navsteva 2V piatok 16. júla 2021 navštívil Katolícku univerzitu v Ružomberku rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. SLLic. PaedDr. Pavol Zvara, ktorý je aj cirkevným radcom veľvyslanectva pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde Maltézskych rytierov. Stretol sa s rektorom a prorektorkami KU v Ružomberku.

SLLic. PaedDr. Pavol Zvara, PhD. pochádza zo Žiliny a je kňazom Žilinskej diecézy. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2003. V rokoch 2005-2008 absolvoval teologické štúdiá v Ríme. V rokoch 2008 – 2016 pôsobil ako prefekt Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre.

fku 6084V dňoch 7. a 8. júla 2021 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice KU v Ružomberku uskutočnilo zasadnutie Správnej rady Slovenskej asociácie knižníc (SAK) s bohatým programom.

 

Medzi hlavné body zasadnutia patrilo pokračovanie projektov, ktoré boli podporené z Fondu na podporu umenia, príprava volebného valného zhromaždenia SAK, pripomienkovanie novely Zákona o povinných výtlačkoch a odpočet Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva za roky 2015 – 2020 s načrtnutím východísk pre nadchádzajúce plánovacie obdobie.

 

2021 6 trauma 1Na prelome júna a júla Nanovic Institute for European Studies University of Notre Dame zorganizoval trojdňovú online konferenciu „The Trauma of Communism“.

 

V spolupráci s viacerými katolíckymi univerzitami z Catholic Universities Partnership inštitút pripravil bohatý program, počas ktorého vystúpili pozvaní rečníci Myroslav Marynovych (Ukrajinská katolícka univerzita), Tomáš Halík (Karlova univerzita) a A. James McAdams (University of Notre Dame), ale tiež zástupcovia viacerých katolíckych univerzít zo strednej a východnej Európy.

 

verbaTeologický časopis Verba Theologica bol rozhodnutím Scopus Title Evaluation Team zo dňa 29. júna 2021 prijatý do databázy SCOPUS.

 

Je to dobrá správa nielen pre Teologickú fakultu, ale pre celú Katolícku univerzitu v Ružomberku. Veríme, že časopis bude naďalej motivujúcim priestorom pre rozvoj teológie na Slovensku. Aktuálne číslo ako aj archív starších čísel časopisu je dostupný online.

fku 60431. júla 2021 si Katolícka univerzita v Ružomberku pripomenula deň jej založenia. Pri tejto príležitosti sa v kostole sv. Rodiny (Rybárpole) o 11.30 hod. uskutočnila sv. omša a po nej spomienkové stretnutie pri bustách Mons. Františka Tondru a Mons. Rudolfa Baláža pred budovou rektorátu KU.

 

Vo svojom príhovore poukázal rektor KU v Ružomberku Jaroslav Demko na dôležitosť a význam vzniku a existencie jedinej katolíckej univerzity na Slovensku. Zdôraznil, že jej založenie nebolo vôbec jednoduché, čomu nepriala najmä vtedajšia politická situácia. Vyzdvihol však prínos niektorých osobností politického, cirkevného a spoločenského života, ktoré podporili nie len jej vznik, ale dlhodobo dbali o jej rozvoj. Katolícka univerzita v Ružomberku však nemá podľa slov rektora zabúdať na minulosť, no potrebné je orientovať sa na jej budúcnosť, kvalitu vzdelávania a výskumu.     

jún 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

 

banner 2 percenta

 

verbum obalka

 

banner1

banner2

banner utv2Absolventi

 

 

logo net fuceIFCU