú, podľa tvorcov vízie, „univerzity bez múrov; budú to univerzity otvorené a zapojené do spoločnosti pri zachovaní ich základných hodnôt. Všetky európske univerzity budú zodpovedné, autonómne a slobodné, s rôznymi inštitucionálnymi profilmi, ale zjednotené vo svojich poslaniach – vzdelávanie a výučba, výskum, inovácie a kultúra v službách spoločnosti.“

 

velkonocne sviatky„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ (Rim 12, 1)

 

Už viac ako rok trvajúca pandémia má s nadchádzajúcimi veľkonočnými sviatkami čosi spoločné: utrpenie. Počas pandémie mnohí naši blízki ochoreli, možno zomreli, iných postihol covid najmä ekonomicky, morálne alebo duševne. Určite ale nás obmedzil na našom bežnom fungovaní, plánoch do budúcnosti, do popredia dal „spoločnosť“ či „štát“, do pozadia (práva a slobody) jednotlivca.

vendelin javorkaDnes je 55 rokov od smrti misionára a jezuitu Vendelína Javorku, ktorý založil kolégium Russicum a bol jeho prvým rektorom. Zomrel 24. marca 1966 v Žiline. „Patrón stratených prípadov“ je kandidátom na blahorečenie v Žilinskej diecéze.

 

Vendelín Javorka nesie viacero prívlastkov: jezuita, misionár, politický väzeň, vzdelanec, spisovateľ, rodák z Černovej, príbuzný Andreja Hlinku. Kňaz, ktorý pokrstil Silvestra Krčméryho a po návrate z gulagov bol s ním – a teda aj s podzemnou Cirkvou – v úzkom kontakte, kvôli čomu ho ďalej sledovala ŠtB.

 

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU